fbpx Emneoversikt og studieplan | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Emneoversikt og studieplan


Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. 


Oversikt over valgbare masterkurs 2023-2024

Oversikt over valgbare masterkurs 2022-2023


Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 701 Diplom arkitektur
12 802 Diplom design
12 803 Diplom Landskapsarkitektur
40 120 GK2 Materialer
40 140 GK4 Offentlig bygning
40 417 Transformation in Practice
40 419 Elements of Architecture:The Ceiling
40 421 Nordic light in architecture (Daylight and Architecture)
40 423 Architecture & Film; from Darkness to Light
40 424 Authoring Architecture: Fehn 100
40 664 Timber Transformations: Co-housing concepts at Økernconcepts at Økern
40 665 Circular Prototyping: Clay
40 666 ACDL; Climate Response II
40 667 TAP - Building for Art: Music
40 668 Animism in Architecture: Ecopoetics
40 669 Studio Positions: Speculative futures#2: Housing in times of climate change
40 670 Broadcasting NRK
40 671 Restore: Weather
60 160 GK6 By og Arkitektur
60 161 GK6 Arkitekturproduksjon
60 413 Creative Community engagement in exposed territories
60 416 Platform urbanism - digital technologies and urban living
60 619 Fresh to your door - water and more!
60 622 TRAVELING LIGHT: New Oslo Ferry Terminal
60 701 Pre-diplom for urbanisme og landskapsarkitektur
61 120 Form - Parklaboratorium
61 121 Landskapsarkitekturens historie
61 123 Økologi for landskapsarkitektur – Økologisk form og funksjon
61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
61 143 Systemer - Bynaturlaboratorium
61 144 Samtidens landskapsarkitektur
61 160 Fellesrom - Sted og territorier i nord
61 161 Landskapsteori - Forståelse og lesning av nordlige landskap og steder
61 162 Økologi for landskapsarkitektur – dynamikk og endring i økologiske samfunn og system
70 123 GK2 Kunst- og designhistorie 1
70 125 Å utforske design gjennom interaksjoner
70 135 Å utforske design gjennom produkter
70 136 Fremtidsfabrikken
70 142 GK4 Designteori
70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design
70 164 Formfabrikken
70 165 Interaktive leker og design for leke-opplevelse
70 167 Design for Sustainability
70 169 Merkevare og visuell identitet
70 174 Designfordypning 2: Industridesign
70 175 Designfordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign
70 401 Interactive Spaces and Environments
70 403 Rethinking Development and Sustainable Futures
70 405 Public Sector as Material for Design
70 407 Ideation and Drawing Techniques in Product Design
70 408 Applying SOD
70 600 Industridesign 2: Transform
70 601 Interaction Design 2: Screens
70 602 Service Design 2: Service Design Futures
70 700 Pre-Diplom Design
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur
80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie
MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon
MARV7 Arkitekturvern, miljø og bærekraft
MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom
MURB7 Studio
SOD5 Advanced SOD practice and methods
SOD6 SOD creative process framework