fbpx 2021 Høst | Page 5 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Høst

80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian Tectonic Traditions in Wood.
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og vellykket gjennomføring av tre års bachelor nivå studier (180 studiepoeng).

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
 Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi konstruksjonen til et bindingsverksbygg i full scala i verkstedet på AHO.

Dersom det fortsatt er restriksjoner grunnet Corona i starten av november, flyttes innleveringen av litteraturoppgaven. Fordypningsuken vil da bli brukt til veiledning, forelesninger og to dagers seminar med presentasjon og drøfting av studentenes litteratur-/modelloppgaver. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kunne identifisere trebygningene i forhold til en arkitekturhistorisk, kulturell og teknisk kontekst.
 Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


Ferdigheter: Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 
 Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

Generell kunnskap: God forståelse for tradisjonelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner Modellstudier. Skrivíng av et vitenskapelig essay. Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 1PåkrevdDet skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 1
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Fordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Skriftlige oppgaverSkriving av et vitenskapelig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay

80 315 Architectural Detailing

Full course name in English: 
Architectural Detailing
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 315
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
12
Emneansvarlig
Ane Sønderaal Tolfsen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies.

Interest for technical drawings, materials, assembly and construction.

Om emnet

The seminar will provide a structure for understanding architectural detailing in terms of technical, structural, and aesthetic considerations in combination with aspects of material, scale, thermal condition, architectural concept and construction logic.

The seminar will primarily give students a framework for why elements are put together as they are – how climatic considerations are solved together with architectural aims and ideas. We will look at historical references to the making of architectural details and its current status in today’s building industry. We will investigate the relationship between the performer and the consumer – the performer meaning creator; the Architect or Engineer, and the consumer as client, builder or contractor. They all read the architectural detail in different ways in terms of - for example - cost, maintenance, fabrication, and even health and safety.

By re-drawing projects not only in detail, but also in plan, section, façade and schemes, students will investigate why and how elements are put together as they are. What does every line in the detail represent? How is heat flow and water controlled in the detail? Which material touch upon each other and which do not? What materials are chosen and why? How is its hierarchy and refinement? How does the detail deal with the buildings life cycle? What does the detail tell us about the ease of assembly? How does the detail even deal with a particular site? 

Architectural detailing is a subject within the field of architecture, where details give us knowledge of interventions and principals for constructing the built environment. Students will through lectures, tasks and discussions be introduced to the complexity of detailing. 

Note: The working and learning activities, assignments and course calendar is subject to change throughout the semester due to the covid-19 pandemic.

 

 

Læringsutbytte

On completion this course students will have learned:

 • a fundamental understanding of architectural detailing
 • historical reference through the analysis of details
 • the climatic basis of architectural detailing
 • how a detail can develop a project and how details enforce architectural ideas
 • how todays building regulations affect detailing
 • how we detail in various architectural scales (1:5, 1:20 etc) and how detailing work in different size of buildings
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The seminar will give the students analysis tasks of details from mainly architectural production in Norway. We will search for projects to analyze which is not necessarily architectural icons, but try to find buildings around us which is of higher architectural quality in our surroundings.  We will aim to work with archived drawings, possible site visits and analysis through re-drawing of built projects. In addition to two- and three-dimensional material produced during the seminar, the students will need to conclude their analysis and findings in concise, written texts and descriptions. Supplementing this, there will be other tasks and tutorials during the semester such as readings, written statements and/or other small tasks.

Course meetings with lectures and discussions will be held in the morning, and possible field trips and individual work will take place in the afternoon. The seminar lectures will support and complement the student’s individual tasks. 

Language will be adjusted to the students. Some lectures and discussions during the course will be given only in Norwegian. 

Students are expected to attend all course days and be active participants in the seminar activities.

Note: The working and learning activities, assignments and course calendar is subject to change throughout the semester due to the covid-19 pandemic.

Pensum

The curriculum will be given out closer to semester start.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttThe requirement and total evaluation (vurderingsmappe) of the course will be to attend all seminar days including lectures and discussions, take active presence and work on the given assignments with quality and precision during the entire semester.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The requirement and total evaluation (vurderingsmappe) of the course will be to attend all seminar days including lectures and discussions, take active presence and work on the given assignments with quality and precision during the entire semester.

Start semester

60 308 Urban Theory: Exploring the city through walking

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urban Theory: Exploring the city through walking
Emnekode: 
60 308
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Jonny Aspen
Om emnet

In this course we will explore practices of walking as a way of knowing and engaging with the city. The overall aim will be to explore what kind of insights practices of walking can produce and how these might add to more established forms of knowing within architecture, landscape architecture and urbanism. The theoretical component of the course will consist of readings on the history of walking, as well as introduction to tools and methods for recording and documenting explorative practices of urban walking. The more practical component of the course will consist of a set of explorative urban walking sessions combined with testing out ways of recording and documentation.

Læringsutbytte

Knowledge: The students will gain knowledge about the city through exploring practices of urban walking.

Skills: The students will learn to use tools and methods for recording and documenting explorative practices of urban walking.

Competence: The students will acquire competence that prepare them, based on their own field work, for writing a final discursive paper on the topic of how the city can be explored through walking.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be organized as a combination of weekly seminars (first part of the day) and more concrete fieldwork in terms of walking sessions in different parts of Oslo (second part of the day). The weekly seminars will consist of series of lectures, discussions of (weekly) readings, and reports on ongoing fieldwork. The more concrete fieldwork sessions will be organized both as collective events, group work and individual work. In the last part of the semester the students will write up an essay based on their fieldwork into practices of urban walking.

Pensum

The curriculum consists of a selection of articles that will be avilable on Moodle from the beginning of the semester.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

80 416 Re-Store: Values

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Re-Store: Values
Emnekode: 
80 416
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Erik Fenstad Langdalen
Om emnet

In a time when society has to reorient towards the reuse of what already exist, there is a pressing need to discuss the premises upon which our disciplines operate. We need to rethink our methods, working techniques and terminology, and raise the question of how we evaluate our cultural heritage. This elective course aims to interrogate the theoretical and conceptual frameworks used (historically and contemporarily) to approach the preservation and reuse of objects, buildings, cities, and landscapes.

 

Different categories of value permeate our culture, and are prescriptive for the ways in which society perceives its material framework. A heritage object’s importance, worth, or usefulness is subject to fluctuating opinions and practices, as is its mere status as a ‘preservation-worthy’ object. But what, exactly, are the values that prompt the preservation of a monument, regulate its reuse, and allows for its continued existence? Where are these values grounded, and by whom are they defined? How do we value and sustain the integrity of what is already there in ways that allow for imaginative reuse?

 

Value is an abstract term with a myriad of denominations. This seminar examines the multiple aspects of “value” that each, in its way, condition the preservation, use, longevity and estimation of monuments and material heritage. 

 

Examples of categories for valuation:

 1. Age value 
 2. Authenticity
 3. Useability
 4. uniqueness 
 5. Pedagogical value
 6. Symbolic value
 7. Representative value (memory, identity, ideology)
 8. Anecdotal value
 9. Exchange value, market value, material value
 10. Newness-value, zeitgeist and fashion
 11. Imposed values (herein colonialism and postcolonial critique)
 12. Contested values, permanence and flux 
 13. provenance

 

The course is part of the research project “Provenance Projected: Architecture Past and Future in the Era of Circularity” run by Mari Lending and Erik Langdalen.

 

The course offers useful competence and experience for the students that wants to pursue preservation studies at AHO, in the Re-store studios or other.

Læringsutbytte

The course will familiarize students with the history of preservation and its current discourse. Students will develop analytical, interpretive, critical, and creative skills essential to work with preservation projects. Through individual studies and group discussions, participants will be encouraged to examine their own disciplinary position, and be equipped with the critical and communicative abilities necessary to participate in the public discourse on the field.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Drawing from a diverse pool of canonical, experimental, academic, poetic, speculative, contemporary, and historical texts, the students will be assigned readings relating to the week’s topic for discussion. Each session will begin with a contextualizing introduction by the teachers or invited guests. This will form the basis for a student-led discussion, informed by the predefined topic, the assigned readings, and the set case study. 

In addition to the readings, the course will have weekly deliverables in the form of a word/image diptych (a short text coupled with visual media). These will, by the end of the semester, form a collective “catalogue of values”.

Evaluering og kvalitetssikring

Evaluation of "catalogue" with written and visual material 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

60 309 Building a circular resource archive - Vardø

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Building a circular resource archive - Vardø
Emnekode: 
60 309
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
14
Emneansvarlig
Janike Kampevold Larsen
Forkunnskapskrav

Foundational courses in architecture, landscape architecture or design

General mastery of digital tools such as CAD, Illustrator, InDesign. 

Om emnet

Climate change, policies and pandemics contribute to challenge the idea of the globally networked place, and to revive the idea of the local. 

This course is founded in an idea of circular resource networks and their role in future place-based practices. It builds knowledge on both local and global cyclic systems - past, present and future.

Based in theories of innovative place development and transition design, the course discusses how local resources may contribute in future circular economies and practices. 

 

Leaning on the cross-institute research project Circular, Balanced and Shared - Strategies for stewardship in the Norwegian Arctic , this course takes the Varanger peninsula as a case, and locates, analyzes and describes found resources in the Varanger territory, marine as well as terrestrial. 

Aim is to make a comprehensive archive of local resources that can be of use for local entrepreneurs and the Vardø municipality for years to come. Resources in this context encompass found building material such as driftwood, local plants, seafood, reindeer, landscape features and landscape types such as national parkland, peatland and arable soil. All territorial resources will be considered objects to be catalogued. 

 

Phase 1: collection ad representation

The course archives by studying earlier landscape analyses, archive material and maps in order to collect information of traditional uses of local resources. Preparation of Illustrator maps. 

 

Phase 2: Documentation

Supplemental landscape analyses. In-field registrations by digital tools, strategic walks and visits to local reindeer herder. The course documents by digital registration of data, photography, drawing and writing. Registration takes place during (part of) the field trip week 41. (Will be coordinated with studios).

 

Phase 3: projection

We project our archive onto future practices. Geodata and environmental data will be used.

Activity: Fieldtrip to Vardø and the nearby mainland region.

Dates: Ideally the second half of the excursion week, week 41.

This excursion will be coordinated with studio courses.

Means of transportation: Flight to Kirkenes, minibus from Kirkenes to Vardø.

The course will be affilieted with Tine Hegli’s In Balance / Arctic Cycles II studio course. Archives and some resources will be shared.

Læringsutbytte

Resource archive – book format (joint project)

Result will be published: joint course output will be a high standard publication of local resources for future development. 

 

Students will get a comprehensive understanding of place development, mapping practices and landscape analysis. The course offers knowledge of local cyclic systems and build a reflective resistance to the idea of introducing new buildings and new production in regions with a potential for expanding on traditional uasages and of refining existing practices. Student will be introduced to ethnographic methods for knowledge sharing in local communities. 

 

 

Pensum

Tbd

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Gruppearbeid
Forelesninger
Ekskursjon
Individuell oppgaveløsning
Workshops
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:
Aktivitet:Workshops
Kommentar:

Start semester

40 545 ACDL Temporary pavilion(s) for the post pandemic “new normal”

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL Temporary pavilion(s) for the post pandemic “new normal”
Emnekode: 
40 545
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Søren S. Sørensen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies.

Preliminary skills in computational design is advisory.

Om emnet

General:

The ACDL studio (advanced computational design laboratory) is a project studio placing a strong emphasis on computational tools as part of the design process and communication of ideas. The studio is research based, and not about digital tools per se, rather about an experimental approach to architectural design, design processes and methodologies.

The assignment is to design a public structure through a series of investigative and sequential experiments. These studies will create the foundation for the project: temporary pavilion(s) in urban / semi-urban context. Spatial structures for meeting, socializing, contemplation, activities, exhibitions, music, enjoyment…

Our ambition is to investigate fundamental architectural topics by means of both analog and computational tools in an iterative way. This focus on process and methodology throughout the semester allows the analogue and digital to be considered together as part of a holistic approach.

Semester-specific:

For the first part of the semester the students will work in teams of two. During this period there will be a topic each week that will result in focused studies with small, defined deliveries. Throughout the semester, the studio will progress and the students will gradually work up a field of studies that they will use for the next part: design proposal for the pavilion(s) in context. 

Sites: urban / semi-urban - exact sites to be decided as part of the initial investigations.

The studio will focus on iterative design processes to test and evaluate performative aspects of designs in relation to spatial and functional demands. The research by design will be done through a range of computational methods and tools based on the focus of each topic and design project in the studio.

The topics of the studio narrow the focus, while allowing the students to do in-depth investigations simultaneously. The intention is to help the students develop their own design methodology while bridging analog processes and digital tools.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • of the architectural and computational design themes pursued by the studio.
 • of associative modelling.
 • of tools for analysis and simulation relating to building performance.
 • of successful built examples of equivalent projects.
 • of advanced architectural visualization.

Skills:

 • in computational design in architecture.
 • in utilizing associative modelling systems for architectural design.
 • in using simulations, analysis tools and advanced visualization as part of the design process.
 • Reflective thinking and evaluation as a tool for developing design ideas within the design process.

Competence:

 • The ability to develop designs based on specific performative criteria in an integrated manner from the conceptual stage to the material articulation through computational design.
 • The ability to set up and follow through a design process that leads to the desired result.
 • The ability to utilize design as a method of research in architecture that facilitates the conception of novel architectural designs.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The studio is organized with 3 mandatory interim deliveries and a final presentation of the projects.

Pensum

To be decided.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

60 529 The Desert

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
The Desert
Emnekode: 
60 529
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Luis Callejas
Gro Bonesmo
Forkunnskapskrav

Advanced digital drawing and modelling skils. The course is ideal for students in their last master semester before diploma.

 

Om emnet

The studio is the final act in the sequence Mountain, Island, Ocean and Forest. The studios have challenged the distinction between architecture and landscape architecture by exploring their shared tropes, particularly those related to geography and its translation to design.  Moreover, the studio questions the need for direct experience when designing in delicate environments. 

For the desert, we will investigate persistent metaphors of emptiness employed by designers. By looking at historic and sophisticated cartographic representations of sites commonly described as deserts, the students will learn to address remote locations and act creatively with the limited information available about them. 

Læringsutbytte

The students will learn how the way we model a site is a significant design act.

How to translate information from sources rooted in geography, cartography and visual arts into precise desig acts.

Modeling techniques (phisical and digital) that expose a continous link between representing a site and designing on it.

Design techniques at different scales that operate in the intersection of architecture and landscape architecture.

Techniques for translating physical models to digital models

Design techniques that are useful at very small scales and very large territorial scales. 

Architects will learn how to address live matter (plants and animals) as media for design

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Model making, model documentation. Desk critics and discussions with guests. Short workshop on techniques

Pensum

The studio will investigate persistent metaphors of emptiness employed by designers. By looking at historic and sophisticated cartographic representations of sites commonly described as deserts, the students will learn to address remote locations and act creatively with the limited information available about them. 

As traveling might be limited in the autumn, the studio provides an opportunity to radically test the methods employed in previous studios to address sites that can not be easily visited. Our sites will be located worldwide, all of them with little to no transparency regarding how their governments share geographic information publicly. The studio will address the poetics and challenges of addressign obscure site data remotely, testing the creative potential triggered of addressing landscape from a distance. 

Programs and scale of intervention are self formulated under constant guidance from the teaching team.

The specific technique that will be taught and used in the studio will be the invention of detail and artificial increase in resolution of artworks and drawings about each site. The technique are based on the ones employed by Luis Callejas in the ongoing project “Desert as model” for the 2021 Venice Biennale.

 

Depending on traveling restrictions we will have two possible trips.

If constrained to Europe we will visit the Venice biennale and a few arid locations in Italy, Spain or France.

If restrictions for traveling are completey lifted we will visit Morocco.

The projects can be buildings or landscapes and are guided by self formulated programs, however, the programs must relate to the themes present in the research stage about each site.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 542 In Balance - Arctic Cycles II

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
In Balance - Arctic Cycles II
Emnekode: 
40 542
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Tine Hegli
Om emnet

Driftwood Refuge –  a design-build exercise in the Arctic region of Varanger

 

Course content

In Balance studio aims to equip the student with a knowledge platform where architecture is examined within a context of ecological sustainability.  

Reduced to its most fundamental level, architecture has evolved around creating shelter from the elements for human habitation, still allowing conditions for prosperity. As regions grapple with the reality of global warming, one hypothesis is that the architect of the Anthropocene has been given an equally important task: protecting the climate from human activity. 

The studio’s main assignment autumn 2021 is to design and build one or more places of refuge – open shelters designed to accommodate travellers through the landscape exploring the ever-changing scenery of the Arctic nature. The building material in focus will be driftwood – rescued from the shorelines of Varanger by local fishermen and carefully refined to become custom-made building blocks. This travel-tempered lumber once lost, becomes a valuable and novel material, with newfound purpose. The upcycle design approach - from waste to shelter - will be supported by design strategies for disassembly and re-use, telling a story about resources in the context of an infinite ecological cycle.

The protagonist of this driftwood initiative and our main arena in the Varanger region is the city of Vardø. The city has experienced decades of depopulation which has led to the dereliction of a number of buildings. Both cultural and material values hang in the balance, and as the municipality searches for initiatives that can reverse the trend, could the evolution of Vardø as a testbed for circular economy be one such spark?

The course will be run in parallel with IUL and Janike Kampevold Larsen´s elective course Circular Archive – Vardø, looking into how mapping of local resources may perpetuate circular thinking in the region.Both courses build upon studies on the topic started up during the spring semester of 2021.

 

Circularity

The design strategies applied will emerge from an understanding of natural cyclic systems that form and shape our physical environment. The studio will through three introductory sub-assignments investigate the relation between these systems and the architectural design approach. The learning outcome from the course should be applicable to other design tasks where a minimal climate footprint is part of the ambition.

There will be two main tracks in the investigation of cyclic systems; climate cycles and carbon cycles,understood at both a global and local level. 

Climate cycles: Knowledge on the natural climate cycles and local seasonal weather conditions will inform how the design can give shelter for human activities in a challenging Arctic environment. With a global climate in rapid change, the ability to forecast and adapt to future conditions adds further complexity to this task. The course will introduce tools and methods that can catalyze the design process and enable evaluation of different strategies and concepts. 

Carbon cycles: To reach the UN sustainability goal of climate action and carbon neutrality in 2050, the global society will need to introduce a circular economy and bring the use of resources in balance with what the ecosystems can sustainably supply. This requires an extensive use of reclaimed materials for future architecture, and a design approach that is based on a material archive of what exists rather than virgin products. 

 

Curriculum

The Nordic context and research work on zero carbon buildings provides the background for investigation. The methodology and tools introduced are developed and tested in the profession and about to become mandatory requirements for the building industry going forwards. Course material will be conveyed through lectures, project references and visitation, and in turn linked to project sub-assignments of both theoretical and practical nature.  

 

Pedagogy

The studio pays special attention to the importance of enabling students – the next generation of architects - to actively participate in the professional discourse and thereby contribute to ongoing innovation processes leading towards societies’ existence in balance with nature This is facilitated by bringing in voices that represents a broad spectrum of perspectives, within our own field of work, as well as from neighbouring engineering disciplines, decoding terminology and translating quantifiable measures into design response.

The studio teaching, all sub-assignments and the main assignment design phase will take place at AHO. Particular emphasis is placed on the development of a functional project providing fully constructable working drawings, these will be integral to the final evaluation of the studio work. The construction phase will be during the studytrip week 41, the remaining weeks of the semester concentrating on a further deep-dive into the possibilities of a circular building practice in the region of Varanger, summed up as individual lectures for a final review of the learning outcome. 

Given the level of uncertainty due to Corona virus, should travel to Varanger and/or physical construction become a factor then the course is structured so it may be conducted on a purely theoretical basis.

 

Collaborations

The In Balance studio focuses on design assignments in the Arctic climate zone. The course builds on experiences gained through the previous In Balance studios focusing on Svalbard (2019/2020) and this semesters circular design-built efforts soon resulting in a fully operating community greenhouse  on a central site in Vardø. Further, the studio leans to field research executed in the Future North project hosted by Institute of Urbanism and Landscape,  through which the fruitful collaboration between Vardø and AHO was first established. 

 

Course organization and teaching methods

The design studio work will conclude in a realistic architectural proposal, documented with 2D drawings, 3D models – both digital and analogue. The proposal will eventually be constructed 1:1 by the students and teachers in collaboration with local recourses. 

The core teacher team will consist of Tine Hegli and Kristian Edwards. Additional teaching resources – both internal and external – will be assigned to the sub-assignments and participate in plenary reviews throughout the semester. 

 

The course will include:

 • Introductory sub-assignments that generate a common knowledge base for the studio curriculum 
 • Tutoring in the studio (or on digital platforms)
 • Lectures by teachers, invited architects and engineering expertise
 • Site visits to see relevant architecture in the Oslo region
 • Field trip to Varanger and Vardø week 41
 • Plenary reviews

 

The course will be bringing in expertise within the following subject areas:

 • Urbanism and landscape – resources from previous and ongoing research work at AHO focusing on societies, resources and landscapes in the Artic region. Contribution will focus on place development and community building in marginal communities.
 • Circular design strategies – expertise within the building industry on designing by principals for a circular economy (re-use/re-cycle/up-cycle/design for disassembly/designing out waste etc)
 • Climate analysis – expertise within the building industry with knowledge on the use of climatic simulations (Computational Fluid Dynamics - CFD/Solar radiation/Daylight/outdoor microclimate modelling) 
 • Vardø – local stakeholders will be involved in the production of driftwood building blocks as well as in the up-scaling of a circular building practice in the region.

 

Learning outcome

Knowledge

 • On the impact of human activity in the ecosystems at large, with special focus on the reduction of buildings climate footprint.
 • On the relevance of mapping both physical properties, and cultural identities and values when establishing a material archive from reclaimed sources.
 • On design processes that seek to actively respond to and utilize the local climate (wind, snow, rainfall, solar radiation, daylight). 
 • On the importance of bottom-up strategies and community resilience in marginal Arctic communities. 

 

Skills

 • To be able to critically engage in the discourse concerning sustainable design, both on a societal level and within a professional environment including the terms and vocabulary that defines zero emissionand circular design strategies. 
 • To be able to recognise the mechanisms of circularity, identify resource value from alternative perspectives and engender them in a unified concept.
 • To be able to analyse and utilize local climate parameters to design well adapted spaces for outdoors activities.

 

General competence

 • To develop a sustainable conceptual design based on principals of circular economy.
 • To realize the design through form, materials and details.
 • To develop an individual position to where the students can actively question and debate the ongoing societal changes and how architecture can play an important role in the transitions.

 

Literature:

TBD 

 

 

 

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

40 546 Timber Topping

Full course name in English: 
Timber Topping
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 546
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Ute Christina Groba
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

TIMBER TOPPING

In the light of pressing environmental concerns and urgent housing needs, urban densification and the use of exisiting resources together with otherwise sustainable materials are of key importance. At the same time, synergies have to be sought between the existing and the new, not only in form of buildings, but also concerning a city's social tissue.

This course will focus on densification on top of existing buildings. Besides its many other benefits, timber as a construction material is especially suitable due to its low weight and ample prefabrication possibilities. Importantly, the projects are not to be conceived as parasites, although making use of the existing load-bearing structures and potentially also ducts and staircases, but as giving something back to both carrier building and city and thus creating synergies. The "newcomer" could for example facilitate a facade upgrade with better insulation, aesthetic updates and additional functions and spaces. As timber is quickly installed, does not need to dry nor causes much noise, the carrier building can remain in use during the construction period.

 

After an introductory exercise and accompanied by a series of lectures and workshops, each group of two students will specify an individual problem statement and develop an according architectural approach.

We are going to develop the projects through conceptual models, sketches, texts, drawings and working models.

 

Teacher Team:

Ute Groba (course responsible), Ona Flindall, Maryia Rusak

 

Læringsutbytte

- The development and communication of a consistent architectural approach and its materialization in sketches, working models, drawings and text.

- Understanding the importance of integrating a project’s load bearing structure in early architectural concepts.

- Knowledge of different timber construction systems and detailing.

- Introduction to timber architecture within academic fields of discourse.

- Studying and documenting different principles to achieve the type of flexibility the individual project aims at, as well as related constructive challenges, and possible solutions.

- The course will be documented in a course book that archives exploratory models, lecture notes, precedent analyses, and the students' final projects.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Activities:

- Pre-task / wood workshop

- Lectures and workshops with AHO staff / externals

- Regular supervision and desk crits

- Midterm Review and Final Presentation with external reviewer

- Exhibition / course book

- Each student will have a small extra task that benefits the entire class

 

Group work:

We aim for working in groups of two students. Final deliverables (such as number of drawings and models or degree of detailing) will be adjusted to the number of team members in case of different group constellations.

 

Site:

- Urban site in Oslo

 

Excursion:

- Yet to be determined, depending on restrictions due to the Covid-19 situation. We might have to plan for an in-town programme – which we have many ideas for!

 

Main scales of the students' work (will be specified in each task throughout the semester):

- Urban strategy 1:500

- Architectural approach in plan, sections, facades 1:200 / 1:100

- Detail solutions / section perspective 1:50 / 1:20 (number of details depending on group size)

 

Deliverables at the end of the semester:

- Concept description in text and diagrams
- Drawings: site plan, plan drawings, sections, facades, details
- Illustrations/renderings/collages/model pictures

The above drawings will be part of your final digital presentation and must also be delivered in printable quality for a course book.

- Working model; model pictures (The model will be in use and under modification throughout the semester and is not meant to be beautiful, but useful)
- Final model; model pictures
- (Depending on chosen site: maybe collective site model)

- Lecture reports, precedent analysis and other documentation of additional tasks where relevant. These will be handed in during the course of the semester after each task is completed and be included in a course book. They will not be part of your workload towards the final delivery.

 

Requirements to pass:

Active participation in lectures, workshops, group meetings and desk crits are required, as well as the steady development of the project with regular supervision meetings. It is mandatory to attend and meet the requirements of midterm and final review. Postponement of midterm or final review requires a doctor's note.

 

 

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler Påkrevd
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Delinnlevering-Bestått / ikke bestått
Muntlig presentasjon-Bestått / ikke bestått
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Sider