Språk

Studier

Submit applications for 2016/2017 by March 1st. Find information on AHO’s Master programmes, admission and the application process in the presentations below.

Master programmes

Søk opptak til AHO for studieåret 2016/2017. Her finner du informasjon om AHOs studier, om søknad og opptaksprosess. Frist 15 april for søknad via samordnet opptak. Frist 1. mars for opptak til masternivå. Opptaksinformasjon for hvert enkelt fag i oversikten under.

Masterprogrammer

PhD

Ph.d. og videreutdanning

Exchange

Utveksling