Språk

Plandokumenter

AHO styres etter vedtatte plandokumenter, og i tillegg produseres en rekke rapporter og evalueringer for å sikre kvaliteten i virksomheten. De fleste av disse dokumentene er tilgjengelig her.

Gjeldende plandokumenter 

Tidligere plandokumenter