fbpx 2021 Høst | Page 4 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Høst

40 132 GK3/4 Konstruksjoner

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Semester 3/4 Structures
Emnekode: 
40 132
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Solveig Sandness
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av GK1 og GK2. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK1 og GK2.

Om emnet

Kursets målsetting er å gi grunnkunnskaper om konstruktive elementer og de fundamentale konstruksjonstypene vi benytter i arkitekturen. Hvordan konstruksjoner reagerer på belastning, forholdet mellom form og konstruktive begreper som styrke, stivhet og stabilitet, samt likheter og forskjeller mellom konstruktive egenskaper til ulike materialer. Videre vil kurset gi en oversikt over byggeteknikken i de mest vanlige konstruksjonssystemene i små og store bygninger, samt illustrere og diskutere konstruktive konsepter i anerkjente arkitekturverker.

Kurset består i hovedsak av to forelesningsrekker og avsluttes med en skriftlig eksamen i vårsemesteret som utgjør vurderingsgrunnlaget for kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter: Ved gjennomført studium skal studenten; forstå konstruktive elementers virkemåte, samt konstruktive systemers formgivning, virkemåte og detaljering. De skal skjønne forskjellene mellom ulike materialers respons på belastning og hvilke konsekvenser dette har for konstruksjonsformen, samt anvende denne kunnskapen til å utvikle og fremstille prosjekter. Studentene skal også kunne reflektere over konstruksjonens betydning for arkitekturen.

Generell kompetanse: Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått et overblikk over de mest vanlige konstruktive systemene brukt i moderne norsk byggetradisjon, samt ha innsikt i enkelte mer spesialiserte konstruksjonsmetoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består i hovedsak av to forelesningsrekker, en om konstruksjoners virkemåte og statikk og en om byggeteknikk. I tillegg blir det forelesninger som illustrerer hvordan teorien gir seg utslag i praksis, vist gjennom et utvalgte arkitektoniske referanseprosjekter. Praktisk forståelse av stoffet skal vises i øvingsoppgaver og i prosjektoppgavene til tilhørende emner, GK3 Bybolig og GK4 Offentlig bygning.

Kurset er litteraturbasert og forutsetter aktiv lesning parallelt med deltagelse på forelesninger. Diskusjoner om konstruksjoner og byggeteknikk som studenten forutsettes å delta aktivt i, vil dessuten være sentrale elementer ved prosjektveiledninger og gjennomgåelser i kursene GK3 Bybolig og GK4 Offentlig bygning.

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som utgjør vurderingsgrunnlaget for kurset.

Andre lærekrefter ved kurset vil være Bjørn N. Sandaker og Audun Fossum.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Obligatorisk pensum

Sandaker, B. N., Eggen, A. P., & Cruvellier, M. R. (2011);

The Structural Basis of Architecture. 3rd. ed. (2019) Routledge. Utvalgte kapitler.

 

Anbefalt litteratur

Konstruksjon og byggteknologi

Bovim, N. I., Sund, H., Holmestad, Å., & Stenstad, V. (1984). Limtreboka. Moelv: Moelven limtre A/S.

Bygging med betongelementer (1995). Betongindustriens landsforening

Dahl, T. (2003). Facaden: teori og praksis. [København]: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

Deplazes, A. (2005). Constructing architecture: materials processes structures : a handbook. Basel: Birkhäuser.

Eggen, A. P., & Sandaker, B. N. (1995). Stål, struktur og arkitektur. [Oslo]: Cappelen.

Friis Mathiasen, H., & Reitzel, E. (1999). Grundtræk af bærende konstruktioner i arkitekturen.

[København]: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

Gauld, B. J. B. (1995). Structures for architects. London: Godwin.

Herzog, T., Krippner, R., & Lang, W. (2004). Facade construction manual. Basel: Birkhäuser.

Hopp, J., & Alexander, S. (1995). Avstivning og kraftoverføring.

Kaltenbach, F. (2004). Translucent materials: glass, plastics, metals. Basel: Birkhäuser.

Kurrer, K.-E. (2008). The history of the theory of structures: from arch analysis to computational mechanics.

Berlin: Ernst & Son.

Macdonald, A. J. (2018). Structure and architecture. 3rd edition  Oxford: Butterworth Architecture.

Macdonald, A. J. (1997). Structural design for architecture. Oxford: ArchitecturalPress.

Murkatalogen (1985). [Oslo]: Mursentret. (Se Byggforsk Kunnskapssystemers nettside).

Natterer, J., Herzog, T., & Volz, M. (2001). Holzbau Atlas zwei. Basel: Birkhäuser.

Schittich, C. (1999). Glass construction manual. Basel: Birkhäuser.

Schlaich, J., & Bergermann, R. (2003). Leicht Weit: Jörg Schlaich, Rudolf Bergermann. München: Prestel.

Schulitz, H. C., Sobek, W., & Habermann, K. J. (2000). Steel construction manual. Basel: Birkhäuser.

Sivertsen, J., & Nordgård, L. (2003). Konstruksjonslære for arkitekter: lastberegning, likevektslære, fasthetslære, konstruksjoner av tre, stål og betong. Trondheim: Tapir akademisk forlag, Kompendieforlaget.

 

Arkitektur og konstruksjon

Balmond, C., & Smith, J. (2002). Informal. Munich: Prestel.

Brookes, A. J., & Poole, D. (2004). Innovation in architecture. London: Spon Press.

Buchanan, P., & Piano, R. (1993). Renzo Piano Building Workshop: complete works. (Vol.3) London: Phaidon.

Buchanan, P., & Piano, R. (1993). Renzo Piano Building Workshop: complete works.(Vol.4) London: Phaidon.

Chareau, P., Futagawa, Y., Bauchet, B., & Vellay, M. (1988). La maison de verre:Pierre Chareau. Tokyo: A. D. A. Edita.

Colquhoun, A. (1992). Rafael Moneo: 1986-1992. Madrid: AviSa.

Davies, C., Frampton, K., & Hodgkinson, P. (1993). Hopkins: the work of Michael Hopkins and partners. London: Phaidon.

Engel, H. (1968). Structure systems. London: Iliffe Books.

Foster, N., Jenkins, D., & Abel, C. (2007). Norman Foster: works. (Vol. 3). Munich: Prestel.

Foster, N., Jenkins, D., & Abel, C. (2004). Norman Foster: works. (Vol. 4). Munich: Prestel.

Gerkan, M. v. (1997). Architektur für den Verkehr: von Gerkan, Marg und Partner. Basel: Birkhäuser.

Herzog, T. (1993). Thomas Herzog: Bauten 1978-1992 : ein Werkbericht. Stuttgart: G. Hatje.

Jean Prouvé: "constructeur" (1990). Paris: Editions du Centre Pompidou.

Lyall, S. (2002). Masters of structure: engineering today's innovative buildings. London: Laurence King.

Lyall, S., & Herron, R. (1992). Imagination headquarters: Herron Associates. London: Phaidon.

Mainstone, R. (1998). Developments in structural form. Oxford: Architectural Press.

Moore, R., & Gilbert, D. (1992). Sackler Galleries, Royal Academy, London: architects Foster Associates. London: Wordsearch.

Norberg-Schulz, C., Postiglione, G., & Fehn, S. (1997). Sverre Fehn: samlede arbeider. Oslo: Orfeus.

Piano, R., & Brignolo, R. (1997). The Renzo Piano logbook. London: Thames and Hudson.

Powell, K. (1994). Richard Rogers. Zürich: Artemis.

Rice, P., & Dutton, H. (1995). Structural glass. London: E & FN Spon.

Ron Arad Associates: one off three (1993). London: Artemis.

Sandaker, B. N. (2008). On span and space: exploring structures in architecture. London: Routledge.

Werner, F. (2000). Covering + exposing: the architecture of Coop Himmelb(l)au. Basel: Birkhäuser.

Wigginton, M. (1996). Glass in architecture. London: Phaidon Press.

Wilkinson, C. (1996). Supersheds: the architecture of long-span, large volume buildings. Oxford: Butterworth Architecture.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamen-A-FEmnet, som i hovedsak består av forelesninger, går over 2 semestre og avsluttes med skriftlig eksamen i vårsemesteret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Emnet, som i hovedsak består av forelesninger, går over 2 semestre og avsluttes med skriftlig eksamen i vårsemesteret.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningDet vil bli gitt øvingsoppgaver i faget, som studentene forventes å løse og levere.
GruppearbeidDet vil bli gitt øvingsoppgaver i faget, som studentene forventes å løse og levere. Om koronarestriksjonene tillater det kan noen en av øvingene foregå i grupper og være mer praktisk.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Det vil bli gitt øvingsoppgaver i faget, som studentene forventes å løse og levere.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Det vil bli gitt øvingsoppgaver i faget, som studentene forventes å løse og levere. Om koronarestriksjonene tillater det kan noen en av øvingene foregå i grupper og være mer praktisk.

40 130 GK3 Bybolig

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Semester 3 Urban residence
Emnekode: 
40 130
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Espen Surnevik
Atle Leira
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av GK1 og GK2. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK1 og GK2.

Om emnet

Andre året, i Arkitekturprogrammet, bygger videre på forkunnskapene gitt i førsteårets; Introduksjon til Arkitektur, og skal forberede for tredjeårets; By og Arkitektur. Læringsmålene i andre året er å oppøve evne til integrasjon av hovedelementer i arkitekturprosjektering av komplekse byggverk. Gjennom oppgaven må studentene utvikle et prosjekt for offentligheten, men samtidig en bolig hvor man selv kan bo. Prosjekteringen strekker seg gjennom hele semestret, og tilstreber en lineær utvikling fra oppgavestilling og frem til komplett besvarelse. Det blir lagt særlig vekt på utvikling av egen arkitektonisk idé, og dens forhold til rom, konstruksjoner, materialer og teknikk.

GK3-oppgavene omhandler utvikling av bybolig-typologer der sosiale hensyn, byplankontekst, historisk kontekst, byggeteknikk og økonomi er elementer som samvirker i utviklingen av semesterbesvarelsene. Gjennom kurset skal studentene undervises i bygnings fysisk prosjektering og detaljering av byggverk. Kurset diskuterer kulturell/sosial kvalitet, så vel som fysisk kvalitet, holdbarhet og bærekraft, i morgendagens boligarkitektur.  

Læringsutbytte

 

Kunnskap

∙ Kunnskap om Boligtypologier (boligplaner, bygningsorganisering, sirkulasjon - konsepter)

∙ Kunnskap om Tomteanalyser (bebyggelsesstruktur, historisk kontekst, arkitektonisk kontekst - etc.)

∙ Kunnskap om Konstruksjoner (prinsipper for konstruksjoner i boligarkitektur)

∙ Kunnskap om Klimaskall (bygningsfysikk, dagslys, energi, bærekraft)

∙ Kunnskap om Materialer (arkitektoniske roller, konstruktiv rolle, egenskaper/holdbarhet og bærekraft)

 

Ferdigheter

∙ Ferdigheter i Projeksjonstegning (videreutvikle nødvendig evne til å projisere korrekte plan, snitt og fasader)

∙ Ferdigheter i Framstillingsteknikker (videreutvikle manuelle og digitale illustrasjonsevner)

∙ Ferdigheter i Modellbygging (videreutvikle evne til modellbygging, i ulik målestokk, og av komplekse bygninger)

∙ Ferdigheter i Prosjektering (videreutvikle evne til å sammenstille informasjon fra oppgave til ferdig prosjekt)

∙ Ferdigheter i Kuratering (videreutvikle evne til å velge ut/evaluere eget prosjektmateriale til presentasjon)

∙ Ferdigheter i Argumentasjon (videreutvikle evne til å begrunne løsninger og berettigelse av eget prosjekt)

 

Generell kompetanse

∙ Ferdighet til å føre en kompleks tildelt boligoppgave frem til et ferdig studentprosjekt. Dette på et nivå som kan sammenlignes med et komplett konkurranseutkast, eller et forprosjekt (uten kostnadskalkyle) i arkitektprofesjonen utenfor skolen.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Andre året arbeider studentene med et hovedprosjekt som strekker seg gjennom hvert av de to semestrene. Det legges til grunn at studentene benytter tilgjengelige deler av arbeidsuken på tegnesalen, viet utvikling av sitt prosjekt. Studentene arbeider både individuelt og i par.

I veiledningssituasjoner legges det også opp til oppøving av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som diskusjonsparter for hverandre. Mellomgjennomgang avholdes i mindre eller større grupper gjennom semesteret. I slutten av semesteret avholdes «sluttgjennomgang». Her legger studentene frem sitt prosjekt, og får en dyptgående muntlig felles tilbakemelding fra lærer-teamet på kursene.

Undervisning gis i form av forelesninger, ekskursjon, gruppearbeid, seminarer, workshops og feltarbeid. I GK3 inngår praktisk murworkshop, mens det i GK4 avholdes praktisk stålworkshop.

Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Kurset har ikke et obligatorisk pensum.

Anbefalt litteratur er:

Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. Andrea Deplazes. Birkhauser Verlag AG, 2013.

Planning Architecture: Dimensions and Typologies. Bert Bielefeld. Birkhauser Verlag AG, 2016.

Modern Construction Handbook. Fifth Edition. Andrew Watts. Birkhauser. 2018.

Floor Plan Manual. Housing. Oliver Heckmann. Birkhauser, 2017.

Le Corbusier: Houses. Tadao Ando. Toto, 2001.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått Prosjektoppgavebesvarelsen består av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst.

Til sluttgjennomgangen skal en digital leveranse lastes opp på Moodle, øvrig materiell tas med til gjennomgangen.

Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Prosjektoppgavebesvarelsen består av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst.

Til sluttgjennomgangen skal en digital leveranse lastes opp på Moodle, øvrig materiell tas med til gjennomgangen.

Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.
EkskursjonDeltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.

80 113 GK1 Skriveøvelser

Full course name in English: 
GK1 Writing Excersises
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 113
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Mari Lending
Forkunnskapskrav

For førsteårsstudenter i studieprogram Master i arkitektur eller Master i landskapsarkitektur med bestått ExPhil eller lignende emne.

Om emnet

Skriveøvelser gir en innføring i å iaktta og beskrive arkitektur, kunst, rom og landskap, og en introduksjon til ulike akademiske, kunstneriske og stilistiske genre. Vi tolker objekter, materialer og omgivelseskvaliteter gjennom tekster, bilder, film, objekter og rom. Bakgrunnsmaterialet kan være litterært, dokumentarisk eller teoretisk, og hentet fra filosofien eller historien, fra romaner, poesi, billedkunst, installasjoner, utstillinger eller museumssamlinger. Skriveøvelsene er ment å åpne opp en verden av arkitektur, kunst og landskap innenfor litterære, historiske og kunstneriske sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunne beskrive rom, arkitektur, objekter og landskap fra filmer, kunstverk og litterære verk. Studentene lærer å beskrive arkitektur i mange genre. Skriveøvelsene er innrettet mot å høyne genreforståelse og -kompetanse.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver uke får studenten utdelt en tekst, et bilde, en film, e.l., eller vi drar og ser et sted eller en utstilling. Oppgaveformatet varierer noe fra uke til uke, men besvarelsen vil normalt bestå av en kort tekst. 

Besvarelsen skal lastes opp på Moodle og presenteres i plenum i seminaret.

Hver oppgavetekst inneholder detaljert instruks om hva som skal leveres og hvordan. Kurset er ikke forelesningsbasert, men tar utgangspunkt i tekstpresentasjoner, diskusjon og samtale. Etter respons fra faglærer og medstudenter skal den enkelte besvarelsen redigeres. Mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene samles i en håndlaget, innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen finner sted i desember. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdFor å bli vurdert i emnet kreves det 80% oppmøte til undervisningen. Oppmøte betyr i hovedsak fysisk oppmøte på skolen, men ved eventuelle innstramminger i restriksjoner ift koronapandemien, vil undervisningen foregå digitalt, med oppmøteregistrering.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:For å bli vurdert i emnet kreves det 80% oppmøte til undervisningen. Oppmøte betyr i hovedsak fysisk oppmøte på skolen, men ved eventuelle innstramminger i restriksjoner ift koronapandemien, vil undervisningen foregå digitalt, med oppmøteregistrering.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FAlle besvarelsene samles i en håndlaget, innbundet bok som leveres til avtalt dato. Muntlig eksamen/presentasjon vil finne sted i desember. Presentasjon og sensur er basert på det innleverte materialet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Alle besvarelsene samles i en håndlaget, innbundet bok som leveres til avtalt dato. Muntlig eksamen/presentasjon vil finne sted i desember. Presentasjon og sensur er basert på det innleverte materialet.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningSeminaret er på en ukedag og studentene leverer en tekst hver uke.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Seminaret er på en ukedag og studentene leverer en tekst hver uke.

80 112 GK1 Examen philosophicum

Full course name in English: 
GK1 Examen philosophicum
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 112
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Inga Bostad
Forkunnskapskrav

Opptakskravet til examen philosophicum (ex.phil.) er generell studiekompetanse. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har en egen opptaksprøve, hvor generell studiekompetanse er forutsatt.

Om emnet

Ex.phil er et obligatorisk innføringskurs i filosofi som skal forberede deg som student på en akademisk kultur og arbeidsform og på vitenskapelige tenke-, og skrivemåter. Kurset skal gi filosofiske perspektiver på grunnleggende spørsmål innenfor vitenskap, etikk og samfunn.Ex.phil. skal bidra til at du både forstår og får evne til å se hvilket akademisk fellesskap du nå er en del av. I tillegg vil du på faglig bakgrunn kunne øve deg på å tenke kritisk og selvstendig rundt faget du er en del av, og din egen rolle som student.

Ex.phil.-studiet er knyttet opp til hovedmålsettingen med undervisningen i førsteklasse, nemlig en oppøving av evnen til helhetlig og kompleks oppgaveløsning, og et omfattende sett av metoder og verktøy for idé- og prosjektutvikling. Dette skal legge grunnlaget for videre studier.

Ex.phil. gir en historisk og systematisk innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, og i utvalgte vitenskapsteoretiske, etiske og estetiske temaer og problemstillinger. Du vil som student bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i den vestlige kulturen frem til vår egen tid. Emnet tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, kjønn og teknologi fra både en historisk og systematisk synsvinkel.

Det blir lagt vekt på å vise hvordan den filosofiske tenkingen består av en systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål uten endelige svar. Filosofien kan betraktes som en vedvarende diskusjon der det ikke er svarene, men spørsmål og argumentasjon som er det avgjørende. Du skal som student bli i stand til å reflektere over de historiske og begrepsmessige forutsetningene for dominerende tenkemåter i den vestlige kulturen. Slik sett ivaretar ex.phil.-kurset ikke bare viktige sider ved studenters utdanning, men også din danning som framtidig profesjonsutøver

Læringsutbytte

Læringsutbyttet består av kunnskap og forståelse, ferdigheter og kompetanse som forventes på ex-phil.-nivå i Norge.

Kunnskap/forståelse:

 •  Kjennskap til grunnleggende begreper og problemstillinger i filosofi og kunnskapsteori, samt forståelse av sentrale filosofiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem.
 •  Kjennskap til hovedlinjene i vitenskapshistorien fra antikken og fram til moderniteten, og til de viktigste retningene i det 20. århundres vitskapsteori.
 •  Kjennskap til viktige begreper og problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, kjønnsteori og estetikk, samt innsikt i noen grunnleggende begreper i språk- og argumentasjonsteori.

Ferdigheter:

 • Du skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og estetikk.
 • Du skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og reflektere over filosofiske og kulturelle forutsetninger for eget fag.
 • Du skal kunne vise grunnleggende ferdigheter når det gjelder akademisk skriving, med vekt på struktur, klarhet, selvstendighet og kritisk kildebruk.

Kompetanse:

 • Du skal ha tilstrekkelig faglig bakgrunn til å ta i bruk filosofiske begreper analytisk og kritisk innen eget fag.
 • Du skal kunne forholde deg til faglige og teoretiske temaer på en kritisk, selvstendig og systematisk måte.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger 09.00-12.00

Undervisningen blir gitt i form av ukentlige forelesninger som i all hovedsak foregå digitalt på mandager mellom kl 09.00-12.00, og første forelesning er mandag 30. august. Det kan tenkes at det blir noen fysiske forelesninger i et lokale utenfor AHO i løpet av semesteret. Forelesningene blir lagt ut på Moodle. Ex.phil starter for øvrig semesteret med en dagstur for alle søndag 29. august i Nordmarka.

Seminargrupper 13.00-15.00

I tillegg vil klassen deles inn i fire grupper som jobber sammen med oppgaver og har presentasjoner av disse etter lunsj mellom kl 13.00 – 15.00. Diskusjonsforumene vil bli ledet av hver sin seminarleder. Det vil være åtte slike seminarsamlinger og den første er 4. oktober. Oppgavene skal både ruste deg til den individuelle oppgaven som du skal skrive i løpet av semesteret, og de skal forberede deg til eksamen. 

 

Pensum

Se Leganto.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet EssayIkke påkrevdIndividuell oppgave/essay. Må skrives og godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav: Essay
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuell oppgave/essay. Må skrives og godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-F3 dagers hjemmeeksamen i WISEflow.
Essay må være godkjent før man får fremstille seg til eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:3 dagers hjemmeeksamen i WISEflow.
Essay må være godkjent før man får fremstille seg til eksamen.
AktivitetKommentar
OppmøteAktiv deltakelse på forelesninger, seminarer og i gruppearbeid er forventet. Essayopppgaven vil utformes med utgangspunkt i temaer som er gjennomgått her. Aktiv deltagelse gjennom hele semesteret er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.

GruppearbeidAktiv deltakelse i studentgrupper er forventet. Aktiv deltagelse gjennom hele semesteret er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Aktiv deltakelse på forelesninger, seminarer og i gruppearbeid er forventet. Essayopppgaven vil utformes med utgangspunkt i temaer som er gjennomgått her. Aktiv deltagelse gjennom hele semesteret er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.

Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Aktiv deltakelse i studentgrupper er forventet. Aktiv deltagelse gjennom hele semesteret er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.

80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur

Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
80 110
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
60
Emneansvarlig
Lone Sjøli
Petter Kveseth
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

GK1 er en introduksjon til profesjonsstudiet i arkitektur ved AHO. Semesteret er organisert omkring flere ulike prosjekter som utgjør hoveddelen av kurset. Semesteret innledes med en konseptuell arkitekturoppgave parallelt med en introduksjon til frihåndstegning. Deretter følger en oppgave der studentene gjennomfører et prosjekt fra idé til realisering gjennom bygging i 1:1. Semesterets siste fase fokuserer på analyse gjennom analog og digital tegning. 

Undervisningen i første studieår markerer starten på et sammenhengende forløp, og de kunnskaper og ferdigheter studenten tilegner seg, bygges det videre på gjennom de tre årene i grunnutdanningen. Det er karakteristisk for utøvelse av arkitekturfaget at alle de kompetansene man tilegner seg virker sammen som en helhet, og manifesteres gjennom prosjektarbeid.

 

Læringsutbytte

Studenten skal få kunnskap:

 • om konseptuell idéutvikling ved selv å gjennomføre flere konseptuelle prosesser
 • om forholdet mellom rom, konstruksjoner og materialer gjennom utvikling av egne prosjekter der dette testes ut
 • om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder ved å løse oppgaver der ulike definerte arbeidsmetoder anvendes 
 • om arkitekturfagets kommunikasjonsformer ved å presentere og diskutere eget arbeid både visuelt, tekstlig og muntlig
 • om arkitekturfagets ulike tradisjoner, gjennom en første introduksjon til arkitektur fra historien og samtiden gjennom befaringer og analytiske studier

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne utvikle et enkelt arkitekturprosjekt ved å anvende arkitekturfagets grunnleggende arbeidsmetoder; tegning, modell og verbal kommunikasjon.
 • Studenten skal bli kjent med egen arbeidsprosess, og å kunne presentere prosessen som en del av et resultat. 
 • Studenten skal utvikle evnen til å diskutere og reflektere skriftlig og muntlig rundt faglig innhold i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal kunne bygge i flere skalaer, fra skalamodeller til romlig installasjon i 1:1.
 • Studenten skal beherske AHOs verksted.
 • Studenten skal kjenne til og kunne benytte de arkitektoniske tegnekonvensjonene, derunder plan, snitt, oppriss, og ulike former for perspektiv hvor parallellperspektiv inngår.
 • Studenten skal kjenne til og kunne benytte profesjonsrettede og kunstfaglige tilnærminger i frihåndstegning.
 • Studenten skal kjenne og beherske digitale tegneprogrammer på et grunnleggende nivå.
 • Studenten skal arbeide med å utvikle et personlig visuelt uttrykk.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.
 • Studenten skal kunne diskutere og reflektere omkring arkitektur med utgangspunkt i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal utvikle evnen til faglig samarbeid gjennom gruppeoppgaver og deltakelse i felles faglige diskusjoner.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid.

Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og workshops. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon utgjør en viktig del av undervisningen. Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

 

Pensum

Anbefalt litteratur: 

Anne Beim: Tektoniske visioner i arkitektur

Francis D. K. Ching: Architecture: Form, Space, and Order

Andrea Deplazes: Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures

Christian Norberg-Schulz: Mellom jord og himmel

Steen Eiler Rasmussen: Om at oppleve arkitektur

Francis D.K Ching: Architectural Graphics

Ansgar und Benedikt Schulz: Perfect Scale

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttPortfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttSemesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Portfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Semesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.

Start semester

60 310 Coastal mapping VI: Finnmarkskysten

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping VI: Finnmarkskysten
Emnekode: 
60 310
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Interesse for arkitektur som habitat. Ønske om å lære «mapping» ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset diskuterer rurale problemstillinger og studerer de romlige konsekvensene – bosettingsstruktur, sted, by, bygninger – av norsk fiskerinæring. Vi kartlegger bosettingsstrukturen i dag, (synkront) og historisk (diakront). Spesielt er vi interessert i hvordan norske fiskevær kan fornyes ved hjelp av teknologi i den moderne flåten, i videreforedling på land og ved hjelp av ny bosetting som utforsker en moderne rural livsform.

Studien har i tidligere kurs vært gjennomført i de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten, Vesterålen. Deler av disse studiene er tilgjengelige på www.coastalmapping.no og en utstilling er vist i AHO-galleriet i januar, februar og mars 2021.

Høsten 2020 startet vi studier av fiskevær på Finnmarkskysten og denne studien fortsetter høsten 2021.

Som i de foregående kursene legges det vekt på å beskrive situasjonen i dag og diskutere utviklingsmuligheter. Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS, kartframstillinger og andre teknikker.

Høsten 2021 er det sjette fordypningskurset som tar for seg romlige konsekvenser av norsk fiskerinæring på land. Målet med arbeidet er nå å lage en ny utstilling basert på Finnmarksstudiene og samle materialet til en bokutgivelse.

Dersom Korona-situasjonen tillater det vil kurset gjennomføre en ekskursjon til Finnmarkskysten.

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

Høsten 2019 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «North Atlantic Coast - A Monography of Place» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret.

Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHOs arbeider med den nord-norske kysten kan ses som en del av det som internasjonalt kalles «rural studies». Et annet AHO prosjekt som AHO gjennomfører sammen med   CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) er forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction.

UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Læringsutbytte
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av Geografiske Informasjonssystemer (GIS) til romlige analyser og territorielle studier.
 • Kritisk kildebruk og stedsforståelse knyttet til bosettingsstruktur langs Finnmarkskysten.
 • Stedsspesifikke ferdigheter i morfologiske studier.
 • Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bli organisert som et felles arbeid i studio der målet er å lage kartlegge fiskevær langs Finnmarkskysten som bakgrunn for å forstå og beskrive rurale samfunn. Innenfor studioet vil det bli gitt individuelle oppgaver.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

60 531 Urban Design Bærekraftig stedsutvikling gjennom arkitekturprosjekt

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Urban design - Sustainable Small Town Development
Emnekode: 
60 531
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Jørgen Johan Tandberg
Andreas Kalstveit
Om emnet

1.Raising the stakes

 

The studio believes that "the green shift" as a political project will radically impact our built environment. This should provide a platform to critically examine the position of our own discourse, inevitably resulting in a paradigm shift.

 

The studio focuses on developing strategies for the sustainable development of small Norwegian towns, working with realistic cases in order to understand the typical challenges. Many small towns of a similar size and function have developed in phases which carry characteristics of contemporary political projects. Arguably, they are not so much the results of cultural continuity and traditions, as they are of sudden and modern breaks with the past. If the shift towards renewable energy and increased environmental consciousness can be said to constitute a new such politcal project, happening in response to a popular awakening, it is imperative that we as architects engage with local municipalities now, while this is happening. Architecture and urban planning should in this context not be considered separate discourses. Buildings are environmentally determined objects, their raison d'aitre - economic, social, political - necessarily expressed in their physical form. As such, we will treat the architect as a generalist, interested in seeing sustainability across all scales. On a regional level: where should we build? On an urban level: how should we plan our towns and cities? And on a building detail level: how should we build our homes and our public infrastrucure?

 

Our aim is to develop strategic building projects that can serve as exemplars for a new "aesthetics of sustainability" for the Norwegian small town. The proposals will be defined by a clear strategic purpose on a regional level, a defined building programme that is in actual, realistic demand, a rational, sustainable and economic means of construction, and a seductive public image. Our role as architects is also to bring these things into a higher unity. In being of and about our time, the work will by nature also be "modern", in the heroic and postivist sense of the word. The studio engages critically with technology, working with experts in various fields in order to be ahead of the game when it comes to knowledge about sustainable construction. As before, a large part of the semester will also consist of reference studies, where the merits of various role model cases are discussed collectively in the studio.

 

 

2. The Studio Lab

Each semester, the studio engages with a separate Norwegian town, working with representatives from its planning department to understand the local challenges. According to the "studio lab"-model, the individual strategies developed by the students will be collected in a publication, where our research is synthesized into more realistic recommendations. This will serve as an idea bank for local municipalities in their future planning work. Over time, we can increase awareness in local municipalities of the value of sustainable architecture and planning strategies, and the studio considers this its long-term, strategic goal.

 

 

3. The semester

Program and site area will have been determined prior to the commencement of the course. The students will develop plans for a relatively number of housing units, as well as a medium-to-large scale public building/ housing type or similar. The new development will be of a scale that can radically alter the town itself. 

 

The semester will consist of these phases:

 

 

 

Phase 1. Mapping

 

We begin the term with analyses of the place on a regional level and on a local planning level. Throughout the phase we will develop maps that will serve as a way of seeing the place, as well as a foundation for the project, as the drawings will establish certain scopes/scales for the final project. This common research will result in individual strategic planning diagrams, onto which we can test various building typologies. 

 

 

Phase 2. Massing

 

Each student will produce massing studies of the entire program placed on the site area, directly testing strategies from reference studies in relation to the results from the Mapping-phase assignment (the individual maps). The most successful of these will serve as basis for further project development.

 

 

Phase 3. Detailing

 

The aim of the third phase is to develop a tectonic and architectural language for the project. Considering both the general theme of sustainability and the local context. The phase consists of reference studies, a rendering workshop and a detailed integration of technology and structural principles.

 

 

Phase 4. Architectural Project

 

In the final phase of the semester we will complete the design of a medium size building by confronting principles developed throughout the semester with a detailed program for a public building/ housing typology. 

Læringsutbytte

Skills and knowledge gained:

-Increased knowledge about sustainable construction, detailing and urban planning.

-Ability to analyze the urban fabric of Norwegian small towns, and situate a strategic building project.

-Greater awareness of an architectural project’s impact upon its local context.

-Ability to reflect critically upon the extent of an architectural proposal as an intervention on an urban scale.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Working and learning activities

 

The students will work on one individual project throughout the term. However: sharing knowledge, details, maps, references and ideas is encouraged. The studio should be seen as a collective where common interests are discussed, and where we all help each other improve our work. Students can expect 4 reviews throughout the semester, weekly desk-crits, and pin-ups every third week. Working methods will include: simple analytical maps, reference studies, detailed drawings, large scale construction models - 1:50 or 1:100 (depending on workshop availability in fall term), realistic renderings. The studio is considered a full-time engagement.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

60 530 In Transit Studio: The Neighborhood Project

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
In Transit Studio: The Neighborhood Project
Emnekode: 
60 530
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Håvard Breivik
Tone Selmer-Olsen
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses (bachelor level)                                                  Open for master level architecture and landscape architecture students.

Om emnet

The In Transit Studio

The In Transit Studio aims at preparing students to conduct their architectural investigations through engaging in current, complex societal topics. Students will develop their design skills by studying and proposing site-specific solutions at a detailed architectonic and neighborhood scale. Through practice-based research, the In Transit Studio aims at developing a deeper understanding of the fundamentals of architecture and to (re-) discover the role of the architect as a societal agent of change.

 

In the Fall 2021 semester, the studio will collaborate with the Oslo Architecture Triennale 2022 (OAT) team and contribute to knowledge production leading up to and potentially presented as part of the official program in different formats.

 

THE NEIGHBORHOOD PROJECT

 

 

Neighborhoods – whether in Greenwich Village, Vallingby, or Djakarta – are the foundation for neighborliness, the greatest virtue in the repertoire of urban citizenship, the core of global civility. That these bonds are produced even under the worst physical adversities is a testament to their abiding importance. The struggle for neighborhoods, though, is in finding the means to be non-exclusionary. -  Michael Sorkin, All over the Map (2011:386)

 

The neighborhood as urban social and formal organization supporting a varied, safe, and active existence, plays an important role in our everyday life. The ongoing pandemic has contributed to a new appreciation for the neighborhood as many of us now spend most of our time in our immediate surroundings, our own neighborhoods. Amplified by the consequences of the pandemic however, the reality for the many who do not have access to safe and inclusive environments is the opposite.

 

The city of Oslo is a patchwork of different neighborhoods with diverse histories and a varied architectural language – spanning from the 19th century apartment blocks in Frogner and Grünerløkka, the large city blocks in Iladalen, the garden cities like Actanderbyen og Ullevål hageby, the “apple orchard” districts with single family housing, to large-scale satellite towns like Stovner og Alna. The neighborhood has been celebrated in popular and scholarly literature of architecture and urbanism for many decades (Jacobs, 1984, Sorkin, 2011). However, also appropriated by different socially conservative urban development movements, especially in the UK and the US. Yet, the neighborhood approach has survived also in progressive circles – partly due to increased focus on the concept of “the local” as a sustainable way of urban life. Increasingly, the idea of the successful neighborhood manifests itself in politics and official urban development policies, the city of Oslo included.  It is also becoming a topic of exploration by leading cultural institutions and will be the thematic focus of the forthcoming Oslo Architecture Triennale 2022 (OAT). This indicates a newfound interest in the neighborhood in policy, practice and research of architecture and urbanism, to which the In Transit Studio will contribute.

 

A question that presents itself is then: is Oslo a city of well-functioning neighborhoods? During the pandemic, the inequality and the already existing social stigma experienced by residents of certain districts of Oslo, has been amplified by high numbers of COVID-19 infections. The spread of the virus in these districts, compared with more affluent districts of Oslo, is often the result of small and overcrowded apartments and lack of meeting places outside of people’s homes. Numbers from Oslo Municipality as of April 2021, show that districts associated with social challenges also before the pandemic, had the highest numbers of COVID cases: With this as a point of departure, one or several neighborhoods in one or more of these districts will be selected as cases for the semester assignment. The studio aims to explore the following questions: How can new ways of living and social infrastructure contribute to creating diverse, tolerant, and inclusive neighborhoods? How do we plan and facilitate for diversity and social sustainability in our neighborhoods?

 

 

Working and learning activities                                                                                                  

 

Through research and design, the student will develop an urban strategy and project proposal for one neighborhood, which should include one - or a set of architectural projects that addresses social challenges. You should consider the entire neighborhood as your site, and determine functions and programs needed for your project proposal. This will be based on input provided throughout the course and found through self-study, and to a large extent based on the urban profiling exercise, as detailed below:

 

At the beginning of the semester, the studio will study and compare the different neighborhoods by conducting urban profiling exercises. This involves both desk studies and field work. In collaboration with the Oslo Architecture Triennale 2022 (OAT), and through direct engagement with residents and organizations of the selected neighborhoods, the studio will use qualitative methods for studying and evaluating the everyday life of public spaces, buildings, and other structures in a chosen neighborhood, to uncover the causes and dynamics of social behavior (or exclusion), (lack of) diversity, and (in-) equality in the uses and access of these spaces. Part of the Oslo City Council’s strategy for developing the city, is to compensate for scarcity of land in the denser parts of the city center by making use of courtyards, rooftops, and other so-called left-over areas. Thus, a part of the assignment is to also identify appropriate sites for interventions included in the semester assignment project proposal.

 

Læringsutbytte

Learning outcome

The student will learn how explore and develop architectural design for neighborhoods facing social inequality and reflect on how to plan for and respond to unexpected situations. The student will gain insight into real-time, global challenges– and the role of the architect in this context. The studio will provide knowledge about societal challenges.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Working and learning activities                                                                                                  

 

Through research and design, the student will develop an urban strategy and project proposal for one neighborhood, which should include one - or a set of architectural projects that addresses social challenges. You should consider the entire neighborhood as your site, and determine functions and programs needed for your project proposal. This will be based on input provided throughout the course and found through self-study, and to a large extent based on the urban profiling exercise, as detailed below:

 

At the beginning of the semester, the studio will study and compare the different neighborhoods by conducting urban profiling exercises. This involves both desk studies and field work. In collaboration with the Oslo Architecture Triennale 2022 (OAT), and through direct engagement with residents and organizations of the selected neighborhoods, the studio will use qualitative methods for studying and evaluating the everyday life of public spaces, buildings, and other structures in a chosen neighborhood, to uncover the causes and dynamics of social behavior (or exclusion), (lack of) diversity, and (in-) equality in the uses and access of these spaces. Part of the Oslo City Council’s strategy for developing the city, is to compensate for scarcity of land in the denser parts of the city center by making use of courtyards, rooftops, and other so-called left-over areas. Thus, a part of the assignment is to also identify appropriate sites for interventions included in the semester assignment project proposal.

Excursions: Selected neighborhoods of the Oslo Metropolitan area. In addition, the studio plans to visit selected architecture and urban design projects in Oslo and surroundings, as shorter day-trip excursions.

Form of assessment

Deliverables throughout - and at the end of the course - shall include imaginative and innovative, yet concrete project proposals with architectural designs that are carefully presented through models, drawings and visualizations. Students are expected to work at both a (strategic) city level and at a detailed architectonic scale. Students need to answer all assignments and be present at all presentations to pass the course (depending on how the situation evolves, online meeting platform will also be used in daily communications and teaching). If a student is not able to be present his/her/their project or be present at scheduled reviews, a medical leave note must be presented. All answered assignments and presentations are subject to an overall assessment - with an emphasis on the presentation of the final design project, which will be evaluated by external juror(s) and responsible teachers.

 

Grading scale

Pass / fail for AHO students,

Grades A - F for ERASMUS and other exchange students

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 320 The Quiet Rise of Low Rise in Oslo: Archival and Community studies of Hill Housing and the Vernacular from 1960-80

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
The Quiet Rise of Low Rise in Oslo: Archival and Community studies of Hill Housing and the Vernacular from 1960-80
Emnekode: 
40 320
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Tom Davies
Forkunnskapskrav

Qualifications: Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS) åpen til alle i AHO med denne bakgrunnen

Om emnet

Øvre Ullern Terrace designed by Oslo house builder Selvaag with architects Anne Tinne and Mogens Kielland Friis, in the early ‘60s marks the outset of a little studied hill-housing tradition in Oslo. Whilst Selvaag developed the stepped terraced block into its staple housing type up until the housing crash of the late ‘80s and range of individual architects appropriated the Low Rise Hill-housing typology in different ways to create a variety of new and interesting schemes across Oslo. Their scattered location, the various architects involved (Per Bøhn, Knut Sohøel, Finn Liseth, to name a few) have prompted little study of these projects or those who produced them. Building on the current focus on Low Rise Hill housing in the UK and Europe students on the course will learn about and carry out archival research and site-studies of the known projects and look for yet unidentified examples from the period. The insights this provides into the community focused design of these schemes will then be developed through interview with surviving architects/relatives and the members of the communities in their individual projects to understand how their design has translated into a place to live.

Læringsutbytte

The course is taught by Tom Davies drawing on his research on community and heritage and post-war housing and its communities. The students will work in groups producing an online/real project exhibition and will gain the following skills/insights;

Knowledge -

Knowledge of Low Rise High Density housing in Oslo, a developing field which has seen little study hitherto.

Post-war housing and architecture

Community Focused design in architecture

Current heritage and architectural history practice for post-war buildings

Knowledge of community engagement and participation methods

Knowledge of housing models and residential history in Oslo (OBOS, USBL etc.) 

Skills and Competence_

 Archival practice and Site-survey

Archiving,

Curation and Primary and Secondary Source analysis

Interview and discussion techniques • Engagement and participation with communities 

Filling an important gap in the Norwegian Architectural History Record

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be taught on-site - visiting each of the projects the students will work on, where many of the lectures/talks will be held. The students will work in pairs on a project each - researching the history of the housing project through online and archival resources (National Museum etc.) and contacting and talking to members of the residents committee for their project to learn about community history etc. The opening part of the course will comprise an exercise collating viable projects and allocating them to the student pairs for research/engagement. Assessment will comprise and illustrated essay (photos and drawings) by each pair. This work will be exhibited online on AHO's pages and potentially also submitted to Wikipedia to add or develop entries for the housing projects concerned.   

Pensum

Building on the current focus on Low Rise Hill housing in the UK and Europe students on the course will learn about and carry out archival research and site-studies of the known projects and look for yet unidentified examples from the period. The insights this provides into the community focused design of these schemes will then be developed through interview with surviving architects/relatives and the members of the communities in their individual projects to understand how their design has translated into a place to live.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

80 301 Norwegian Architecture

Full course name in English: 
Norwegian Architecture - an introduction
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 301
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
30
Emneansvarlig
Nina Berre
Forkunnskapskrav

Open for architecture students

Om emnet

This seminar will provide a structure for understanding Norwegian architecture. Students will be introduced to Norwegian architectural projects, past and present, in relation to the language and the concepts through which architecture is understood. This will be extended to provide a foundation for considering the history of Norwegian architecture and the history of the city of Oslo.

The seminar will investigate the main themes that have dominated architectural production in Norway. The course will study the relationship between Norwegian architecture and other cultural fields with the aim of highlighting how Norway has conveyed and invented its national identity through buildings. Case studies will provide the framework for students to discover how Norway’s built environment has dealt with questions of style, influence and institutional organisation.

Building on the work of previous years, students might continue to contribute to the Room of Possibilities blog (established by Andrea Pinochet). Each student will report, in a semi-journalistic fashion, the findings of their research and analysis of chosen case study. The blog is intended to serve as a resource and informal guide to Norwegian architecture for both local and visiting architects and students.

During the duration of the semester, students will engage with contemporary architects, historians, academics, and artists. Lectures and excursions will support and supplement students' individual case study analysis.

Læringsutbytte

Participants will gain an understanding of the evolution of the architectural thought and practice within the Norwegian context.

Participants will be introduced to scholarly practices such as conducting interviews, academic writing, working with archives and building analysis.

Students will learn to identify a topic of interest and synthesis material in order to produce a concise report.

Students will experiment with different media and engage in the production of a shared knowledge-based resource.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Excursions will be planned for most meetings and will take place in the Oslo area. Lectures will supplement the field trips and provide necessary background information. The weekly program for this course will be structured by seminars and excursions. Local architects and other school faculty will regularly join the field trips.

Field trips and outdoor visits will be carried out regardless of weather conditions. Students are responsible for dressing accordingly. Warm and waterproof clothing is recommended, especially in the second half of the field trip schedule.

Students are responsible for their own transportation arrangements and bringing any necessary documentation and equipment.

Students are expected to attend all meetings and be active contributors and participants. 

Pensum

The curriculum will be given out closer to the start date. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttAs per the course description, each student will be required to produce and present a concise report with the aim of publishing the article on the Room of Possibilities blog (www.roomofpossibilities.com).

Students are expected to develop and to defend a thesis that articulates their position relative to the themes covered in the seminar. The final report will include a text supported by first-hand archival research material and individually produced analytical drawings.

To pass all reports must also include the following :
- a good title and entry paragraph.
- a text addressing an original research question followed throughout the piece.
- thorough spell checking and grammar control.
- photos, drawing and archival material relating to the content of the article.
- well-captioned images.
- correctly used citations and image credits.

Students are expected to execute the assignment with care and precision. It is imperative to invest time in the processes of constructing drawings, models and laying out the report on the Room of Possibilities blog. Assignments will be evaluated on the originality of the research and also importantly on the quality of the execution.

Students must upload and lay-out reports on the course website before the Final Review which takes place during Elective Week. At the Final Review, students give a public presentation of their report. There will be no assessment of reports not presented at the Final Review

In preparation for the final submission, students will be required to submit several drafts over the semester. Each submission will contribute to the final assessment.

Plagiarism of sources or media will not be tolerated and can lead to failure.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:As per the course description, each student will be required to produce and present a concise report with the aim of publishing the article on the Room of Possibilities blog (www.roomofpossibilities.com).

Students are expected to develop and to defend a thesis that articulates their position relative to the themes covered in the seminar. The final report will include a text supported by first-hand archival research material and individually produced analytical drawings.

To pass all reports must also include the following :
- a good title and entry paragraph.
- a text addressing an original research question followed throughout the piece.
- thorough spell checking and grammar control.
- photos, drawing and archival material relating to the content of the article.
- well-captioned images.
- correctly used citations and image credits.

Students are expected to execute the assignment with care and precision. It is imperative to invest time in the processes of constructing drawings, models and laying out the report on the Room of Possibilities blog. Assignments will be evaluated on the originality of the research and also importantly on the quality of the execution.

Students must upload and lay-out reports on the course website before the Final Review which takes place during Elective Week. At the Final Review, students give a public presentation of their report. There will be no assessment of reports not presented at the Final Review

In preparation for the final submission, students will be required to submit several drafts over the semester. Each submission will contribute to the final assessment.

Plagiarism of sources or media will not be tolerated and can lead to failure.
AktivitetKommentar
OppmøteStudents are expected to attend all meetings and be active contributors and participants.

The elective course will meet every Tuesday. The seminar requires a full day of attendance on Tuesdays and a full week of attendance during the elective week.
In addition, students are required work on independent research and complete assignments in their own time.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Students are expected to attend all meetings and be active contributors and participants.

The elective course will meet every Tuesday. The seminar requires a full day of attendance on Tuesdays and a full week of attendance during the elective week.
In addition, students are required work on independent research and complete assignments in their own time.

Sider