fbpx Parkeringsbestemmelser for AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Parkeringsbestemmelser for AHO

  • AHO disponerer et antall P-plasser som er lokalisert ved inngangen til skolen. Plassene er merket med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
  • Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis (parkeringsoblat). Parkeringsoblatene utstedes ved Infotorget.
  • All parkering skjer på eget ansvar. Det er ikke tillatt å parkere lenger enn 24 timer.
  • Parkeringsplassene overvåkes av et parkeringsselskap. Parkering uten tillatelse vil medføre kontrollgebyr. Biler kan bli tauet bort for eiers regning.

Parkeringsoblat - ansatte

Oblat tildeles ansatte ved registrering av bilens reg.nummer og festes på innsiden av frontruten. Oblaten fås i Infotorget og gir tillatelse til å parkere på AHOs plasser.

Plasser merket for handikappede

To av plassene er reservert for handikappede. For å parkere lovlig på disse plassene må en i tillegg til parkeringsoblat, eller midlertidig parkeringsbevis fra AHO, også ha HC-bevis utstedt av hjem-kommunen eller Oslo kommune.

Parkeringsoblat - studenter

Dette kan kjøpes av studenter og festes på innsiden av frontruten. Oblatene gir tillatelse til å parkere i tidsrommet kl. 16.00 - kl. 07.00 på vanlige hverdager og hele døgnet i helger og på høytidsdager. Oblaten gjelder for skoleåret.
 
Parkeringsbevis for servicebiler og gjester fås på Infotorget. 

Parkering inne i gården

AHO disponerer plasser for handikappede og el-biler inne i gården. Servicebiler med gyldig parkeringsoblat kan parkere utenom oppmerkede plasser, men må ikke sperre rømningsveier. Ved varelevering/henting er det tillatt å parkere utenom oppmerkede plasser i maksimum 10 minutter.

Sykkel, motorsykkel, moped

All sykkelparkering skal skje i sykkelstativene mellom hovedinngangen og personalinngangen. Det må påses at sykler ikke parkeres slik at de sperrer for personalinngang og hovedinngang. Lastebiler må kunne rygge helt inn til inngangene. Plassene skal kun benyttes for sykler som er i daglig bruk. Det er ikke tillatt å "oppbevare" sykler, motorsykler o.l. på skolens område i sommerferien. De vil bli kastet.