fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design (5 år)

Hvordan er studiet bygget opp?

Grunnundervisning (1. -3. år)

De første tre årene gir basiskunnskaper og praktiske ferdigheter til å beherske form, verktøy og materialer, og du får øvelse i kreative metoder og teoretiske utfordringer. Du møter konseptutvikling og forskjellige tilnærminger til designprosesser. Studentene skisser, lager modeller og prototyper, og øver på å kommunisere design gjennom muntlige presentasjoner og visuelle framstillinger.
 

Studieplan og kurs


foto_3.jpg

Du vil ta kurs i designmetode, datastøttet design og spesifikke verktøybaserte felt. Kursene omfatter tegning, tre- og metallverksteder, CAD og et bredt tilbud av relevante software innen grafikk, kommunikasjons- og interaksjonsdesign, film, 3D og rapid prototyping og digital produksjon. 

Alle kursene i grunnundervisningen er obligatoriske. Studentene kan likevel dreie prosjektene i retning av en spesialisering. Særlig gjelder dette i tredje år. Grunnundervisningen foregår hovedsakelig på norsk.

foto_4.jpg

1. året gir en generell innføring i designprosessen, designpraksis, kreativ produksjon og utforskning – samtidig som studentene orienterer seg innen industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.
2. året gir en introduksjon til fysiske produkter, interaktive produkter, tjenester og opplevelser.
3. året vil prosjektene settes i en bredere kontekst og støtte studentene ved overgangen til masternivå. Studentene får en introduksjon til systemorientert design.
 

download_0.jpg

Master (4. - 5. år)

På masternivå velger studentene spesialisering innen industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign. Du møter komplekse og selvstendige prosjekter ofte i samarbeid med næringsliv eller forskningsprosjekter. Undervisningen foregår på engelsk.

foto_5.jpg

4. året består av kurs og prosjekter i spesialiseringsområdene.
5. året vies første semester til spesialiseringen eller til tverrfaglig arbeid innen systemorientert design. Parallelt begynner studentene å planlegge tema for diplomprosjektet sitt. Det siste semesteret er viet til diplomprosjektet. Dette kan gjennomføres i samarbeid med eksterne virksomheter og organisasjoner eller i tilknytning til forskning- og utviklingsarbeidet som ledes av AHOs Centre for Design Research og Institutt for design.


 
curriculum_2020_page_1.jpg
master_of_design_courses.jpg.001_web.jpg