fbpx HMS-datablader | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

HMS-datablader

Datablader for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktige dokumenter for å bli bevisst om faremomenter ved forskjellige stoffer.

Et HMS datablad er et dokument på 16 punkter. De viktigste forholdsregler og faremomenter står i punkt 15. Her ser man faresymboler, Risikosetninger (R-setninger) og Sikkerhetssetninger (S-setninger). R og S-setninger er standardiserte setninger som forklarer risikoen et stoff utgjør, og sikkerhetstiltak for å forhindre skade.

Stoffkartotek for AHO finner du på EcoOnline. Dette er en database der man kan søke etter de kjemikaler skolen har. Man kan finne datablader på to måter: Ved å klikke seg inn på de fysiske stedene (lokasjoner), eller man kan søke etter databladene. Søkemenyen finner du under Administrasjon > lokalt søk. I begge tilfeller får du opp en liste over kjemikalier du kan se databladene til.

Datablader er lagret på to forskjellige måter: Kortversjon og fullstendig 16 punkters. Hvis du får opp en kortversjon og vil ha ytterligere informasjon, må du åpne pdf-dokumentet kortversjonen er tilknyttet. Det finner du under HMS Datablad > Opplastet datablad.

Gå til AHOs databladarkiv i EcoOnline