Språk

Nyheter

Tangible Landscape på AHO

«The Tangible Landscape» er et samarbeid mellom det nye landskapsprogrammet på AHO og NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat).

"Nature+" utstillingen på AHO

Temaet for utstillingen er fortolkning av naturen ved hjelp av teknikker som 3D-printing, fotografisk scanning, lasergravering, CNC etc.

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019 til Thea Platou og Jonathan Storheil Værnes

Thea Platou fikk prisen for oppgaven "Bricolage Barn" fra kurset Re Store Fieldwork og Jonathan Storheil Værnes for «Bolig i stål» fra kurset Tectonic Excersises.

Imponerende utstilling i betong og tre av GK1 arkitektur

Utstillingen heter "Arkivet - en hommage til Y-blokka i betong og tre" og tar som tittelen tilsier utgangspunkt i Y-blokka som er planlagt revet i høst.

Sider