fbpx ​Bruk av lettverkstedet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

​Bruk av lettverkstedet

Lettverkstedet omfatter verkstedsrom, gipsrom og lakkrom
Døgnåpent, utenom ferier, så lenge betingelsene nedenfor overholdes.

Sikkerhet

 • Kun personer som har gjennomført grunnopplæring i regi av AHO, og som har adgang med kort, har lov å bruke maskinene
 • Ved bruk av maskiner må det være minimum være 2 personer til stede. 
 • Båndsag og sirkelsag er stengt mellom 24.00 og 08.00 (tidsbryter).
 • Verksmesterne har daglig tilsyn med lettverkstedet. 

Generell orden

 • Du er ansvarlig for å holde ordne når du jobber
 • Du skal rydde opp umiddelbart etter du er ferdig
 • Bruk pussebordet til pussing og sliping
 • Rester av gips og betong skal i gipscontainer, må ikke helles i vasken!
 • Maskiner, bord og utstyr ryddes, feies og tørkes
 • Gulvet feies og støvsuges
 • Søppel kastes i henhold til avfallshåndtering 
 • Gjenstander i lagerreol merkes med dato, navn og telefonnummer. 
 • Verkstedet må ikke brukes som lager. Modeller og materialer som ligger på verk- stedet over 14 dager kan bli kastet.
 • Oppbevaringsboksene tømmes innen før sommerferien. 
 • Skapene tømmes etter 20. juni og private eiendeler kastes

Avfallshåndtering 

 • Rester og avfall kastes i sekker eller container
 • Lakkbeholdere/spraybokser kastes i tønne
 • Brannfarlig avfall legges i egen beholder
 • Kjemikalier leveres til verksmester for destruering
 • Gips, betong, metall, tre og plast kastes i rett beholder

Avsug og avtrekk

 • Flisavsuget til båndsager, sirkelsag og rondellslipemaskin starter automatisk 
 • Start avtrekksvifte til pussebordet før bruk. 
 • Avsuget startes med bryter til høyre for inngangsdøren til lakkrommet (må holdes inne i 3 sekunder).

Avvik, feil og skader