fbpx 2020 Høst | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2020 Høst

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-diploma Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Fullført 240 studiepoeng totalt.

Om emnet

Prediplomkurset tar sikte på å hjelpe studentene til å utvikle et solid utgangspunkt for diplomprosjektene, som gjør at de kan starte design-/forskningsprosessen med et solid kunnskapgrunnlag, en kritisk holdning og en tydelig plan.

Valg av tema er i utgangspunktet opp til den enkelte student, og retningen er hovedsakelig resultatet av samtaler mellom hver enkelt student og veileder, instituttleder og kurspersonale.

Kurset er organisert i to hovedfaser. Den første fasen fokuserer både på den enkelte students egne ferdigheter og valg av tema for prosjektet. Denne første fasen presenteres og vurderes i form av en presentasjon i løpet av semesteret (etter ca. en måned). Den andre fasen dreier seg om å designe det faktiske prosjektet, med et gjennomførbart prosjektforslag som viktigste og eneste innlevering.

 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- En velreflektert, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.

FERDIGHETER
- Kunne selge inn konsepter til både fagfeller og potensielle veiledere og partnere.

- Kunne utvikle et gjennomførbart diplomprosjekt slik det kreves av Institutt for design ved AHO.

- Kunne planlegge et selvstendig eller gruppebasert prosjekt.

GENERELL KOMPETANSE
- Kunne formidle egen modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig at et diplomprosjekt ved AHO får et positivt utfall.

- Kunne konseptualisere design ideer inn i en gjennomførbar prosjektbeskrivelse

- Ha evne til å legge frem, diskutere og planlegge et selvstendig studium og design prosjekt.

 

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bestå av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.

70 305 Creative Technologies

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Creative Technologies
Emnekode: 
70 305
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
12
Emneansvarlig
Kai Reaver
Forkunnskapskrav

The course is open to masters students of design, architecture, urbanism and landscape. A mix of students from each discipline will be promoted.

Prerequisite prior knowledge    

Completed foundation education (180 ECTS) in design, architecture, urbanism or landscape architecture.

Recommended prior knowledge        

The course is focused on giving an introduction to how technologies can be explored as materials and tools for creative processes, with a specific emphasis on 5g, located based services, and digital zoning. Prior experience with, and an interest in technology tools and platforms, is recommended. Students are expected to work in groups and individually.

Om emnet

The course has two objectives. Firstly, it aims at informing students of the various tools and techniques involved with technologies that are currently becoming increasingly relevant for design, architecture and urbanism; such as mixed reality (AR, VR, etc), machine learning, 3D scanning, sensors, data and creative code. Secondly, it seeks to engage with these technologies and tools in a critical fashion, through open-ended exploration, play and error. The course aims to expose students to emerging technologies, tools and methodologies, and the content of the course will therefore be updated each year. In the Autumn of 2020, this course will have a particular focus on the 5g network and located-based services, and its use in informing urban governance through digital zoning. Through these objectives, the course seeks to teach master students at AHO the various possibilities that lay in emerging technologies that are available for design-processes and which might guide their studio work. As such, the course has a theoretical and practical approach to technology. It involves a series of lectures, as well as individual case work among students.

Students will be expected to create case study related to an existing service, protocol or platform which may be improved/modified through their work. The themes and exercises of the course will cover:

 • Creative exploration of new or emerging technologies with a focus on 5g, located based services and digital zoning.
 • Making use of technology in creative processes
 • Interdisciplinary exploration of technology as materials and tools for creative processes.
 • Hands-on exercises
 • Larger in depth project for the final week with an individual project from each student or in a group.
Læringsutbytte

Knowledge

With the completed studies the student will have a broader understanding of how emerging technologies effect design-processes, as well as be able to explore a set of technologies for creative purposes.

Skills

With the completed studies the student will be better equipped in utilizing the latent potentials of emerging technology in the setting of product/interaction, architectural, urban or landscape design.

General competence

The student should be able to explain the choice of methods and technologies for realizing their chosen projects, and why. The student should be able to critically reflect on the role of technology in their creative processes

Praktisk organisering og arbeidsmåter

As with other elective courses the course will consist of weekly learning activities, lectures, material exploration and use of available technology resources. Each course day will focus on a student's project work with new assignments given on a bi-weekly basis. Assignments will be presented at the beginning of each following course day, with the occasional supplement of lecture in subjects such as ‘Theory of Mechanical Production’, ‘Research through design’, ‘Technology in a historical perspective’, ´The So-called Smart City´, etc.

During the elective course week at the end of the semester, a larger project is to be conducted and presented for the rest of the group. There are several goals for the one-week projects. Aside from being a chance for students to engage in a particular context of use, a goal for the course is to disseminate on experimental uses of 5g, located based services, and digital zoning.

Pensum

Design Nonfiction - Tellart. Video-series. http://www.designnonfiction.org

Barfield, Woodrow. “Commercial Speech, Intellectual Property Rights, and Advertising Using Virtual Images Inserted in TV, Film, and the Real World”. UCLA Entertainment Law Review, 2006.

Barfield, Woodrow ´Fundamentals of Wearable Computing and Augmented Reality. 2. Edition. CRC Press, 2015.

Berck, Colton. “Aug City: The Cyber-Spatial Impacts of Augmented Reality on the Field of Urban Planning.” Http://digitalcommons.unl.edu/arch_crp_theses/42 2017

Billinghurst, mark and Hirokazu Kato. “Collaborative Augmented Reality.” Communications of the ACM, no 7 (July 1, 202)

Bratton, Benjamin. The Stack, On Software and Sovereignty. MIT Press 2014

Deleuze, Gilles. “Postscript on the Societies of Control.” October 59 (1992)

Dourish, Paul. Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press, 2001

Edwin, Gardner. “Hack the City!” Amateur Cities, 2015

Hill, Dan. “Network Urbanism.” But What Was the Question? (blog) 2016

Hill, Dan. “The Battle for the Infrastructure of Everyday Life”. Ibid, 2017

Hill, Dan. “The City is my Homescreen.” Dark matter and Trojan Horses (blog) 2019

Hill, Dan. “The Street as Platform 2050.” But What Was the Question? (Blog) 2016

Landry, Charles “The Digitized City: Influence and Impact” Comedia, 2016

Mumford, Lewis. “The City in History: It’s Origins, It’s Transformations, and It’s Prospects” Mariner Books, 1968¨

Townsend, Anthony. “Smart Cities: Big Data, Civic hackers, and the Quest for a New Utopia.” Norton & Company, 2014.

Metahaven, eds “Black Transparency: The Right to Know in the Age of Mass Surveillance.” Sternberg Press, 2015

Virilio, Paul. “Open Sky.” Verso, 2008 (English translation by Julie Rose)

Waal, Martijn de. “The City as Interface: How Digital Media are Changing the City”. Reflect #10. Rotterdam: nai010 Publishers, 2014.

Wood, David Murakami. “Towards Spatial Protocol: The Topologies of the Pervasive Surveillance Society.” Academia.edu, 2019.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger4Påkrevd There are 5 minor modules in the course, each with a deliverance. In order to pass the course at least 4 of these must be delivered. There will be a mandatory exhibition of the modules at the end of the course.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:4
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar: There are 5 minor modules in the course, each with a deliverance. In order to pass the course at least 4 of these must be delivered. There will be a mandatory exhibition of the modules at the end of the course.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttThe deliverances from each module and a final exhibition makes up the basis for assessment
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The deliverances from each module and a final exhibition makes up the basis for assessment
AktivitetKommentar
ForelesningerLectures on creative technologies and other related subjects.
Individuell oppgaveløsningBetween ordinary course days individually tasks will be given.
WorkshopsLarger workshop in elective course week.
Oppmøte100 % attendance is expected for the whole course.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Lectures on creative technologies and other related subjects.
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Between ordinary course days individually tasks will be given.
Aktivitet:Workshops
Kommentar:Larger workshop in elective course week.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:100 % attendance is expected for the whole course.

MARV9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MARV9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Krav til masteroppgaven samt krav til akademisk tekst gjennomgås i denne modulen. Dette inkluderer faglige redegjørelser, kildekritikk, drøftinger og oppbygningen av masteroppgave som akademisk tekst. Studentene arbeider videre med et tema, konkrete eksempler og oppgavens disposisjon fram mot en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. De veiledes i dette og diskuterer med sine medstudenter.

I denne modulen kan vi inkludere forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk avhandling. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

I forkant av gjennom modulen arbeider studentene med å utvikle tema, ’case’ og disposisjon for masteroppgaven from mot en prosjektbeskrivelse. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:        

 • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:      

 • Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgave

MARV8 Vern, politikk og administrasjon

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Vern, politikk og administrasjon
Emnekode: 
MARV8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Denne modulen retter søkelys mot den formelle verden av lovverk, forskrifter, forvaltningsapparat og politikk. Temaet er samspill mellom roller, mandat og aktører, men det blir også kastet lys over typiske konfliktlinjer og uenigheter. Det store spørsmålet er hvordan de ulike aktørene håndterer dette, i møte med de formelle dokumentene - men også med hverandre - og hvilket spillerom de har med tanke på å utføre den rollen de innehar. Modulen diskuterer politikkutforming og strategier for gjennomføring der det fokuseres på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling, med særlig vekt på vernespørsmål. Vi ser på gjennomføringsstrategier, prosessuelle redskaper, medvirkning, lovverk, roller og rolleforståelse, politiske prosesser, maktstrukturer og uformell makt.

Vi henter fram noen av strategiene, prosessene og verktøyene fra tidligere moduler for å diskutere dem i denne sammenhengen. Dette er den siste rene fagmodulen i studiet (modul 9 er viet forberedelse til masteroppgaver), og det er derfor naturlig å samle trådene fra studiet i oppsummerende diskusjoner.

Læringsutbytte

Studentene skal få nær kjennskap til de berøringspunktene det er mellom offentlig og privat sektor med tanke på kulturminneforvaltning, på mange ulike nivåer. Seminarene understøtter tidligere innsikt i praksisverdenen med skreddersydde forelesninger om forvaltningsprinsipper, håndtering og tolkning av lovverk, mandat og roller i forvaltningssystemet, politiske perspektiver på vern m.m. Studentene skal sitte igjen med god innsikt i dette.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

Seminar I:        

 • Forelesninger og diskusjoner. Dette seminaret er felles med urbanisme.

Seminar II:       

 • Forelesninger og diskusjoner.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

MURB9 Forberedelse til masteroppgave

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Forberedelse til masteroppgave
Emnekode: 
MURB9
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

I modulen ser vi på hva som kjennetegner gode masteroppgaver av ulike typer. Vi ser på oppbygningen av en masteroppgave og dens innhold i form av faglige redegjørelse, kildekritikk og drøfting. Studentene arbeider videre med tema for masteroppgaver inkludert problemstilling, disposisjon, litteratur, valg av eventuelle eksempler og steder – fram mot en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Modulen kan i tillegg inkludere enkelte forelesninger om enkelttemaer som ennå ikke er godt nok belyst.

Læringsutbytte

Studentene kan programmere, disponere og begynne arbeidet med en akademisk oppgave. De har utarbeidet prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

I forkant av seminarene og mellom seminarene arbeider studentene med prosjektbeskrivelse og masteroppgave. De veiledes i dette og diskuterer med medstudentene.

Seminar I:

 • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av skisse til prosjektbeskrivelse.
 • Gruppediskusjoner om masteroppgavenes innhold og arbeidsprosessen.

Seminar II:

 • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av prosjektbeskrivelse.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttProsjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen.

MURB8 Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring
Emnekode: 
MURB8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Vi ser på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap og konkrete erfaringer. Vi henter vi fram noen av strategiene, prosessene og verktøyene fra tidligere moduler for å diskutere dem i nye sammenhenger. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring, men kan samtidig ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

 • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.

Seminar II:

 • Forelesninger og diskusjoner.
 • Sesjon om å skrive og drøfte.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

Sider