fbpx Emneoversikt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Emneoversikt


Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. Oversikt over valgbare masterkurs 2019-2020

Oversikt over valgbare masterkurs 2020-2021


Informasjon om kurs vår 2020

For å kunne gjennomføre kursene våren 2020 i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer vil det oppstå noen endringer i undervisningsform og vurderingsordninger. Ved endringer i vurderingsordning, se den enkelte kursbeskrivelse. Ved endringer i undervisning, se oppdatert informasjon i Moodle.

Lister over kurs

12 802 Diplom design
40 120 GK2 Materialer
40 140 GK4 Offentlig bygning
40 141 GK4 Konstruksjoner 2
40 638 TAP Building in Landscape
60 160 GK6 By og Arkitektur
60 161 GK6 Arkitekturproduksjon
61 120 Form - Parklaboratorium
61 121 Landskapsarkitekturens historie
61 123 Økologi for landskapsarkitektur – Økologisk form og funksjon
61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
61 143 Systemer - Bynaturlaboratorium
61 144 Samtidens landskapsarkitektur
61 160 Fellesrom - Sted og territorier i nord
61 161 Landskapsteori - Forståelse og lesning av nordlige landskap og steder
61 162 Økologi for landskapsarkitektur – dynamikk og endring i økologiske samfunn og system
70 120 GK2 Brukersentrert design
70 141 GK4 - Industridesign i kontekst
70 142 GK4 Design Teori
70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design
70 401 Interaktive rom og miljøer
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design
70 405 Design i Offentlig Sektor
70 507 Service of Living
70 600 Industridesign 2: Transform
70 601 Interaction Design 2: Screens
70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign
70 700 Pre-Diplom Design
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur
80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie
80 614 Re-Store: Yesterday`s house tomorrow
MARV1 Vernehistorie og verneteori
MARV10 Masteroppgave
MARV2 Arkitekturhistorie (+ urbanismehistorie)
MARV3 Studietur
MURB1 Introduksjon // Urbanisme og bærekraftig byutvikling
MURB10 Masteroppgave
MURB2 Urbanismehistorie og samtidspraksiser
MURB3 Studietur