fbpx Vurdering av lønn eller næring til selvstendig næringsdrivende | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vurdering av lønn eller næring til selvstendig næringsdrivende

For enhver utbetaling skal det foreligge kontrakt underskrevet av begge parter. Skatteetatens retningslinjer for utbetaling som lønn eller næringsinntekt er ikke entydige og det må foretas en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle. En forutsetning for all fakturering er at fakturaen kommer fra et registrert selskap og fakturaen fyller de formelle kravene.

Oppdragstaker må ha organisasjonsnummer for å bli opprettet som leverandør. AHO kontrollerer at det foreligger et gyldig organisasjonsnummer.

Kontrakt skal utarbeides og signeres av budsjettdisponeringsmyndighet oppdragstaker. Deretter må det lages en bestilling via UNIT4.


Juridiske rettigheter og plikter

 • Forholdet regulert av kontraktsrett
 • Ikke omfattet av regelverket i staten
 • Ikke krav på feriepenger
 • Meldes ikke inn i Statens pensjonskasse
 • Trekkes ikke i skatt
 • AHO innrapporterer næringsinntekt til likningsmyndighetene én gang i året


For å vurdere lønn eller næring skal følgende spørsmål besvares: 

 1. Er arbeidet sensorarbeid? 
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: gå til spørsmål to.
 2. Er det avtalt mer enn fem timer i semesteret?
  1. Hvis ja: gå til spørsmål tre.  
  2. Hvis nei: utbetalingen faktureres.
 3. Er avtalt honorar mer enn 5000,- per semester?   
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: utbetalingen faktureres.
 4. Er firmaet et enkeltpersonsforetak? 
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: gå videre til spørsmål fem.
 5. Har selskapet et formål som er relevant for undervisning i landskapsarkitektur, arkitektur og design? 
  1. Hvis ja: utbetalingen faktureres.
  2. Hvis nei: utbetaling som lønn. 
Laste ned vurderingsskjema Lønn eller næring - gjelder selvstendig næringsdrivende (Excel-fil)