fbpx Emneoversikt og studieplan | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Emneoversikt og studieplan


Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. 


Oversikt over valgbare masterkurs 2023-2024

Oversikt over valgbare masterkurs 2022-2023


Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 701 Diplom arkitektur
12 802 Diplom design
12 803 Diplom Landskapsarkitektur
40 130 GK3 Bybolig
40 132 GK3/4 Konstruksjoner
40 325 Lifecycle methodology
40 326 REFORM. Arkitektur og samfunnsendring
40 327 The Art of Collecting Architecture: Events!
40 421 Nordic light in architecture (Daylight and Architecture)
40 552 Moving Monuments: Rome
40 554 Speculative futures #1 Europe in transition: Venice case
40 555 Subject Matter: Rocks + Thoughts
40 556 TAP 3 Buildings
40 557 Transformation in Practice: Extensions
40 558 ACDL; Climate response
40 559 Ecoperformance in Architecture
40 560 Future transformation into collective housing, public spaces and gardening
60 150 GK5 By og arkitektur
60 151 GK5 By- og byplanhistorie
60 302 Themes and Concepts in Landscape Architecture
60 308 Exploring the city through walking
60 313 Resource Atlas Varanger
60 526 Edge Landscape – The role of Parks and Park Systems in the contemporary city
60 533 Mediterranean Botanical Garden
60 535 Global Urbanism: Lviv
60 536 Sustainable Architecture and Urban Studies
60 701 Pre-diplom for urbanisme og landskapsarkitektur
61 110 Form - Landskapslaboratorium
61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming
61 133 Systemer – Naturlaboratorium
61 134 Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system
61 150 Fellesrom – By og landskap
61 151 By- og byplanhistorie
70 111 GK1 Introduksjon til design
70 132 GK3 Kunst- og designhistorie 2
70 133 Å utforske design gjennom tjeneste
70 153 GK5 Designforskning
70 154 Designfordypning 1: Industridesign
70 155 Designfordypning 1: Interaksjons- og tjenestedesign
70 166 Visuelle veivalg: hvordan lage uttrykk som gjør inntrykk
70 168 Kreativ kode
70 170 FormStreken - Tegning i relasjon til tredimensjonal form
70 171 Brukermedvirkning - hvordan sikre at du ikke får de svarene du vil ha
70 172 Material X - Materialutforskning
70 173 Product-Service System Design: Innovating Pet Air Travel
70 303 Digital fabrication, technologies and processes
70 304 Design Management: entrepreneurship and circular business modelling
70 305 Creative Technologies
70 307 Living Systems & Material Flows
70 501 Industridesign 1: Teknoform 1
70 504 Systems Oriented Design: Design for Very Complex System
70 505 Design studio
70 508 Interaksjonsdesign 1: Exploring interaction design
70 509 Strategic Design
70 510 Service Design 1: Service design practice
70 700 Pre-Diplom Design
80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur
80 112 GK1 Examen philosophicum
80 113 GK1 Skriveøvelser
80 131 GK3 Arkitekturhistorie 2
80 302 Norske tektoniske tradisjoner
80 416 Re-Store: Values
MARV4 Arkitekturanalyse
MARV5 Moderne arkitekturstrategier
MURB4 Urbaniserte landskap
MURB5 Byforskning og bærekraftig byutvikling
SOD3 Systems-oriented relations and systems in the public and private sector
SOD4 Complexity and Sustainability
SOD9 Master’s thesis