fbpx Bruk av verkstedene i undervisning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bruk av verkstedene i undervisning

Verkstedene har begrenset med plass og ressurser. For å kunne gi alle kurs og studentgrupper et best mulig tilbud i verkstedene er det viktig at all aktivitet planlegges godt. Aktiviteter som ikke meldes inn etter denne beskrivelsen, risikerer å ikke bli gjennomført. 

Reserverte uker

Ved starten av hvert semester kommer verkstedet til å være stengt på dagtid for å gi opplæring til nye studenter. I disse periodene blir det istedet kveldsåpent, med noe begrenset kapasitet.

Dette gjelder uke 1-3 på vinteren og uke 31 til 39 på sommeren

I desember og mai er det høy aktivitet i forbindelse med innlevering og begrenset tilgang til hjelp og veiledning fra verksmestere.

NB! Krevende aktiviteter kan ikke legges til disse periodene. 

Planlegger du kurs i verkstedet?  

Fyll ut dette skjemaet og send det til avdelingsleder verksted innen fristen: 

Høstsemesteret: 1. juli
Vårsemesteret: 10. desember

Når semesterplanen for samtlige verksteder er klar, gir avdelingsleder tilbakemelding på om ønsket aktivitet kan gjennomføres. 

Hva skal du sende inn?

 • Ansvarlig institutt og faglærer(e)
 • Antall studenter
 • Oppgaver som skal løses
 • Materialer som ønskes
 • Tjenester som skal brukes (CNC-fres, etc)
 • Datoer og tidsbruk (sjekk reserverte uker, unngå desember og mai)

Verksmestrene kan bidra til utforming av oppgaver, materialvalg og innkjøp, samt tilpasse oppgavene til planlagt tidsbruk. 
Ved store kurs og krevende oppgaver må kursleder regne med å leie inn ekstra bemanning. Utgiften dekkes av kurs/instituttbudsjettet. 

Materialer og tjenester

Vi har en del materialer for salg og kan bistå med innkjøp av materiell. 
Dersom materialkostnader skal dekkes av kurset/instituttet skal dette bestilles av kursleder i verkstedet. 
Tjenester som CNC-fres, fres, knivkutter og 3D-printing skal også bestilles i verkstedet. Det opprettes en ordre for det enkelte kurs. 

Gjennomføring av aktivitet

 • Før prosjektet settes i gang skal lærere og studenter gjennomføre en «sikker jobbanalyse».  
 • Vi forventer at læreren deltar aktivt i verkstedet med veiledning av studentene under oppgaveperioden. 

Helse, miljø og sikkerhet

 • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter skal det legges vekt på å forebygge uønskede hendelser. 
 • Arbeidsmiljøloven skal overholdes. 
 • Uønskede hendelser skal rapporteres