Språk

Nyheter

Må endre synet på 3D-printing

3D-printing skaper utfordringer for fremtidens designere. – Vi må snu måten vi tenker på og heller se mulighetene som følger med en teknologi som ikke er ferdig utviklet. Det er fortsatt behov for produktdesignere, sier William Kempton.

Galleri Oslo - hva nå?

Et masterkurs har undersøkt hvordan transformasjon av Galleri Oslo-tomta og åpning av Akerselva kan skape nye fellesarenaer i bykjernen. Nylig presenterte AHO-studentene sine egne visjoner foran et imponert publikum.

KNEKK: en aktiv sittestilling

AHO-student Jon Fauske designet krakken KNEKK som studentprosjekt. Denne uken ble stolen lansert av Fora Form.

Et liv viet til arkitektur

Per Olaf Fjeld ble mandag utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk arkitektur.

Sider