fbpx Selvstendig næringsdrivende | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Selvstendig næringsdrivende

Rutine for kontrakter til selvstendig næringsdrivende

Kontrakter for selvstendige næringsdrivende opprettes ved å fylle ut en kontrakt som sendes til økonomiavdelingen.

Last ned kontrakt her: Ta kontakt med okonomiavdelingen@aho.no for mer informasjon, eller veiledning.


Eksempler på selvstendig næringsdrivende

 • Kunstneriske innslag på arrangementer
 • Oversettelse av faglige tekster
 • Selskaper (ANS., AS, DA. mv.)
 • Allmennyttige lag, foreninger og stiftelser.


Vurderingskriterier for selvstendig næringsdrivende

 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess
 • Utbetalingen skal gå til bedrift/selskap/forening/stiftelse, og ikke til en person.
 • Den selvstendige næringsdrivende har som regel ansvar for arbeidsresultatet
 • AHO har ingen styringsrett med hensyn til hvordan arbeidet utføres
 • AHO stiller som regel ikke lokaler eller utstyr til rådighet
 • Næringsvirksomhet er som regel en vedvarende virksomhet, drevet for den næringsdrivendes egen regning og risiko.
 • Kan ikke være ansatt ved AHO