fbpx 2021 Vår | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Vår

60 160 GK6 By og Arkitektur

Full course name in English: 
Urbanism
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Andreas Kalstveit
Halvor Weider Ellefsen
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i GK1 og GK2.

Bestått studiodelen av GK3 og GK4.

Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner GK3, GK4 og hele GK5.

Om emnet

6. semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. 

Læringsutbytte

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og vise ferdigheter i: 1. Å arbeide selvstendig med et arkitekturprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program. 2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst. 3. Å utvikle romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et arkitekturprosjekt. Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang. 

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tekster vil også ligge på moodle.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdØvinger i løpet av semesteret må være lastet opp innen dato for sluttgjennomgang for at sluttprosjektet skal bli vurdert. Detaljer om og antall øvinger og semesterplan se Moodle.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Øvinger i løpet av semesteret må være lastet opp innen dato for sluttgjennomgang for at sluttprosjektet skal bli vurdert. Detaljer om og antall øvinger og semesterplan se Moodle.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttKarakteren settes på bakgrunn av innlevert sluttprosjekt og muntlig presentasjon av dette.

Kriterie for å få sluttprosjekt vurdert, er at obligatoriske øvinger er levert.

Sluttprosjekt kan bestå av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst. Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Karakteren settes på bakgrunn av innlevert sluttprosjekt og muntlig presentasjon av dette.

Kriterie for å få sluttprosjekt vurdert, er at obligatoriske øvinger er levert.

Sluttprosjekt kan bestå av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst. Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.AktivitetKommentar
OppmøteOppmøte og tilstedeværelse på sal er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
EkskursjonDeltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte og tilstedeværelse på sal er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.

70 405 Design i Offentlig Sektor

Full course name in English: 
Public Sector as Material for Design
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 405
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Ted Matthews
Forkunnskapskrav

Passed foundation level (BA-level) courses at AHO or equivalent, 180 ECTS.

The course is open only for design students. Due to the specific context of the course working knowledge of Norwegian is required.

Om emnet

This course will investigate the complex structures, systems, experiences, connections and culture of the public service sector in Norway. The primary framing of the course is to consider the public sector as material for design and how investigating this material through visualization and mapping can give access and an understanding of this complex context.

The course will be led by Heidi Dolven & Simon Sandoval from design agency Halogen who are both senior designers with long experience working within the bureaucratic structures of public sector Norway, having worked with policy and ‘forvaltning’ design as well as front end, user-centered public service innovation. The course will also include other leading voices from design, public service management as well as others engaged in questions of public service innovation from several levels of government.

The course is positioned from an interdisciplinary perspective that represents systems orientated design and service design.

The main activity of the course will be to investigate, unpack, reflect, visualize and disseminate the material that is public service sector Norway and make this accessible to other designers and bureaucrats working in this context. The output and value of the activity is not only in the finalized visualizations but in the co-created and co-learning space created between students and the many actors with which they will engage.

 

 

Læringsutbytte

Students will gain an understanding of how the public sector in Norway is constructed; from governmental, to directorate to municipal level. You will also learn about how the Norwegian public services are organized, interconnected, managed and delivered. From a material perspective they will gain an understanding of tensions, flexibilities and qualities within the structure, system and relationships up and through the entire system. You will also learn techniques of dissemination and visualization that will make this material accessible to others whilst honing skills of facilitation and collaboration with others from outside of design.

Specifically you will gain:

 • An overview of how designers can work together with the public sector in Norway
 • An in-depth understanding of the system
 • A sense of the materiality of the system
 • Guidance on how we might unpack and communicate the public sector in Norway
 • Skills of critical reflection
 • Insight on how the use of visualization and mapping might be used as a strategic tool for engagement and reflection
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The first few weeks of the course will start with direction from course leaders to help gain an overview of public sector Norway as a whole whilst, through practice, learning visualization skills necessary to engage and disseminate this knowledge.

After the introduction phase students will plan and run workshop activity together with leading experts engaged in public sector management and innovation, representing several disciplinary perspectives to draw out detailed material knowledge about service system.

Finally, students will further investigate, detail and refine their insights into visualizations for dissemination, exhibition and as a vehicle for further discussion.

Pensum

We will upload links and documents to Moodle. Here are some things to get you going.

 1. Radical Help – Hillary Cottam
 1.  New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century – J. Bourgon
 1. https://openpolicy.blog.gov.uk/2020/03/06/introducing-a-government-as-a-system-toolkit/
 1. http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
 1. Lewis, J. M., McGann, M., & Blomkamp, E. (2020). When design meets power: Design thinking, public sector innovation and the politics of policymaking. Policy & Politics48(1), 111-130.
 1. Junginger, S. (2013). Design and innovation in the public sector: Matters of design in policy-making and policy implementation. Annual Review of Policy Design1(1), 1-11.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått You will deliver the following as part of the course and will be evaluated based upon this:

-Individual visualizations of aspects of the area of study
-Reflections on the material aspects of public sector Norway
-A broader visual narrative that brings together insights from all students that disseminates findings

You will be evaluated on the deliverables listed above and your contribution to discussions throughout the course. You should show your understanding of design and public service in your work. Your final piece of work shall be communicated so it highlights the unique characteristics, challenges and potentials of the public sector as material for design.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: You will deliver the following as part of the course and will be evaluated based upon this:

-Individual visualizations of aspects of the area of study
-Reflections on the material aspects of public sector Norway
-A broader visual narrative that brings together insights from all students that disseminates findings

You will be evaluated on the deliverables listed above and your contribution to discussions throughout the course. You should show your understanding of design and public service in your work. Your final piece of work shall be communicated so it highlights the unique characteristics, challenges and potentials of the public sector as material for design.
AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

70 403 Rethinking Development and Sustainable Design

Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
12
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Birger Sevaldson
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses (BA-level) at AHO or equivalent, 180 ECTS. Open to all study programs.

Om emnet

D

Læringsutbytte

On completing the class, the students will have:

KNOWLEDGE

 • improved their knowledge about "Development" and "Sustainable Design".
 • knowledge about and experience in critical readings of texts.

SKILLS

 • developed their skills to write their own texts.
 • developed their skills to describe and discuss their own and others´ texts in an academic seminar setting.

 

GENERAL COMPETENCE

 • developed a critical and reflective stance towards society, trends, development and design.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The content of the class spans from practical work with texts to lectures, discussions, student presentations and the final Reader. Students are expected to deliver two reviews each of two books or other relevant sources; one being from the reading list and one that has been found through own research.

Pensum

The pensum is developed as part of the course's own seminar process

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Start semester

70 406 Design leadership

Full course name in English: 
Design leadership
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Monika Hestad
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses (BA-level) at AHO or equivalent, 180 ECTS.

Om emnet

In this course we are unpacking what design leadership is and why it is important for organisations. Design, and in particularly design thinking, have gained attention on strategic management levels. Some of the promises are that a designerly approach in the innovation process can help companies in digital transformation, and to develop proposals that meet consumers’ needs, dreams and wants; to name a few applications.

Design becoming part of the management discourse raises several questions. What characterises design leadership? How does design thinking differ from traditional management thinking? How can a designerly way of thinking and working contribute to the top management of an organisation?  What are the present hinderances where designers come up short in a management role?

The course is explorative in its nature. We have so far only scratched the surface of what design might contribute with in a management context. Therefore, the aim of the course is twofold: first to unpack current knowledge within the field of design leadership, but also to contribute to the further development of it.

Læringsutbytte

Knowledge

Understanding the current state of design leadership and role of designers in management positions

Basic understanding of traditional management thinking and how a design approach may differ

 

Skills

Improved qualitative research skills

Improved design research skills

Improved collaborative skills

 

General competence

Developed an understanding of opportunities and challenges of design leadership  

Apply the students’ design skills in strategy and business development.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course is a combination of lectures, discussion groups, workshops and group work. In the first part, the students will explore a wide range of topics within

management, design leadership, design thinking and strategy. The course is explorative and follows a design research structure that has some key stages:

Part one: Understand and define

Mapping design leadership in literature and in the industry. Developing research approach and conducting primary research. Share insights with class through mapping exercise.

Part two: In-depth research and conceptualising

Narrowing scope and exploring key concepts in teams. Developing new concepts and methods that could be brought into the management discourse. Conceptualise the insights.

Part three: Testing and sharing

Planning the conference and making sketch-models of ways of sharing insights.

The course will culminate in a design leadership conference where the students present designerly approaches to strategy and business development.

Pensum

Obligatorisk pensum:

Maeda, John. 2011. Redesigning Leadership. Cambridge, Massachusetts. The MIT Press

 

Other (will be updated)

Hestad, Monika; Grønlig Anders and Rigoni Silvia. 2017. The Little Booklet on Design thinking: An introduction. London. Brand Valley Publications.

 

Lewrick, Michael, Link Patrick and Leifer, Larry. 2018. The Design thinking playbook: Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems. New Jersey. Wiley.

 

McKeown, Max. 2011. The Strategy Book: How to Think and Act Strategically to Deliver Outstanding Results, 1st ed, London: Financial Times/Prentice Hall.

 

Turner, Raymond. 2016. Design Leadership: Securing the Strategic Value of Design. London & New York. A Gower book/ Routledge.

 

Diverse online:

Horn, Robert. 2018.

If You Don’t Embrace Design as a CEO, You Risk Becoming a Dinosaur. Fortune.

Found at: http://fortune.com/2018/03/07/design-leadership-ceo/

Fast Company, business magazine: https://www.fastcompany.com

Harvard Business Review, business journal: https://hbr.org

Design Management Institute: https://www.dmi.org

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Oppmøte
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-diploma Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Rachel Troye
Forkunnskapskrav

Fullført 240 studiepoeng totalt.

Om emnet

Prediplomkurset tar sikte på å hjelpe studentene til å utvikle et solid utgangspunkt for diplomprosjektene, som gjør at de kan starte design-/forskningsprosessen med et solid kunnskapgrunnlag, en kritisk holdning og en tydelig plan.

Valg av tema er i utgangspunktet opp til den enkelte student, og retningen er hovedsakelig resultatet av samtaler mellom hver enkelt student og veileder, instituttleder og kurspersonale.

Kurset er organisert i to hovedfaser. Den første fasen fokuserer både på den enkelte students egne ferdigheter og valg av tema for prosjektet. Denne første fasen presenteres og vurderes i form av en presentasjon i løpet av semesteret (etter ca. en måned). Den andre fasen dreier seg om å designe det faktiske prosjektet, med et gjennomførbart prosjektforslag som viktigste og eneste innlevering.

 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- En velreflektert, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.

FERDIGHETER
- Kunne selge inn konsepter til både fagfeller og potensielle veiledere og partnere.

- Kunne utvikle et gjennomførbart diplomprosjekt slik det kreves av Institutt for design ved AHO.

- Kunne planlegge et selvstendig eller gruppebasert prosjekt.

GENERELL KOMPETANSE
- Kunne formidle egen modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig at et diplomprosjekt ved AHO får et positivt utfall.

- Kunne konseptualisere design ideer inn i en gjennomførbar prosjektbeskrivelse

- Ha evne til å legge frem, diskutere og planlegge et selvstendig studium og design prosjekt.

 

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bestå av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:

12 802 Diplom design

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diploma Design
Emnekode: 
12 802
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Rachel Troye
Forkunnskapskrav

Bestått pre-diplom og 270 studiepoeng totalt.

Om emnet

Diplomprosjektet ved Institutt for design er det endelige prosjektet i masterprogrammet. Instituttet har en bred tilnærming til designprofesjonen som omfatter produkter, tjenester, systemer og interaktive opplevelser. Utdanningen knytter sammen estetikk og teknologi, kreativitet og designmetoder, kultur og forskning. Programmet har sine røtter i industridesign, men omfatter i dag også interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Dette gjenspeiles i bredden av våre studenters diplomprosjekter og de varierte temaene de tar for seg.

Diplomprosjektet avslutter det femårige masterstudiet i design og gjennomføres i det siste semesteret. Diplomprosjektet iverksettes og organiseres av studentene selv og foregår over en periode på 18 uker. Studentene utvikler og definerer sine egne prosjektbeskrivelser (diplomprogrammet) i et pre-diplomkurs i semesteret før diplomprosjektet. Studentene har en hovedveileder på instituttet mens diplomprosjektet pågår, men kan også innhente ytterligere innspill og veiledning fra hele AHO og også eksternt. Diplomprosjekter gjennomføres vanligvis individuelt, men kan også gjennomføres i grupper.

Diplomprosjektene ved Institutt for design kjennetegnes av variasjon og bredde. Prosjektene iverksettes og utvikles vanligvis av studentene, og de står fritt til å utforske ulike temaer og formater. Dette kan være kreativ utforskning, produktutvikling og teoretiske prosjekter, eller samarbeid med kommersielle selskaper, offentlige tjenester eller forskningsprosjekter. Diplomprosjekter kan også være diskursive designprosjekter som har som mål å reise spørsmål eller utfordre samfunnsmessige eller kulturelle problemstillinger. Diplomprosjektene er ofte “hybrider” som forener ulike metoder og aktører, eller som går på tvers av de ulike designspesialiseringene.

Formålet med diplomprosjektet er sammensatt. Studentene må bruke alt de har lært gjennom utdanningen for å definere og utvikle sitt eget prosjekt. En utfordring her er hvordan prosjektet gjennomføres, hvordan det utvikles, og hvordan det utføres som et designprosjekt. I mastergradsammenheng er diplomprosjektet et relativt omfattende prosjekt som krever at studenten er selvstendig, organisert, strukturert og kreativ. Samtidig er diplomprosjektet en mulighet for studentene til å utforske sin egen identitet som designere, å forske på emner de finner interessante, eller utfordre sine ferdigheter og metoder. Diplomprosjektene bør derfor ses helhetlig som prosjekter hvor studentene får velge sine egne temaer, tilnærminger og prosesser, men hvor utfordringen også består i å organisere og utvikle selve prosjektet. Omfanget av og planen for prosjektet defineres og utvikles både i prosjektbeskrivelsen (diplomprogrammet) og i løpet av prosessen.

Det er viktig å merke seg at en helhetlig vurdering av diplomprosjektene betyr at fokuset bør være på selve prosjektet og ikke hvor nøye det følger den innledende beskrivelsen eller diplomprogrammet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt diplomprosjekt skal studentenes kunnskapsgrunnlag omfatte:

- designmetoder, materialer, teknologier og verktøy

- designhistorie på beslektede felt

- forskningsmetoder, designprosesser

- bruk av brukere og målgrupper i prosjekter

FERDIGHETER
- kunne utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, konseptvisualisering, samarbeid og ferdigstillelse av et prosjekt.

- mestre designdrevne metoder, verktøy og uttrykksformer og kunne bruke dette i en kreativ prosess, på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.

- kunne reflektere over forholdet mellom innholdet i prosjektet og verden for øvrig.

- kunne presentere både prosess og sluttresultat på en god måte.

GENERELL KOMPETANSE
- kunne formidle verdier og konsepter og inspirere til dialog og tverrfaglige prosesser ved hjelp av en rekke ulike designmetoder og verktøy.

- kunne bekle ulike roller og samarbeide godt med andre yrkesgrupper.

- kunne reflektere over egen prestasjon og egne leveranser og utfordre egne grenser.

- ta ansvar for egen læring og faglig progresjon, og kunne overføre kunnskap til andre felt.

- ta hensyn til aktuelle etiske spørsmål i forbindelse med eget bidrag.

 

Evaluering og kvalitetssikring

Vurdering
Studentene leverer diplomprosjektet i form av samlet produksjon, en presentasjon og en rapport. Produksjonen kan bestå av modeller, prototyper, installasjoner, diagrammer, visualisering, kartlegginger osv. Diplomrapporten bør gi en oversikt over prosjektet, prosessen, mulige resultater (påvirkning) og studentens refleksjoner. Rapporten bør ikke vurderes alene, men som en oversikt over prosjektet. Studentene skal også gi en 20-minutters presentasjon av diplomprosjektet på vurderingsdagen. Sensorene skal vurdere diplomprosjektet som helhet, inkludert studentens samlede produksjon, rapporten og den offentlige presentasjonen.

Vurderingsprosessen
Vurderingen av diplomprosjektene gjøres av et eksternt sensorteam. Sensorteamet representerer de ulike designretningene studentene kan spesialisere seg mot. Alle sensorene er ansvarlige for helhetsvurderingen av alle diplomprosjektene, men hver enkelt sensor får et særlig ansvar for et utvalg av prosjektene. Sensorteamet mottar først diplomrapportene digitalt. Disse rapportene gir en oversikt over diplomprosjektene. Rapportene bør deretter leses av sensorene som en del av forberedelsene til vurderingen på AHO. Det fysiske resultatet av prosjektene presenteres for sensorene på AHO. På presentasjonsdagen får hver student 20 minutter til å presentere sitt diplomprosjekt. Sensorteamet har deretter totalt 15 minutter til spørsmål, diskusjon og tilbakemelding. Disse 15 minuttene bør også omfatte et kort sammendrag av sensorenes vurdering og generelle tilbakemelding. Dette er et offentlig arrangement for hele skolen, og intensjonen med presentasjonsformatet er å legge til rette for dynamisk diskusjon om diplomprosjektene og interessant respons, så vel som å gjøre det til en læringssituasjon for de andre studentene. Sensorteamets endelige vurdering gis som en skriftlig rapport for hvert prosjekt og leveres en stund etter den offentlige presentasjonsdagen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttMålet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Målet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.

70 600 Industridesign 2: Transform

Full course name in English: 
Industrial Design 2: Transform
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 600
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Nina Bjørnstad
Forkunnskapskrav

Beståtte emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende,tilsammen 180 studiepoeng. Erfaring med 3D- modellering.

Studenter som har tatt Industridesign I har først prioritet.

Studenter på internasojnal 2-årig master må ha blitt godkjent for industridesign.

Om emnet

Transform er et videregående kurs i industridesign som tar for seg nye verktøy for utvikling, prototyping og formidling av designløsninger. Hovedfokuset er på nye kontekster og temaer som krever radikale, heller enn inkrementelle løsninger. Kurset er organisert rundt to omfattende hovediterasjoner og -faser. Den første fasen er basert på fremsyn et par tiår fremover, og deretter, som andre fase, transformeres resultatet fra første fase bakover i tid og designes for en mer nåtidig kontekst. Begge fasene vil resultere i fysiske produkter som formidles gjennom både digitale medier og fysiske modeller.

Kurset fokuserer spesielt på aktiv bruk av ulike former for fysiske og digitale prototyper som understøtter innovasjonsprosessen. Tradisjonell skissetegning og modellbygging kombineres derfor med eksperimenter, 3D-modellering, videoskisser, VR og andre måter å formidle mange ulike designkonsepter på. Uavhengig av hvilken teknologi som brukes, vil fokus alltid være på tradisjonell kjernekompetanse innen industridesign.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne delta i mer avanserte og komplekse designprosesser som en uavhengig designer, med en kreativ, estetisk og designorientert tilnærming.

KUNNSKAPER

Etter gjennomført kurs skal studenten ha kunnskap om:

 • løsningsdrevet designprosess som en integrert del av industridesigntradisjonen
 • video- og VR-baserte skisseringsmetoder
 • forskningsmetoder utviklet innenfor industridesigntradisjonen
 • ulike temaer som radikal endring, bærekraft, fremtidsstudier og fremsyn.

FERDIGHETER
Etter gjennomført kurs skal studenten kunne:

 • bruke en industridesigners verktøy, blant annet skissering med ulike medier, kreative metoder, teamarbeid, fremsyn og presentasjon.
 • raskt lære nye ting, vanligvis i en helt ny kontekst og ofte uten relevante brukere som informanter eller meddesignere.

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter gjennomført kurs skal studenten:

 • ha oppdatert kompetanse på moderne industridesign.
 • ha en velreflektert, realistisk forståelse av egen kompetanse og hva som kreves for å oppnå tilstrekkelig fagkunnskap og ferdigheter i løpet av et praksisår ved IDE/AHO. Pensumet kan derfor bli endret noe for den enkelte student.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Arbeidet gjennomføres som et designstudio med integrerte forelesninger, workshops og presentasjoner. Begge faser medfører verkstedsarbeid.

Studentene inspirerer og evaluerer hverandre underveis gjennom intervjuer, samskriving, samdesign og student drevet vurdering.

Pensum

Utdrag fra:

Rabiger M. 2008 (1996). Directing. Film techniques and aesthetics.  2nd ed. Focal Press, Burlington, MA, USA.

 

Dunne. A & Raby F. 2013. MIT. Speculative everything. Design, fiction, and social dreaming.  

 https://skepticalscience.com 

https://biomimicry.net/the-buzz/resources/biomimicry-designlens/

http://learnstorytelling.tumblr.com

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått Kurset vurderes hovedsakelig på bakgrunn av prosjektarbeid, egenvurderinger og innleveringer som designmodeller, videoer og presentasjoner. Den første modulen (fase 1) vurderes av lærerne tilknyttet modulen, og hele kurset vurderes til slutt av en ekstern veileder. Studenten må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil det bli gjennomført en porteføljevurdering av alt kursarbeidet på slutten av semester for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Kurset vurderes hovedsakelig på bakgrunn av prosjektarbeid, egenvurderinger og innleveringer som designmodeller, videoer og presentasjoner. Den første modulen (fase 1) vurderes av lærerne tilknyttet modulen, og hele kurset vurderes til slutt av en ekstern veileder. Studenten må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil det bli gjennomført en porteføljevurdering av alt kursarbeidet på slutten av semester for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

70 601 Interaction Design 2: Screens

Full course name in English: 
Interaction Design 2: Screens
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 601
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Mosse Sjaastad
Lars Marcus Vedeler
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses at AHO (BA-level) or equivalent education of 180 ECTS.

Students that have taken Interaction Design 1 will have first priority, and students with Service Design 1 have second priority.

2 year international master students must have been approved for interaction design

Om emnet

The second part of the interaction design programme focuses on the complex connected world we now live in, where visual interfaces are increasingly prevalent (from mobile phones to large public information systems and presenting designers with fascinating, complex and highly relevant challenges. The course explores how these interfaces can be effectively integrated into networks and spaces; the information they contain and the messages they impart; and how we, as users, engage and interact with them.

New digital technologies, and the internet in particular, have changed the ways of production and consumption of information. The internet itself has undergone a sea-change in recent years, from primarily static and closed systems to infrastructures where openness, information sharing, collaboration and creativity are key ingredients. 

Massive information datasets and structures need to be presented in dynamic, user-friendly and accessible ways, allowing for easy navigation, providing an overview as well as detailed analysis. These sophisticated design challenges will be explored in a range of workshops and projects.The course will provide students with appropriate practical skills, design methods and design thinking tools, enabling them to tackle advanced screen-based design issues, and leading to the creation of engaging, informative and effective interfaces. The semester is a compilation of several smaller modules and workshops to introduce the students to the new and more screen specific methods, processes and tools that will form the core of the term. This will be followed by one final project, where students will develop more in-depth conceptual frameworks.

Læringsutbytte

KNOWLEDGE

Students will

• gain an insight and understanding of the fundamental challenges in the design of screen-based interaction design, and apply this to the design of engaging user-experiences

• understand the roles and opportunities for the designer in a technologically driven environment.

SKILLS

Students will

• improve their screen-based graphical technical and production skills

• be able to use tools and methods to prototype interactive concepts

• get aqainted with the iterative design process through hands-on tasks

• develop their skills at communicating their concepts and ideas in an engaging and convincing manner

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Many small modules 

The semester is divided into many shorter modules, that together will form a comprehensive introduction to the field. Most of these modules will be initiated by lectures and/or workshops, followed by students working on their assignments with mentoring from the staff. Due to the intensity of the whole semester, we pride ourselves on the available supporting staff in many of the modules. 

Frequent crit’s and presentations 

In addition to mentoring, ‘the crit’ is the core method for dialogue throughout the semester, and students will engage in progress discussions and presentation 1 to 2 times weekly throughout the whole semester. 

Partner collaboration 

In the final module the students can choose from a various tasks with external collaborators. These collaborators range from local business and design consultant companies, to design research projects and future envisioning conceptualization. 

Group work 

Students will be working individually or in groups of two. 

 

Pensum

Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. Dan Saffer. New Riders

Microinteractions: Designing with details. Dan Saffer. O’Reilly Media

Intertwingled: Information Changes Everything. Peter Morville. Semantic Studios

Inventing the medium: principles of interaction design asa cultural practice. Janet H Murray. The MIT Press

Designing interactions. Bill Moggridge. The MIT Press

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttThe course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
AktivitetKommentar
OppmøteThis is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to participate and be present on a daily basis with continuous work effort throughout the semester.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures and workshops.

It must be expected that parts of or all lecturing and tutoring will be digital according to general Covid-19 restrictions. Digital presence is expected in the same manner as physical presence.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to participate and be present on a daily basis with continuous work effort throughout the semester.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures and workshops.

It must be expected that parts of or all lecturing and tutoring will be digital according to general Covid-19 restrictions. Digital presence is expected in the same manner as physical presence.

70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign

Full course name in English: 
Service Design 2: Service Design Futures
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 602
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Josina Vink
Forkunnskapskrav

Passed foundation level (BA-level) at AHO or equivalent education with 180 ECTS.

Students who have taken Service Design 1 will be preferred, but this is not a requirement for this course.

International 2 year master students must have been approved for service design.

Recommended previous knowledge.

 • Service Design concepts and methodologies
 • User centred design methodologies
 • Qualitative data analysis
 • Ideation techniques
 • Prototyping
 • Concept communication
Om emnet

The course focuses on honing existing Service Design knowledge and competencies through practice by direct access to the schools focus areas of research, whilst actively contributing to their development.

In addition undertaking this form of learning through contributing to research, the students will develop their ability to reflect on their own design practice within the rigorous framework of research practice.

These research focus areas are:

 1. Innovation in healthcare. This is carried out through C3. 
 2. Designing with Rituals. Measuring creativity through innovations in service design approach.
 3. Innovation in methods and tools: Developing tangible tools for Trendslation.
 4. Designing in bureaucracy. Raising empathy for service providers through design.

By working with these areas students will practice what they have learnt in Service Design I and/or GK5 and GK6 by applying these design skills through ‘research-by-design’ to ongoing research projects with in-house researchers together with their external partners.

 

Læringsutbytte

KNOWLEDGE

 • Understand and appropriate research methodologies used within design research projects.
 • Develop an analytical approach to the field of Service Design
 • Reflection on what design research and its methodologies mean for service design practice and vice versa

SKILLS

 • Ability to read, understand and contribute to design research
 • Ability to analyse a service design problem in relation to relevant research theories and models
 • Ability to translate theoretical models into practical tools
 • The ability to reflect upon the nature of service design in relation to other disciplines
 • The ability to describe your position within the field of service design

GENERAL COMPETENCE 

 • Gain an overview of the state of the art of Service Design research
 • Promote an active and designerly participation within research projects

 

 

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course is run differently from Service Design 1. In Service Design 2 students will be working more independently and in close collaboration with the researchers that are part of C3 and ritual service design.

The main learning activities will be based upon research projects in collaboration with external partners, where the students will be part of the research team. The course also integrates studio work (group and individual), tutoring and reflective sessions in the classroom, workshops, structured presentations, and discussions with the course participants.

There will also be lectures with invited guests, designers and researchers. The students are expected to read some curriculum litterature.

Evaluering og kvalitetssikring

 

 

 

Pensum

Blomkvist, J., Clatworthy, S., & Holmlid, S. (2016). Ways of seeing the design material of service. In Service Design Geographies. The ServDes. 2016 Conference, Copenhagen 24-26 May 2016 (Vol. 125, pp. 1-13). Linköping University Electronic Press.

Crouch, C., & Pearce, J. (2012). Doing research in design. Oxford: Berg.

Clatworthy, S., Oorschot, R., & Lindquister, B. (2014, June). How to get a leader to talk: Tangible objects for strategic conversations in service design. In ServDes. 2014 Service Future; Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference; Lancaster University; United Kingdom; 9-11 April 2014 (No. 099, pp. 270-280). Linköping University Electronic Press.

Matthews, Ted. " The Experiential Mesh: A New Service Development model for designing highly experiential services." International Conference on Service Science and Innovation 2014. Taipei (2013).

Matthews, Ted. "Sacred Services: The Potential for Service Design of Theory Relating to the Sacred." Artifact 3.2 (2014): 6-1.

Matthews, Ted, “Introducing Graphic Experiential Evidencing (GEE). How can the use of graphic novel fill a gap in the service design toolkit for communicating experience and emotion?” Design and Emotion 2016, Amsterdam. (2016)

Matthews, T., Sacred Service: The Use of ‘Sacred Theory’ in Service Design, Journal of Design, Business and Society 3(1), 67–97. (2017).

Pfannstiel, M. A., & Rasche, C. (2019). Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management. Springer International Publishing.

 

 

 

 

 

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttKurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift vil vurderes på bakgrunn av:

• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret

• Workshops

• Produsert materiale

I hver modul vil studentene ha innleveringer både individuelt og som gruppe, som vil vurderes ut fra styrker og svakheter.

Kurset vil omfatte deltakelse i en eller flere moduler relatert til C3 og spesielle tjenestedesign prosjekter og forskning tilknyttet disse. Informasjon om strukturen, innholdet og eksamensformen for hver enkelt modul vil bli gitt ved oppstart.

Hvert prosjekt kulminerer i en avsluttende presentasjon og en rapport som vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen.

Informasjon om innleveringer og vurderingskriterier vil bli gitt i orienteringen for hvert enkelt prosjekt ved oppstart av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen, modulansvarlig og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift vil vurderes på bakgrunn av:

• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret

• Workshops

• Produsert materiale

I hver modul vil studentene ha innleveringer både individuelt og som gruppe, som vil vurderes ut fra styrker og svakheter.

Kurset vil omfatte deltakelse i en eller flere moduler relatert til C3 og spesielle tjenestedesign prosjekter og forskning tilknyttet disse. Informasjon om strukturen, innholdet og eksamensformen for hver enkelt modul vil bli gitt ved oppstart.

Hvert prosjekt kulminerer i en avsluttende presentasjon og en rapport som vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen.

Informasjon om innleveringer og vurderingskriterier vil bli gitt i orienteringen for hvert enkelt prosjekt ved oppstart av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen, modulansvarlig og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:

70 507 Service of Living

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Service of Living
Emnekode: 
70 507
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Ted Matthews
Forkunnskapskrav

This is an advanced, cross-disciplinary master course directed to both students of Architecture and Service Design. A goal of the studio is to create a collaborative and cross-disciplinary environment, where students with a diverse set of skill and knowledge can exchange and learn new ways of working, using service design thinking, social sciences and architecture methods. However due to the advance and experimental nature of this course, service designers will have expected to have completed 1 full semester of service design education at Masters level. The course is open for all Master students from Architecture.

Om emnet

IDE + IA in close collaboration with Comte Bureau and OBOS Living lab -  A cross disciplinary exercise to redefine the housing typology in Oslo.

We all have experience of what it means to live in an apartment; a horizontally arranged dwelling with a number of rooms serving different purposes – sleeping, cooking, and so on. 

Buildings are built for people, and by people. The studio wants to explore in greater depth what it means to live in an apartment and how decisions makers, developers, architects and designers can develop buildings more fitted to the needs of users today. How we by combining tools and methods available from social sciences, service design and architecture, can go deeper into routines and use of today’s households. 

In the 1930s Oslo municipality gathered a research group consisting of architects, engineers and sociologists to work together to improve the housing offered in Oslo. The (urban) housing typologies we see in Oslo today, are partially the result of their work.  

In 2020 the challenges are different. Family structures, consumption patterns, technology, the way we work, the way we eat — in general the way we live our lives, and how we share them — have changed. At the same time, it’s been a rising awareness of sustainable living, especially in urban areas. Why haven’t the housing typologies changed to answer this? 

In this course students will investigate how people “do” living today (this will be in the specific context of urban Oslo), and design the living of tomorrow. The course will investigate questions such as: How can housing be design based on people's needs? How can housing be designed to enable more sustainable living? How can we design housing as a service of living?

Based on this, the course will be delivered in partnership with OBOS and their unit OBOS Living lab (OLL), an experimental living arena that tests hypotheses on solutions that can enable quality in affordable living. It will have a focus on broader themes defined by OLL in close collaboration with AHO and the two institutes involved. In this context we will try to understand, design and test solutions based on human behavior These broad themes are: sustainability, flexibility, sense of community, sharing/privacy, integration. These might be approached on a broader level or be focused on specific questions, for example: how do we design for shared facilities/spaces or focused on challenges and opportunities such as how do we design for better on ground floor living experiences.

The challenges posed by contemporary global culture are far too complex, wide-ranging and interconnected to be solved by one design field alone. Instead they require cross-disciplinary problem solvers from allied disciplines to collaborate to craft a new way of thinking and working. In this course we therefore wish to enable architecture and design students to work as a team. Therefore, the course will also be run together with Comte Bureau who is a leading actor in developing projects merging design and architectural competences. 

Students will explore a cross-disciplinary, user-based working process and methodology. Involving, defining needs of target groups and translating needs into solutions, and finally methodology for testing them. All aspects that influence the way we live, such as service systems, culture, energy, food, social, technology, economy etc. will be taken in consideration.

Students will be expected to deliver an account of their process relating to insight and research phase as well as solutions that address target group needs. This could be in the form of models, service offerings or large-scale prototypes. However, this is not prescriptive and solutions will be judged on how well they address target group needs whilst reflecting the competencies of the cross-disciplinary teams involved

Læringsutbytte

KNOWLEDGE 

·     To develop an understanding of the potential of a reconceptualization of the built space as a service of ‘living’ that delivers ‘value in use’ to its target audience. 

·     A new understanding of the potential for cross disciplinary collaboration between service, interaction design and architecture. 

·     Develop a user centered approach to architecture practice. 

SKILLS 

·     Develop and refine the skills of observation, analysis, and creativity that lead to the formulation of relevant and valuable solutions for the user(s) within the context of architectural practice. 

·     Develop new ways of working within an emerging cross disciplinary space to utilize service design thinking, social science and architecture practice. 

·     Develop skills of visualization to communicate user needs and lived experience as well as a projected experience. 

·     Develop skills in planning and delivering appropriate prototypes and solutions for dissemination of findings. 

·     Develop collaborative skills to work with designers, architects, users, and different stakeholders that enable a proactive and professional role in cross disciplinary teams of the future. 

GENERAL COMPETENCE 

·     Understand the role and value of each discipline (service design and architecture) involved in a future of cross disciplinary development of the built space. 

·     Gain methodical insight by actively participating in a cross disciplinary process. 

·     Promote professional experience in cross disciplinary teams, strengthening the ability to work in teams with an emphasis on results.  

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The main teaching will be based on tutoring sessions in the studio, through workshops, structured presentations and discussions within the course participants.  

Through collaboration and consultation with OBOS and the Living Lab. 

The course also integrates lectures, studio work (groups and individual), and a main project in collaboration with external partners. 

The course has up to 5 thematics which cross disciplinary teams will engage with. 

Being a practice-driven course, the student’s progression through both projects will be presented by means of: 

·     Group and individual mid-term deliverables and presentations  

·     Workshops 

·     Evidencing material 

·     Final prototype/report/exhibition as appropriate for the best dissemination of results and findings 

Details regarding the calendar, main events, deliverables, and evaluation criteria will be described and detailed at the onset of the course. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått Being a practice-driven course, the student’s progression through the course will be assessed by means of:

• Ability to collaborate
• Ability to visualize and communicate findings from insight work
• Group and individual mid-term deliverables
• Presentations
• Final prototype/report/exhibition (Main deliverable).

The course consists of a main deliverable that will be developed and defined by the students themselves as most appropriate for the dissemination of findings during the semester. The course will also consist of group and individual deliverables throughout, and students will receive qualitative assessment to identify strengths and weaknesses.
The project will have a final presentation, that will be assessed in pass or fail by an external sensor and the course leader. The details for each project regarding deliverables and evaluation criteria will be described in the brief for the project at the beginning of the course.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Being a practice-driven course, the student’s progression through the course will be assessed by means of:

• Ability to collaborate
• Ability to visualize and communicate findings from insight work
• Group and individual mid-term deliverables
• Presentations
• Final prototype/report/exhibition (Main deliverable).

The course consists of a main deliverable that will be developed and defined by the students themselves as most appropriate for the dissemination of findings during the semester. The course will also consist of group and individual deliverables throughout, and students will receive qualitative assessment to identify strengths and weaknesses.
The project will have a final presentation, that will be assessed in pass or fail by an external sensor and the course leader. The details for each project regarding deliverables and evaluation criteria will be described in the brief for the project at the beginning of the course.
AktivitetKommentar
OppmøteStudents are expected to attend at least 90% of the main course events described in the detailed calendar for each project, in order to be able to pass the course. The course leader will take attendance 15 minutes after the beginning of each session. She/he will inform the students if are close to failing the course due to lack of attendance.

This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Although the project will be developed in groups,
individual deliverables will also be required during the projects.

Whilst the course draws on the experience of the external partner involved in developing and delivering this course, there will also be a degree of experimentation and iterative development of new methods during the course.

Medical absences won't affect the participation, but they need to be presented on time (not further than 8 days after the absence) to the course leader and to the Student Administration.

It must be expected that parts of or all lecturing and tutoring will be digital according to general Covid-19 restrictions. Digital presence is expected in the same manner as physical presence.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Students are expected to attend at least 90% of the main course events described in the detailed calendar for each project, in order to be able to pass the course. The course leader will take attendance 15 minutes after the beginning of each session. She/he will inform the students if are close to failing the course due to lack of attendance.

This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Although the project will be developed in groups,
individual deliverables will also be required during the projects.

Whilst the course draws on the experience of the external partner involved in developing and delivering this course, there will also be a degree of experimentation and iterative development of new methods during the course.

Medical absences won't affect the participation, but they need to be presented on time (not further than 8 days after the absence) to the course leader and to the Student Administration.

It must be expected that parts of or all lecturing and tutoring will be digital according to general Covid-19 restrictions. Digital presence is expected in the same manner as physical presence.

Sider