fbpx Nyheter | Page 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

Nyheter

Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet?

Psykolog Audun Formo Hay skal forske på møtet mellom familier og barnevernet, og om alt det usagte og usynlige som skjer i en slik komplisert mellommenneskelig relasjon. Prosjektet er et nybrottsarbeid i krysningspunktet mellom design, systemtenkning og psykologi.

In Transit Studio samarbeider med Rumenske myndigheter om Ukraina-responsen

Institutt for Urbanisme og Landskap har siden 2016 samarbeidet med Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP gjennom masterkurset In Transit Studio. Høstens semesteroppgave er bygget på NORCAPs tilstedeværelse i Romania, og inngår som ett av mange bidrag til håndeteringen av Ukraina-konflikten med fokus på nabolandene. 

Boklansering: «Nabolag: AHOs urbane utredninger 2022»

I går ble boka «Nabolag – AHOs urbane utredninger 2022» lansert, med en nabolagsdebatt i det gamle Munchmuseet. Nå er boka tilgjengelig i fysisk og digital utgave.

Nye studenter immatrikulert

145 nye førsteårsstudenter i arkitektur, design og landskapsarkitektur ble offisielt immatrikulert ved AHO fredag 19. februar.

Sider