Språk

Emneoversikt

Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. 

Sjekk din egen studieplan her
 

Oversikt over valgbare masterkurs

Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 701 Diplom arkitektur
12 802 Diplom design
12 803 Diplom Landskapsarkitektur
40 120 GK2 Materialer
40 140 GK4 Mindre offentlig bygning
40 141 GK4 Konstruksjoner 2
40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi
40 409 Jigs and Joints: design concepts, materials, and making
40 410 Praksis 2
40 411 Epistemologies of Environment and Their Influence on Architecture
40 623 Guest Studio Angela Deuber
40 624 Universals
40 625 In Balance: Carbon-neutral and climate responsive housing at Svalbard
40 626 Multistory Buildings
40 627 Spatial performativity
40 628 Body and Space Morphologies : Catharsis VII - Acting and the Collective VII
40 629 SCS China Studio
60 160 GK6 By og Arkitektur
60 401 Landscape and Urbanism
60 405 Kartlegging av det ukjente Oslo
60 406 Coastal mapping
60 407 Photography
60 614 Architecture = City
60 615 Acting like Summer, Walking like Rain - Architectures of Water and Weather in Greater Oslo
60 701 Pre-diplom for urbanisme og landskapsarkitektur
61 120 Form - Parklaboratorium
61 121 Landskapsarkitekturens historie 1
61 122 Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord
65 403 Ecology for Landscape Architecture
65 605 Lofoten Biosphere
65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)
70 120 GK2 Brukersentrert design
70 123 GK2 Designhistorie 1
70 141 GK4 - Industridesign i kontekst
70 142 GK4 Designteori 1
70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design
70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier
70 163 GK6 Design fordypning
70 303 Digital fabrikasjon, teknologier og prosesser
70 401 Interaktive rom og miljøer
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design
70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor
70 600 Industridesign 2: ProtoHype
70 601 Interaction Design 2: Screens
70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign
70 700 Pre-Diplom Design
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur
80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie
80 404 Speculative Ideation: Hand Drawing as Medium in Architecture
80 409 Urban preservasjon
80 412 asBuilt: Munchmuseet
80 413 Portfolios and Political Compasses
80 414 OCCAS om stil
80 415 OCCAS: Fehn, Venezia 2020
80 610 Re-store - Field work
80 611 AHO futures
MARV1 Introduksjon: Vernehistorie og akademisk håndverk
MARV2 Den europeiske byen (by- og byplanhistorie) - Sentrale verneteorier
MARV3 Studietur
MURB1 Introduksjon // Urbanisme: Utfordringer og posisjoner
MURB2 Den europeiske byen
MURB3 Studietur