fbpx Nyheter | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Photo of project model from the project "Parking housing: Inhabiting Sannergata 14"

Maria Schrøder wins the RPWT AWARD

The winning project “Parking housing: Inhabiting Sannergata 14” explores a parking house in Oslo’s potential to be used for housing.

AHO om Utsynsmeldingen: – Regjeringen gjør framtiden vanskelig for oss

– Det kan bli vanskeligere for AHO å levere grønn omstillingskompetanse til et komplekst arbeidsmarked. Slik reagerer rektor på regjeringens Utsynsmelding om fremtidens høyere utdanning- og kompetansepolitikk som kom fredag.  

Bilde av Irene Alma Lønne (rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), Markus Degerman (rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo) og Astrid Kvalbein (rektor ved Norges musikkhøgskole)

Kronikk: Må kunstutdanningane stengje verda ute?

Honnørord som kvalitet, konkurransekraft og innovasjon blir hole i møte med den nye studieavgifta for studentar frå utanfor EØS-området. Vil Stortinget verkeleg innføre dette tiltaket i all hast, til skade ikkje minst for kreative utdanningar?

Studenter som bygger en jurte med stokker og en student

Å bygge med stokker og studenter

Arkitekt og formidler Alf Howlid besøkte andreklasse i arkitektur i faget konstruksjoner. Gjennom 20 år har han utviklet undervisningskonseptet «Inn i arkitekturen», som AHO-studentene fikk en smakebit av.

Sider