Språk

Nyheter

What can solar cells do for design?

Or how to get people to enjoy sustainable architecture more and architects to make more sustainable architecture. An interview with PHD Nina Edwards Anker.

Nina Edwards Anker forsvarte sin doktoravhandling

Nina Edwards Anker forsvarte mandag 7. november 2016 sin phD doktoravhandling "Mediating Sunlight: Sensing Solar Cells".

Trearkitekturkonferansen 2016 på AHO

16. november arrangeres Trearkitekturkonferansen 2016 på AHO. AHO samarbeider med NTNU, BAS, NMBU, NAL, Arkitektbedriftene, Trefokus og Treteknisk. Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet åpner konferansen.

AHO-kurs, våren 2017

Vårens valfrie kurs er opna for oppmelding. Nokre er valbare for alle studentar på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogramma.

Sider