fbpx Seniorpolitikk | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Seniorpolitikk

AHO ønsker å legge til rette for senior arbeidstakere ved å:

  • Bevisst stimulere til faglig og personlig utvikling gjennom kompetanseheving
  • Bevisst benytte ervervet kunnskap, erfaring og sosial kompetanse
  • Gi muligheter til endring og tilpassing av arbeidsoppgaver og ansvar, herunder endret stillingsprosent
  • Gjennomføre medarbeidersamtaler som kan fokusere på tilpasning og forberedelse til pensjonsalder.  Den tilsatte skal ved fylte 60 år få tilbud om en egen samtale som en del av forberedelsen til pensjonsalderen
  • Gi tilbud om seniorkurs for beregning av pensjon

Ekstra ferieuke - 60 år

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på en ekstra ferieuke i løpet av ferieåret.

Denne uken kommer i tillegg til de vanlige 5 ferieukene.

Når det gjelder vitenskapelig ansatte, må både denne og ordinær ferie tas ut når skolen er lukket for undervisning.

Deltid

Dersom du arbeider deltid, avkortes ferietiden tilsvarende din stillingsprosent.

Arbeider du hver dag, kan du ta en uke ferie. Arbeider du noen dager i uken, kan ferien ikke deles opp slik at ferien blir lenger enn en uke.

Seniorpolitiske tiltak -  tjenestefri fra 62 år

For å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, er det bestemt at ansatte i staten innvilges åtte dager tjenestefri med lønn per år fra og med det kalenderåret man fyller 62 år.  AHO har besluttet å benytte sin mulighet til å utvide tilbudet gjennom lokal avtale.

Følgelig kan du i det kalenderåret du fyller 62 år, ta ut til sammen 14 arbeidsdager (”seniordager”) tjenestefri med lønn.

Det understrekes at også disse dagene skal legges utenfor undervisningstiden for vitenskapelig ansatte.

Uttak av tjenestefri med lønn kan ikke overføres fra ett år til et annet.  Ved årets slutt betraktes dagene som benyttet. AHO vil ikke godtgjøre disse dagene med lønn.

Deltid

Dersom du arbeider deltid, avkortes antall seniordager tilsvarende din stillingsprosent.

Arbeider du hver dag, kan du ta 14 arbeidsdager fri.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Den generelle øvre aldersgrensen for arbeidstakere i staten er 70 år. Folketrygdens pensjonsalder som gir rett til å gå av med pensjon, er 67 år.

Avtalefestet pensjon er en frivillig tidligpensjonsavtale. For å søke om AFP må du ha fylt 62 år. Du kan gå av med hel eller delvis AFP. Det er et krav at den gjenværende stillingen er minst 60 %.

Mer informasjon hentes fra NAV eller Statens Pensjonskasse