Språk

Emneoversikt

Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. Oversikt over valgbare masterkurs 2019-2020


Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 701 Diplom arkitektur
12 802 Diplom design
12 803 Diplom Landskapsarkitektur
12 804 Diplom Tromsø
40 130 GK 3 Byboligen
40 131 GK3 Konstruksjoner 1
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture & Film
40 310 Praksis
40 312 Animals
40 313 Gravity of Elements
40 314 Joints and Jigs
40 315 Restless Thresholds (Transitive spaces in close attention)
40 316 Plan-drawing in Architecture
40 526 Elements of Gravity
40 527 TAP - The Architectural Project
40 528 In Balance: Carbon-Neutral and Climate-Responsive Architecture at Svalbard
40 529 ACDL: Place
40 530 Coexistence: An Animal Sanctuary
40 531 Body and Space Morphologies : Catharsis VIII - Acting and the Collective VIII + LISTA Field-Studio I
40 532 SCS Social housing prototype, Nicole neighbourhood, Buenos Aires, Argentina.
60 150 GK5 By og arkitektur
60 151 GK5 By- og byplanhistorie
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen
60 306 Byens offentlige rom
60 307 GIS, kartlegging og analysemetoder
60 523 The Green Fields of Hovinbyen
60 524 In Transit - Urban Integration
60 525 The Ocean Garden
60 701 Pre-diplom for urbanisme og landskapsarkitektur
61 110 Form - Landskapslaboratorium
61 130 Systemer - Landskap og hydrologi
61 131 Landskapsmedia - Terrengutforming
61 132 Landskapsarkitekturens historie 2
65 303 The Making of the Arctic Landscape
65 507 RAW STUDIO: Exploring the afterlife of coal extraction on Svalbard
65 508 RAW STUDIO: Exploring the afterlife of coal extraction on Svalbard
65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)
70 110 GK1 Introduksjon til design
70 113 Skriveøvelser Design
70 130 GK3 Interaktive Produkter
70 132 GK3 Designhistorie 2
70 152 GK5 Identitet og tjenestedesign
70 153 GK5 Designteori II
70 303 Digital fabrikasjon, teknologier og prosesser
70 304 Design Management: Innovation and entrepreneurship
70 305 Creative Technologies
70 501 Industridesign 1: Teknoform 1
70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions
70 503 Tjenestedesign 1: Metoder og verktøy
70 504 System orientert design: “Design for meget komplekse systemer“
70 505 Design studio
70 506 Digital Service Experiences
70 700 Pre-Diplom Design
80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur
80 112 GK1 Examen philosophicum
80 113 GK1 Skriveøvelser
80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2
80 301 Norwegian Architecture
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner
80 311 Drawn to Architecture
80 314 Publications workshop
80 514 OCCAS Moving Monuments: Rome
80 515 Being Tectonic - The End of Type
80 516 Re-store: Chungking Express
MA-SK Valgbare studiokurs
MARV4 Arkitekturhistorie og urbaniserte landskap
MARV5 Moderne arkitekturstrategier
MURB4 Urbaniserte landskap
MURB5 Byforskning: Posisjoner, teorier og praksis
Valgbare fordypningskurs
Valgbare fordypningskurs
Valgbare studiokurs