fbpx Parkering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Parkering

 • AHO disponerer et antall P-plasser som er lokalisert ved inngangen til skolen. Plassene er merket med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis.
 • Parkeringsoblatene utstedes ved Infotorget.
 • All parkering skjer på eget ansvar.
 • Det er ikke tillatt å parkere lenger enn 24 timer.
 • Parkeringsplassene overvåkes av et parkeringsselskap.
 • Parkering uten tillatelse vil medføre kontrollgebyr. Kontrollgebyret blir ikke ettergitt/slettet. 
 • Biler kan bli tauet bort for eiers regning.

Ansatte

 • Oblat tildeles alle ansatte og festes på innsiden av frontruten.
 • Oblaten gir tillatelse til å parkere hele døgnet på AHOs plasser.

Studenter

 • Studenter betaler for parkeringsbevis/oblat og festes på innsiden av frontruten.
 • Oblatene gir tillatelse til å parkere i tidsrommet kl. 16.00 - kl. 07.00 på vanlige hverdager og hele døgnet i helger og på høytidsdager.
 • Oblatet gjelder for skoleåret.

Gjester og servicebiler

 • Parkeringsbevis for gjester fås på Infotorget. 
 • Servicebiler med gyldig parkeringsbevis kan parkere inne i gården (serviceparkering). 

Plasser merket for handikappede

 • To av plassene er reservert for handikappede.
 • I tillegg til gyldig parkeringsoblat, kreves det HC-bevis fra kommune for å parkere på disse plassen. 

Parkering inne i gården

 • To plasser for HC-parking. 
 • To plasser for el-biler. 
 • Servicebiler med gyldig parkeringsoblat kan parkere utenom oppmerkede plasser, men må ikke sperre rømningsveier.
 • Ved varelevering/henting er det tillatt å parkere utenom oppmerkede plasser i maksimum 10 minutter.

Sykkel, motorsykkel, moped

 • All sykkelparkering skal skje i sykkelstativene mellom hovedinngangen og personalinngangen.
 • Plassene skal kun benyttes for sykler som er i daglig bruk.
 • Motorsykler parkeres på merket område.