Nyheter

Lange år med masterstudier og hardt arbeid er over for AHO-kandidatene innen arkitektur, design og landskapsarkitektur

Etter et vårsemester i Koronaens tid er de nyslåtte diplomkandidatene klare for å møte arkitektur, design og landskapsarkitekturens utfordringer.

Nytt innovasjonssenter skal dra Norge inn i fremtiden

Norge ligger langt fremme på offentlig tjenesteinnovasjon, men fremdeles hindres nyskaping av silotenking, rigide rammer og manglende kompetanse. Nå skal et nytt, tverrfaglig senter fremme bedre og mer brukersentrert offentlig innovasjon.

Se vårens diplomgjennomganger på Zoom

Velkommen til avsluttende gjennomganger for diplomstudentene i design, arkitektur og landskapsarkitektur den 11.- 20. juni! Gjennomgangene kan i år følges på Zoom, og er åpne for alle. Diplomutstillingen vil ligge på nett fra 25. juni – 21. august. 

30 nye studieplasser i design til AHO

AHO har fått tilsagn om 30 nye studieplasser innen design fra høsten 2020. De nye studieplassene vil doble antall studenter på designstudiet.

Sider