Språk

Nyheter

NOKUT tilsynsrapport for AHO

Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) besøkte våren 2018 AHO. Besøket var et ledd i et pilotprosjekt for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.

Nytt kunstverk pryder veggene i nye lesesaler på AHO

Kunstner Elise Storsveen har laget to nye tekstilarbeider, Lag det selv og Alt er mulig til hver sin fondvegg i to store lesesaler på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Hvor smart?

Hva skjer i norske smartbyer? Hva betyr digitale tjenester for norske byer og bylivet der?  

Høy trivsel, men også stort press

AHOs studenter skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. 

Sider