fbpx Bruk av byggehall | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bruk av byggehall

Byggehallen skal primært benyttes til faglige aktiviteter og det er avdelingsleder verksted som styrer prioriteringen for bruk av byggehallen. Hallen er på 285 kvadratmeter, takhøyde 10,6 meter og har gode lysforhold. Byggehallen har utstyr som gir mulighet til fullskalabygging, romlige strukturer og modellbygging.

Skal du bruke byggehallen? 

Regler for bruk

  • Åpningstiden er fra klokken 08.00 til 17.00.
  • Adgang med kort, via utvendig port, avtales med verksmester.
  • Behov for løfting med kran avtales med verksmesterne.
  • Sikkerheten må være fullt forsvarlig ivaretatt.
  • Det skal holdes forsvarlig orden under bruk.
  • Etter bruk skal det ryddes, søppel fjernes, verktøy og utstyr settes på plass.
  • Ferdige produkter og restlager fjernes.
  • Etter bruk skal hallen kontrolleres av verksmester.
  • Det henvises for øvrig til skolens ordensregler