Språk

Likestilling- og mangfoldsutvalget

Medlemmer

Verv Navn
Leder  Randi Stene
Representant for vitenskapelig ansatte Lisbeth Funck  
Representant for teknisk/administrativt ansatte Trude Løw Hansen
Representant fra tillitsvalgte Halvor Hjort Guttu
Sekretær Cathrine Følstad
Representant fra studentene Frida Mcintosh
  Andreas Bakkebø