fbpx Medlemmer av likestilling- og mangfoldsutvalget | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Medlemmer av likestilling- og mangfoldsutvalget

Medlemmer

Verv Navn
Leder  Rachel Troye
Representant for vitenskapelig ansatte Anders Ese
Representant for teknisk/administrativt ansatte Mari Svebak
Representant fra tillitsvalgte  
Sekretær Marianne Fredhjem
Representant fra studentene Hobbe Strömberg