fbpx 2021 Vår | Page 4 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Vår

70 401 Interaktive rom og miljøer

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Interactive Spaces and Environments
Emnekode: 
70 401
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning på AHO (BA-nivå) eller tilsvarende, 180 studiepoeng.

Åpent for alle studieprogram ved AHO.

Om emnet

Kurset ser på den stadig økende overlappingen mellom interaksjonsdesign, arkitektur og mediekunst, for å utforske hvordan ideer og metoder innen interaksjonsdesign kan anvendes i større rom og miljøer. Kurset undersøker fremvoksende trender innen responsive rom og installasjoner, miljøer og interaktiv arkitektur med fokus på opplevelser i større skala, med fysiske rom som interaksjonsarena. Disse undersøkelsene går lenger enn direkte pek og klikk‐interaksjon og ser på mindre direkte former.

Kurset er rettet mot både design- og arkitektstudenter, i tverrfaglig samarbeid, og har som mål å fremme tenking og design utover det materielle, mot det eksperimentelle og performative.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene vil

 • få en oversikt over en rekke ulike eksisterende verk og teorier innen sanselige rom, interaktiv arkitektur, virtuelle miljøer og digital installasjonskunst.
 • få en innføring i grunnleggende sensor- og interaksjonsteknologier og hvordan disse kan brukes for å skape reaktive og interaktive opplevelser.
 • bygge et teoretisk og praktisk rammeverk for hvordan mennesker kan oppleve slike intervensjoner.

FERDIGHETER
Studentene vil

 • kunne bruke verktøy og metoder for å lage prototyper av interaksjonskonsepter og -problemer.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studentene vil 

 • kunne anvende kunnskap og ferdigheter (som definert over) på selvstendig vis i ulike situasjoner, og samarbeide innenfor og på tvers av fagfelt.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Ulike workshops og prosjekter arrangeres i henhold til aktivitetsplanen. Under hovedprosjektet og i eksamensuken forventes det at studentene deltar i et større gruppearbeid med å bygge et eksperimentelt og interaktivt rom/miljø. Prosjektet må dokumenteres med en kort, skriftlig rapport. Flere mindre moduler vil bli gjennomført i løpet av kurset, noen individuelle og andre i grupper, samt en modul som ender med et skriftlig arbeid. Alt arbeid innleveres og vurderes deretter.

Pensum

Recommended reading:

Grau, O. (2003). Virtual art: from illusion to immersion. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Fox, Michael & Kemp, Miles (2009) Interactive Architecture. Princeton Architectural Press.

Ihde, Don (2010) Embodied Technics. Automatic Press / VIP.

Novak, Marcos (1991) ‘Liquid Architectures in Cyberspace’, Cyberspace: First Steps. (PDF)

Shepard, Mark (2011) Sentient City. MIT press.

Schwartzman, Madeline (2011) See Yourself Sensing – redfining human perception.  Black Dog Publishing, London/UK.

Bullivant, L. (2005).4dspace: interactive architecture. London: Wiley‐Academy.

Bullivant, L. (2007) 4dsocial: interactive design environments. London: Wiley.

Noel, S., Rucki, E., & Freyer, C. (2008) Digital by design: crafting technology for products and environments. London: Thames & Hudson.

Fox, M. and Kemp, M. (2009) Interactive Architecture. Princeton University Press

Roosegaarde, D. (2010) Interactive Landscapes. Amsterdam.

NAi Bullivant, L. (2006) Responsive Environments: Architecture, art and design. London: V&A Contemporary.

Uexküll, J. v. (1936). Niegeschaute Welten: die Umwelten meiner Freunde : ein Erinnerungsbuch. Berlin: Fischer.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttHver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design. 20% Evalueringsrapport.


Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design. 20% Evalueringsrapport.


AktivitetKommentar
OppmøteStudentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse
Gruppearbeid
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Studentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:

Start semester

40 641 Multistory buildings

Full course name in English: 
Multistory buildings
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 641
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
24
Emneansvarlig
Bente Kleven
Forkunnskapskrav

Passed 3 years of architectural studies

Om emnet

An important aim for the Multistory Buildings studio course is to explore, study and play with the architectural potential of the loadbearing structure of a building in terms of materiality, design and how the structure can play an active role in framing good spaces for different use.

The first part of the semester will deal with investigation and research of actual structural materials and configuration of loadbearing elements for multistory buildings. These studies will include interesting historical and contemporary architectural examples, and inspiring student projects.

The architectural studies will be concluded in an elaborate and detailed semester project that emphasizes architectural qualities that make the building attractive to future users in the longest possible time perspective.

Therefore, the building will be developed with respect to cultural, social, and environmental sustainability and it should be designed with respect to diversity and flexibility, and include spaces that can be furnished to suit changing needs.

The building shall include a sustainable structural organization of rooms, construction and exterior walls. The structural elements should play a significant role for the architectural quality of the building. The building's vital parts need not to be replaced, but must be serviceable for decades. The principles of ventilation, water and drainage must be studied and specified.

Special attention should be paid to the climate shell and daylight openings.

The building should be prepared for a mix use program.

Læringsutbytte

Knowledge about:
- how to explore, create and organize good architectural space for different programs in a given context.
- how to deal with different structural materials and loadbearing principles
- different principles for organization and design of vertical communication space and space for service-/technical equipment
- different building envelopes physical structure and materiality
Skills:
Being able to discuss, consider and explore:
- spatial and tactile qualities within a holistic architectural concept.
- various structural materiality and principles impact on architectural quality customized for different use and program for a building over time.
- architectural qualities and possibilities of different organization and design of vertical communication space for users and service
- a building envelope design
- architectural expression and materiality in relation to an actual location context.
Being able to document and present a conclusive and comprehensive and sustainable architectural project on an actual plot through excellent illustrations and a physical model.

General competence:
Being able to apply the acquired knowledge about structures, vertical communication spaces and building envelope into a sustainable building project with great architectural qualities usable for different programs. Get skills in discussing, evaluating and exploring the actual architectural topics.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The studio will be carried through with a main emphasis on architectural projects to be completed in groups of 2 students. Project material is expected to be detailed using digital tools, as well as small and largescale models. Preliminary sketching and development of ideas is to be done using analogue tools.
Otherwise, the course includes various activities:
• initial subtasks on current topics
• theme-oriented lectures
• private and group input / lectures and discussions
• inspection of relevant local projects
• reviews every second week
It is possible to inform the study administration by an e-mail the name of your fellow student you plan to co-work with when you sign up for the course.
Oppmøte til undervisning
A general attendance of minimum 80% is required.
- Attendance at lectures is required.
- Participation in individual or group supervision is required, adapted to individual needs.
- Participation in workshops and reviews is required to pass.
- Development, presentation, and review of a completed project design is required to pass.
The student must attend all project reviews. Final project presentations will be assessed as passed/failed by an internal and external examiner after a final review. There will be made a written evaluation.
Mandatory attendance at all project reviews and active participation in discussions around the course different topics at lectures and other arrangements.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått Final project presentations will be assessed as passed/failed by an internal and external examiner after a final review
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Final project presentations will be assessed as passed/failed by an internal and external examiner after a final review

Start semester

40 642 Positions - Coexistence IV: LOVE

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Positions - Coexistence IV: LOVE
Emnekode: 
40 642
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbeth Funck
Om emnet

COEXISTENCE IV: LOVE is the fourth and final semester in Studio Position´s course series Coexistence. In the spring of 2021 the studio will continue the discussion on coexistence and how it can be investigated and materialised in architecture - architecture understood as both an autonomous structure and as a social space related to a particular site – fictional or real. 

 

The concept of LOVE will be discussed as a desire for, interest in, and acknowledgement of an other, and brought into the realm of architecture with the help of language – for example through concepts related to distance, proximity, accessibility, intimacy, symmetry, asymmetry, contrast, assembly, relation, separation and solitude. Inspired by the students’ subjective experiences and analyses, the task is to develop an architectural project for dwelling that carries the individual students’ chosen argument on LOVE.

To dwell: You and another or others (one, two three, four, five…), with or without pets, companions, children, a garden and neighbours (human and/or nonhuman). To live, to rest, to work, to coexist, to let be, to belong – apart and together.

 

 

The task is to develop a dwelling that facilitates everyday live and work.

Læringsutbytte

 

Throughout the semester the students will:

 

 • Carry out a research question in dialogue with physical and artistic material(s) and develop an argument towards an architectural project.
 • Reflect on your architectural project in writing.
 • Display deeper knowledge and greater skills in architectural design.
 • Develop a greater awareness of/reflect upon both the measurable and non-measurable qualities of your architectural project.
 • Utilise different media to investigate your research question and combine the material into a holistic project.
 • Position yourself in relation to a contemporary discourse in art, architecture, ecology and philosophy
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Pedagogy: Artistic research+ Reflection+ Architectural design

Studio Positions provides an arena for students to concentrate and develop their own position in relation to architecture, inspiring them to delve into the social and cultural challenges that mark our time, and reflect on how these challenges have influenced our relationship to architectural space and how we use it.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 644 ACDL: computational design of an in situ restaurant

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL: computational design of an in situ restaurant
Emnekode: 
40 644
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Søren S. Sørensen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies. The studio is open for students of architecture and landscape-architecture. Preliminary skills in computational design is advisory.

Om emnet

The assignment is to design a restaurant, approx. 600 m2, with outdoor areas and landscaping. Site: Hukodden, Oslo. The studio is project-based and the ACDL studio (advanced computational design laboratory) places a strong emphasis on computational tools as part of the design process and communication of ideas. The studio is not about the tools per se, rather about an experimental approach to architectural design, design processes and methodologies.Our ambition is to investigate fundamental architectural topics by means of analog and computational tools in an iterative way. This focus on process and methodology throughout the semester allows the analogue and digital to be considered together as part of a holistic approach. Therefore, all material produced by the students during the semester will be considered in the final evaluation.

The studio will focus on an iterative design process to test and evaluate performative aspects of designs in relation to changing spatial and functional demands. This is done through a range of computational methods and tools based on the focus of each design project in the studio.

The topics of the studio narrow the focus, while allowing the students to do in-depth investigations simultaneously.  The intention is to help the students to develop their own design methodology while bridging analog processes and digital tools. While architects traditionally rely on intuition and experience to solve design problems, computational design aims to enhance that process. Our aim is to equip the students with the knowledge, skills and tools to achieve their architectural design.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • of the architectural and computational design themes pursued by the studio.
 • of associative modelling.
 • of tools for analysis and simulation relating to building performance.
 • of successful built examples of equivalent projects.
 • of advanced architectural visualization.

Skills:

 • in computational design in architecture.
 • in utilizing associative modelling systems for architectural design.
 • in using simulations, analysis tools and advanced visualization as part of the design process.
 • Reflective thinking and evaluation as a tool for developing design ideas within the design process.

Competence:

 • The ability to develop designs based on specific performative criteria in an integrated manner from the conceptual stage to the material articulation through computational design.
 • The ability to set up and follow through a design process that leads to the desired result.
 • The ability to utilize design as a method of research in architecture that facilitates the conception of novel architectural designs.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The studio will be organized in five main phases:

 • 1st Phase: Introduction to computational tools through workshops and short tasks.
 • 2nd Phase: Formulation of the design idea (concept). To be presented in delivery 1 to the teachers.
 • 3rd Phase: Development of the design; Iterative process in which spatial solutions, materials and technical aspects are considered and evaluated. Analysis of the project performance. To be presented in delivery 2 to the teachers and external guest. This delivery is equivalent to the mid-term delivery in a competition process.
 • 4th Phase: Consolidation; Finalizing the design and development of details. To be presented in delivery 3 to the teachers.
 • 5th Phase: There will be a final period for quality check of the project material to be delivered for final exhibition and presented in the final critique to an external sensor.
Pensum

To be decided.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 640 In Balance - Arctic Cycles

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
In Balance - Arctic Cycles
Emnekode: 
40 640
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Tine Hegli
Om emnet

A design-build exercise for a community greenhouse in Vardø

 

Course content

In Balance studio aims to equip the student with a knowledge platform where architecture is examined within a context of ecological sustainability. 

 

The studio’s main assignment spring 2021 is to design and build a community greenhouse in Vardø, a small coastal town on the Norwegian Arctic mainland. The design strategies applied will emerge from an understanding of natural cyclic systems that form and shape our physical environment. The studio will through three introductory sub-assignments investigate the relation between these systems and the architectural design approach. The learning outcome from the course should be applicable to other design tasks where a minimal climate footprint is part of the ambition.

 

There will be two main tracks in the investigation of cyclic systems; climate cycles and carbon cycles, understood at both a global and local level.

 

Climate cycles: Knowledge on the natural climate cycles and local seasonal weather conditions will inform how the design can give shelter for human activities, and provide conditions for growing of local crops in a challenging Arctic environment. With a global climate in rapid change, the ability to forecast and adapt to future conditions adds further complexity to this task. The course will introduce tools and methods that can catalyze the design process and enable evaluation of different strategies and concepts.

 

Carbon cycles: To reach the UN sustainability goal of climate action and carbon neutrality in 2050, the global society will need to introduce a circular economy and bring the use of resources in balance with what the ecosystems can sustainably supply. This requires an extensive use of reclaimed materials for future architecture, and a design approach that is based on a material archive rather than virgin products. In Vardø a number of buildings are under condemnation due to decades of depopulation, in turn leading to a lack of maintenance. Through the voluntary efforts of local initiators, building elements from these structures are made available as construction materials for the community greenhouse, leapfrogging the barriers of a linear economy still dictating the demolition processes within the building industry today. Seeing the vacant houses in light of their cultural identities, the re-use strategy is given importance also as a way to maintain cultural heritage. This merge of mindsets highlights how future material cycles need to recognize and keep both material and immaterial values in the loop. The course will discuss these aspects of circularity from various angles and through several design exercises with the aim to enable the students to make informed design decisions where quantitative and qualitative data intersect in a lifecycle perspective.  

Pedagogy

The studio pays special attention to the importance of enabling students – the next generation of architects - to actively participate in the professional discourse and thereby contribute to ongoing innovation processes leading towards societies’ existence in balance with nature This is facilitated by bringing in voices that represents a broad spectrum of perspectives, within our own field of work, as well as from neighbouring engineering disciplines, decoding terminology and translating quantifiable measures into design response.

 

The studio teaching, all sub-assignments and the main assignment design phase will take place at AHO. Particular emphasis is placed on the development of a functional project providing fully constructable working drawings, these will be integral to the final evaluation of the studio work. The construction phase will form the closing stage of the semester in week 18 and 19 (3-12.5), after completion of elective courses and hand-ins for pre-diploma, and will be assisted by a solid construction team consisting of local resource persons in Vardø

 

Læringsutbytte

Knowledge

 • On the impact of human activity in the ecosystems at large, with special focus on the climate footprint of buildings.
 • On the relevance of mapping both physical properties, and cultural identities and values when establishing a material archive from reclaimed sources.
 • On design processes that seek to actively respond to and utilize the local climate (wind, snow, rainfall, solar radiation, daylight).
 • On the importance of bottom-up strategies and community resilience in marginal Arctic communities.

 

Skills

 • To be able to critically engage in the discourse concerning sustainable design, both on a societal level and within a professional environment including the terms and vocabulary that defines zero emission and circular design strategies.
 • To be able to recognise the mechanisms of circularity, identify resource value from alternative perspectives and engender them in a unified concept.
 • To be able to analyze and utilize local climate parameters to design well adapted spaces for both outdoors and indoors activities.

General competence

 • To plan and design a medium-sized building for public use.
 • To develop a sustainable conceptual design based on principals of circular economy.
 • To realize the design through form, materials and details.
 • To develop an individual position to where the students can actively question and debate the ongoing societal changes and architecture can play an important role in the transition.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

 

Course organization and teaching methods

The design studio work will conclude in a realistic architectural proposal, documented with 2D drawings, 3D models – both digital and analogue. The proposal will eventually be constructed 1:1 by the students and teachers in collaboration with local recourses.

 

The core teacher team will consist of Tine Hegli, Kristian Edwards. Additional teaching resources – both internal and external – will be assigned to the sub-assignments and participate in plenary reviews throughout the semester.

 

 

The course will include:

 • Introductory sub-assignments that generate a common knowledge base for the studio
 • Tutoring in the studio (or on digital platforms)
 • Lectures by teachers, invited architects and engineering expertise
 • Site visits to see relevant architecture in the Oslo region
 • Field trip to Vardø (week 18 and 19, 3-12.5)
 • Plenary reviews

 

The course will be bringing in expertise within the following subject areas:

 • Urbanism and landscape – resources from previous and ongoing research work at AHO focusing on societies, resources and landscapes in the artic region. Contribution will focus on place development and community building in marginal communities.
 • Circular design strategies – expertise within the building industry on designing by principals for a circular economy (re-use/re-cycle/up-cycle/design for disassembly/designing out waste etc)
 • Climate analysis – expertise within the building industry with knowledge on the use of climatic simulations (Computational Fluid Dynamics - CFD/Solar radiation/Daylight/outdoor microclimate modelling)
 • Vardø – local stakeholders will be involved in the design development and execution of the final greenhouse design.
Pensum

The Nordic context and research work on zero carbon buildings provides the background for investigation. The methodology and tools introduced are developed and tested in the profession and about to become mandatory requirements for the building industry going forwards. Course material will be conveyed through lectures, project references and visitation, and in turn linked to project sub-assignments of both theoretical and practical nature.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 639 Architecture of Sport: Downhill

Full course name in English: 
Architecture of Sport: Downhill
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 639
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Forkunnskapskrav

Masternivå

Om emnet

Lek er et essensielt menneskelig trekk, og sport formaliserer det i et sosialt rom. Denne kursserien er en undersøkelse av idretts romlige og arkitektoniske karakter. Sport er et sentralt aspekt av samfunnet, slik det har vært i årtusener. Både de gamle egypterne og grekerne ga sport et fremtredende plass, og gjennom historien har den gitt rom for både deltakelse og tilskuelse. Fra uformelle spill til den profesjonelle idrettsverdens alvor, gir den deltakerne spenning, konfrontasjon, konkurranse og personlig utfordring. For våren 2021 semester er temaet alpint.

Skisporten inkluderer mange disipliner, fra langrenn og telemark til alpint, freestyle og hopp. Hver av disse finner sted i hver sitt eget landskap og arkitektur. Hver disiplin. Bygger på et eget kulturelt bilde og demografi. Research i dette kurset vil undersøke disse temaene, og gi grunnlag for å utvikle originale arkitektoniske prosjekter i en fjellkontekst.

Læringsutbytte

Hovedlæringsutbytte

 • Evne til å bruke arkitektonisk forskning som grunnlag for originale design

Underordnet læringsutbytte

 • Hvordan gjøre grunnleggende forskning på et tema
 • Hvordan landskap, sport og arkitektur interagerer
 • Hvordan kommunisere funn og designidéer
 • Kjennskap til fjellarkitektur
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av to hovedaktiviteter: en serie foredrag av arkitekter, idrettsutøvere og historikere, og ukentlige gjennomganger av fremdriften. Våre studier vil lede oss fra et landskapsskala (f.eks. 1: 10.000) til utviklingen av arkitektoniske rom i 1:50.

Kurset er tenkt utifra personlig oppmøte, men aktiviteter kan om nødvendig flyttes til internettet. Deltagelse på alle aktiviteter er påkrevd. 

Pensum

En omfattende liste over litteratur om emnet er under utarbeidelse og vil være tilgjengelig ved kursstart. Følgende er generelle referanser om skisporten.  

Allen, E.J.B. - The Culture and Sport of Skiing. Amherst: University of Massachusetts Press, 2007. 

Huntford, R. - Two Planks and a Passion. London: Continuum, 2008.

Johnson, W. - White heat: the extreme skiing life. New York: Atria Books, 2014.

Scharff, R. - Ski magazine's Encyclopedia of skiing. New York : Harper & Row, 1979.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Forelesninger
Gjennomgang
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:
Aktivitet:Gjennomgang
Kommentar:

Start semester

40 638 TAP Building in Landscape

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
TAP Building in Landscape
Emnekode: 
40 638
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Beate Hølmebakk
Forkunnskapskrav

Foundation level in Architecture. 

Om emnet

T AP is a building design studio concerned with the measurable and immeasurable qualities of architecture. It is a studio where the students are to develop an individual architectural project from abstract concept to concrete solution. It is a studio where spatial, structural, material and tectonic considerations will be based on explicit architectural ambitions and design criteria defined by each student.

 

The brief for the spring 2021 semester will be to design a small to medium sized project in a specific landscape. Some framework for the project will be given to the students as objective constraints concerning site conditions and building function, however the work of the semester will begin with further development of individual design criteria through subjective investigations into landscape qualities and programmatic potential.

 

An important element in the studio will be the question of how the qualities of a site can influence the architectural decisions: The choice of structure and materials, and the design of spatial configurations and qualities.

 

The project will be conceived and developed in two and three dimensions until it reaches completion in a scale relevant to the task.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Pedagogy

The main pedagogical tool of the TAP studio is the exchange between given constraints and individual freedom in the design process.

 

Methods

The studio will explore how different representational methods can be used as a tool to promote progression in the design process.

 

Activities

In the beginning of the semester each student is to present her/his portfolio.

The design process will be divided into distinct phases from idea to detailed project. Each phase will be reviewed collectively.

There will be studio tutoring, lectures on architecture from teachers and invited practitioners and reviews with external critics.

An excursion to relevant architectural sites will be part of the studio.

Form of assessment

The students will be evaluated on:

The development and final quality of their projects

Their participation in lectures, reviews and discussions

Their contribution to the studio exhibition

 

There are no grades, the students are assessed to Pass/Fail

 

Workload

T A P will require full time studies and the work load is expected to be substantial.

Pensum

Literature

A compendium of relevant texts will be made available at the start of the studio. The texts will be the basis for collective talks throughout the semester.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

80 315 Architectural Detailing

Full course name in English: 
Architectural Detailing
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 315
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
12
Emneansvarlig
Ane Sønderaal Tolfsen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies.

Interest for technical drawings, materials, assembly and construction

Om emnet

The seminar will provide a structure for understanding architectural detailing in terms of technical, structural, and aesthetic considerations in combination with aspects of material, scale, thermal condition, architectural concept and construction logic.

The seminar will primarily give students a framework for why elements are put together as they are – how climatic considerations are solved together with architectural aims and ideas. We will look at historical references to the making of architectural details and its current status in today’s building industry. We will investigate the relationship between the performer and the consumer – the performer meaning creator; the Architect or Engineer, and the consumer as client, builder or contractor. They all read the architectural detail in different ways in terms of - for example - cost, maintenance, fabrication, and even health and safety.

By re-drawing projects not only in detail, but also in plan, section, façade and schemes, students will investigate why and how elements are put together as they are. What does every line in the detail represent? How is heat flow and water controlled in the detail? Which material touch upon each other and which do not? What materials are chosen and why? How is its hierarchy and refinement? How does the detail deal with the buildings life cycle? What does the detail tell us about the ease of assembly? How does the detail even deal with a particular site? 

Architectural detailing is a subject within the field of architecture, where details give us knowledge of interventions and principals for constructing the built environment. Students will through lectures, tasks and discussions be introduced to the complexity of detailing. 

Note: The working and learning activities, assignments and course calendar is subject to change throughout the semester due to the covid-19 pandemic.

 

 

Læringsutbytte

On completion this course students will have learned:

 • a fundamental understanding of architectural detailing
 • historical reference through the analysis of details
 • the climatic basis of architectural detailing
 • how a detail can develop a project and how details enforce architectural ideas
 • how todays building regulations affect detailing
 • how we detail in various architectural scales (1:5, 1:20 etc) and how detailing work in different size of buildings
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The seminar will give the students analysis tasks of details from mainly architectural production in Norway. We will search for projects to analyze which is not necessarily architectural icons, but try to find buildings around us which is of higher architectural quality in our surroundings.  We will aim to work with archived drawings, possible site visits and analysis through re-drawing of built projects. In addition to two- and three-dimensional material produced during the seminar, the students will need to conclude their analysis and findings in concise, written texts and descriptions. Supplementing this, there will be other tasks and tutorials during the semester such as readings, written statements and/or other small tasks.

Course meetings with lectures and discussions will be held in the morning, and possible field trips and individual work will take place in the afternoon. The seminar lectures will support and complement the student’s individual tasks. 

Some lectures and discussions during the course will be given in English. Main language is Norwegian due to few international students.

Students are expected to attend all course days and be active participants in the seminar activities.

Note: The working and learning activities, assignments and course calendar is subject to change throughout the semester due to the covid-19 pandemic.

Pensum

The curriculum will be given out closer to semester start.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttThe requirement and total evaluation (vurderingsmappe) of the course will be to attend all seminar days including lectures and discussions, take active presence and work on the given assignments with quality and precision during the entire semester.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The requirement and total evaluation (vurderingsmappe) of the course will be to attend all seminar days including lectures and discussions, take active presence and work on the given assignments with quality and precision during the entire semester.

80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Emnekode: 
80 121
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lone Sjøli
Jonas Gunerius Larsen
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering. 

Om emnet

GK2 er en fortsettelse av GK1. Semesteret består av flere prosjekteringsoppgaver med innleveringer gjennom semesteret. I dette semesteret introduseres studentene for et sammensatt program som skal utvikles gjennom plan, snitt og modell. Grunnleggende problemstillinger knyttet til tomt, kontekst, konstruksjon, materialer introduseres som del av oppgavene. Undervisning i analog tegning og digital tegning løper parallelt med studioundervisningen gjennom semesteret.

Undervisningen i første studieår markerer starten på et sammenhengende forløp, og de kunnskaper og ferdigheter studenten tilegner seg, bygges det videre på gjennom de tre årene i grunnutdanningen. Det er karakteristisk for utøvelse av arkitekturfaget at alle de kompetansene man tilegner seg virker sammen som en helhet, og manifesteres gjennom prosjektarbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten skal få kunnskap

 • om konseptuell idéutvikling ved selv å gjennomføre flere konseptuelle prosesser
 • om forholdet mellom rom, konstruksjoner og materialer gjennom utvikling av egne prosjekter der dette testes ut
 • om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder ved å løse oppgaver der ulike definerte arbeidsmetoder anvendes 
 • om arkitekturfagets kommunikasjonsformer ved å presentere og diskutere eget arbeid både visuelt, tekstlig og muntlig
 • om arkitekturfagets ulike tradisjoner, gjennom en første introduksjon til arkitektur fra historien og samtiden formidlet gjennom forelesninger og befaringer

FERDIGHETER:

 • Studenten skal kunne utvikle et enkelt arkitekturprosjekt ved å anvende arkitekturfagets grunnleggende arbeidsmetoder; tegning, modell og verbal kommunikasjon.
 • Studenten skal bli kjent med egen arbeidsprosess, og å kunne presentere prosessen som en del av et resultat. 
 • Studenten skal utvikle evnen til å diskutere og reflektere skriftlig og muntlig rundt faglig innhold i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal kunne bygge modeller i flere skalaer og materialer
 • Studenten skal beherske AHOs verksted.
 • Studenten skal beherske de arkitektoniske tegnekonvensjonene, derunder plan, snitt, oppriss, og ulike former for perspektiv hvor parallellperspektiv inngår.
 • Studenten skal kunne benytte profesjonsrettede og kunstfaglige tilnærminger i analog tegning.
 • Studenten skal beherske digitale tegneprogrammer 

GENERELL KOMPETANSE:

 • Studenten skal kunne utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.
 • Studenten skal kunne diskutere og reflektere omkring arkitektur med utgangspunkt i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal påbegynne arbeidet som løper gjennom hele studiet med å utvikle et personlig visuelt uttrykk.
 • Studenten skal utvikle evnen til faglig samarbeid gjennom gruppeoppgaver og deltakelse i felles faglige diskusjoner.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid. Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og befaringer. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon utgjør en viktig del av undervisningen. Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Anbefalt litteratur: 

Anne Beim - Tektoniske visioner i arkitektur

Francis D. K. Ching - Architecture: Form, Space, and Order

Andrea Deplazes - Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures

Christian Norberg-Schulz  – Mellom jord og himmel

Steen Eiler Rasmussen - Om at oppleve arkitektur

Francis D.K Ching: Architectural Graphics

Ansgar und Benedikt Schulz: Perfect Scale

Adrian Forty: Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture

The Power of Circumstance: Architecture and creative Independence. Six Lectures by Per Olaf Fjeld

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttKurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttFrihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Frihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.
AktivitetKommentar
OppmøteKursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med egne prosjekter, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes fulltids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med egne prosjekter, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes fulltids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.

80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Architectural History 1
Emnekode: 
80 123
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering. 

Om emnet

Kurset gir en innføring i vestens arkitektur- og kunsthistorie fra førhistorisk tid fram til ca. 1850. Forelesninger og pensum er konsentrert om en serie utvalgte monumenter og har til hensikt å plassere disse innenfor en bred fortolkningspraksis som favner billedkunst, litteratur, arkeologi såvel som bygningenes forskningshistorie generelt.

Læringsutbytte

Det forventes at studentene erverver oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur- og kunsthistorien. Han eller hun skal kunne gjenkjenne verk fra ulike perioder og analysere bygninger med hensyn til bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst. I tillegg forventes det at studenetene kan innta en konstruktiv, kritistsk holdning til historiefaget og til dets modeller og periodiseringer.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er basert på forelesninger som følger historien kronologisk og på obligatrisk pensum, som presenteres ved semesterstart. Studentene forventes å delta aktivt i studentpresentasjoner, uhøytidelige gjennomganger og på ekskursjonen som finner sted mot slutten av semesteret.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

OBLIGATORISK LITTERATUR 

Flere titler vil kunne føyes til listen i løpet av semesteret. NB. Merk også at pensum inkluderer forelesninger.

Oversikt
Richard Ingersoll og Spiro Kostof, World Architecture: A cross-Culturual History (Oxford-New York: Oxford University Press, 2013), kap. 2.1-2; 4.2; 5.1; 6.1-2; 7.1; 8.3; 9.2; 10.1; 11.3; 12.2; kap. 13,14,15

Verdens Syv Underverk
The Seven Wonders of the Ancient World, Peter A. Clayton og Martin J. Price, red. (London-New York: Routledge, 1988, eller senere utgaver), ss. 1–12. 

Salomos tempel
Alan Balfour, Solomon’s Temple: Myth, Conflict, and Faith (Malden. Mass.: Wiley-Blackwell, 2012), ss. 21–64.

Parthenon
Ian Jenkins, Greek Architecture and its Sculpture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006), kap. 4. 

Pantheon
Mark Wilson Jones, “Building on Adversity: The Pantheon and Problems With Its Construction,” i Tod A. Marder og Mark Wilson Jones, red., Pantheon from Antiquity to the Present (London: Cambridge University Press, 2015), kap. 7. 

Katedralen i Chartres
Philip Ball, Universe of Stone: Chartres Cathedral and the Triumph of the Medieval Mind (London: Bodley head, 2008), kap. 3 & 8. 

Villa Rotonda
James S. Ackermann, The Villa: Form and Ideology of Country Houses (London: Thames & Hudson, 1990), kap. 4.
  
Versailles
Guy Walton, Louis XIV’s Versailles (Chicago: University of Chicago Press, 1986),kap. 5 & 6.

 

VIDERE LESNING

Mari Hvattum, “En reise i fremmed land. Verneteoretiske posisjoner i samtidsarkitekturen,” i Peter Butenschøn, red. Tid i arkitektur: om å bygge i fire dimensjoner (Oslo: Akademisk Publisering, 2009).

Victor Plahte Tschudi, “Heavenly Jerusalem in Baroque Architectural Theory,” i Bianca Kühnel, Galit Noga-Banai, og Hanna Vorholt, red., Visual Constructs of Jerusalem (Turnhout: Brepols Publishers, 2014,), ss. 179–85. 

Alexander Nagel and Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance (New York: Zone Books, 2010), kap. 14 og 15.

Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London-New York, Verso, 2007), kap. 1.  

Richard Etlin “The Pantheon in the Modern Age” i Tod A. Marder og Mark Wilson Jones, red., Pantheon from antiquity to the present (London: Cambridge University Press, 2015), 380–422 (kap. 13) 

Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism (Cleveland: The World Architecture, 1957, eller senere utg.).

Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism (hvilken som helst utg.).

Alina Payne, “Rudolf Wittkower and Architectural Principles in the Age of Modernism,” The Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 53, Nr. 3 (Sep., 1994), ss. 322–342.

Robin Evans, “Figures, Doors and Passages” i Robin Evans, Translations from Drawing to Building and Other Essays (London: Architectural Association, 1997), ss. 55–91.  

Jörg Martin Merz, Pietro da Cortona and Roman Baroque Architecture (New Haven and London: Yale University Press, 2008).  

Victor Plahte Tschudi, Baroque Antiquity: Archaeological Imagination in Early Modern Europe (New York: Cambridge University Press, 2017), kap. 3.

Peter Berlyn, “The Crystal Palace: Its Architectural History and Constructive Marvels”, (London, James Gilbert, 1851), ss. 33–40. 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-F Hjemmeeksamen i WISEflow

Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: Hjemmeeksamen i WISEflow

AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes oppmøte på alle forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes oppmøte på alle forelesninger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Sider