fbpx Spesielle anledninger, gaver og oppmerksomhet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Spesielle anledninger, gaver og oppmerksomhet

Bursdager

AHO gir gaver til ansatte i hovedstilling som fyller 50 eller 60 år. Avdelingen kjøper gave eller gavekort til en verdi av inntil kr 3 000. I tillegg kan det arrangeres en tilstelning med enkel servering.

Fratredelse/pensjon 

Her skilles det mellom antall år vedkommende har vært tilsatt:

  • mindre enn 2 år: blomster
  • mellom 2 og 5 år: blomster samt enkel tilstelning
  • mer enn 5 år: gave eller gavekort til en verdi av inntil kr 3500, samt enkel tilstelning

Andre anledninger

  • Bryllup:  gavekort eller gave til en verdi av inntil kr 1000.
  • Barnefødsel: blomster
  • Dødsfall i nærmeste familie: blomster

Dødsfall

AHO må være representert i begravelsen/bisettelsen:

  • Blomsterbukett til etterlatte
  • Krans til båren eller gave til det formål som blir oppgitt

Utgifter

Utgifter til gave og tilstelning belastes sentralt. Det er ikke anledning til å utvide gavebeløpet ved å belaste eget budsjett.

Innsamling av penger til gave fra kollegaer kan gjøres i tillegg. Slik innsamling skal ikke skje sentralt, men arrangeres av kolleger. Innsamlede penger kan ikke slås sammen med gaven fra AHO.