Språk

Nyheter

Arkitektutdanningen skiller seg positivt ut i nasjonal undersøkelse

Mens lærerne i høyere utdanning er godt fornøyde med sin egen innsats, synes de fleste at studentene legger for liten og ujevn arbeidsinnsats inn i studiene.  Unntaket er lærerne på AHO som er godt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats, skriver Khrono i dag.

Ny to-årig internasjonal master i design

Styret har vedtatt å innføre et eget 2-årig studieprogram i design ved AHO. Oppstart er allerede høsten 2017.

Traumatiseriende arkitektur? - Norsk byutvikling 1960 - 1980

Mirza Mujezinović forsvarte sin doktoravhandling «The Architecture of the Urban Project» for ph.d.-graden ved AHO fredag 2. desember 2016.

New book: "Model Perspectives"

Bjørn Normann Sandaker has co-authored «Model Perspectives. Structure, Architecture and Culture” with professors Mark R. Cruvellier and Luben Dimcheff at Cornell University, New York. The book is published by Routledge and appeared for sale earlier this fall.

Sider