fbpx Klageutvalgene | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Klageutvalgene

Medlemmer januar 2024 -  desember 2026

Klageutvalg master i arkitektur 2024 - 2026
Navn   
Søren Sørensen intern
Kolbjørn Nybø intern vara
Lars Hamran  ekstern 
Lars Danielsen Holen ekstern vara
Line Solgaard  ekstern diplom
    Klageutvalg master i design 2024-2026
Navn    
Renee Ranvig   ekstern industridesign
Linda Blaasvær ekstern systemorientert design
Jane Pernille Landa  ekstern tjenestedesign
Joakim Formo intern interaksjonsdesign


 
 

Klageutvalg master i landskapsarkitektur 2024-2026
Navn  
Eystein Talleraas intern
Anne Tibballs  ekstern
Christopher Oh ekstern vara 
  ved klage på diplom 
  ved klage på diplom (Tromsø)