fbpx Klageutvalg | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Klageutvalg

Klageutvalg for karakterfastsettelse - retningslinjer

AHO har klageutvalg knyttet til hvert studieprogram for behandling av klager på karakterfastsettelse (jf. Universitetslovens § 5-3). Klageutvalget skal behandle klager over karakterfastsetting. Klageutvalget foretar en ny vurdering av besvarelsen på bakgrunn av innlevert materiale jf. Rutine: Klage på karakter – klageutvalg.

Klageutvalgene

Det skal være ett klageutvalg for Master i arkitektur, ett for Master i design og ett for Master i landskapsarkitektur. Utvalgene behandler klage på karakterfastsettelse ved eksamen. 

Klageutvalgene består av to sensorer hvorav en er ekstern. Ved behandling av klage på diplomsensur forsterkes utvalget med en ekstern sensor. 

Medlemmer i klageutvalgene oppnevnes av programstyret etter innstilling fra instituttet for tre år om gangen.

Generelt om behandling av klage på karakterfastsettelse 

Klageutvalget har en frist på tre uker for å avlegge ny sensur. Dersom utvalget har behov for ytterligere tid, skal kandidaten opplyses om dette og nytt tidspunkt for sensur oppgis. I Klage på karakterfastsettelse - rutine er prosedyrene i forbindelse med klagebehandlingen beskrevet. Klageutvalgets avgjørelse kan ikke påklages.

Klageutvalgene

Medlemmer januar 2022 -  desember 2024


Master i arkitektur
Chris-Johan Engh
Kolbjørn Nybø (intern vara)
Lars Hamran (ekstern)
Lars Holen (ekstern vara)
Ved klage på diplomsensur forsterkes utvalget med: Line Solgaard (ekstern)
 
Master i design (Nytt utvalg kommer)
Nicholas Stevens
Jørn S. G. Knutsen (intern vara)
Siri Eggesvik (ekstern)
Dan Sevaldson (ekstern)
Ved klage på diplomsensur forsterkes utvalget med: Emilie Strømme Olsen (ekstern)
 
Master i landskapsarkitektur (Nytt utvalg kommer)
Eystein Talleraas (intern)
Anne Tibballs (ekstern)
Christopher Oh (Vara ekstern)
Ved klage på diplom sensur forsterkes utvalget med: Trygve Sundt (ekstern)
 
Tromsø: Thea Kvamme Hartmann (Diplom)