Emneoversikt


Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. Oversikt over valgbare masterkurs 2019-2020

Oversikt over valgbare masterkurs 2020-2021


Informasjon om kurs vår 2020

For å kunne gjennomføre kursene våren 2020 i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer vil det oppstå noen endringer i undervisningsform og vurderingsordninger. Ved endringer i vurderingsordning, se den enkelte kursbeskrivelse. Ved endringer i undervisning, se oppdatert informasjon i Moodle.

Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 802 Diplom design
40 130 GK3 Byboligen
40 131 GK3 Konstruksjoner 1
40 301 Body & Space Morphologies : Architecture & Film XVII - Any Boarded Stories V
40 318 Literature: Make it new
40 319 Materials: The tree of souls
40 533 Body & Space Morphologies : LISTA - Field Studio III
40 534 Coexistence III: Re-Production
40 535 Pearling Path
40 537 ACDL: Architectural design, computation & time
40 538 Urban design - bærekraftig stedsutvikling gjennom ark.prosj.
40 539 Housing Individuals
60 150 GK5 By og arkitektur
60 151 GK5 By- og byplanhistorie
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen
60 308 Urban Theory: Exploring the city through walking
60 406 Coastal mapping
60 407 The Found and the Constructed: Images as Model and Models as Image
60 526 Roles of Parks and Park systems in the contemporary world
60 527 The Forest
60 528 In Transit: Contingency City
61 110 Form - Landskapslaboratorium
61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming
61 133 Systemer – Naturlaboratorium
61 134 Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system
61 150 Fellesrom – By og landskap
61 151 By- og byplanhistorie
65 509 Lively Worlds in Meahcci Landscapes
70 113 GK1 Skriveøvelser design
70 130 GK3 Interaktive Produkter
70 132 GK3 Designhistorie 2
70 152 GK5 Identitet og tjenestedesign
70 153 GK5 Designteori II
70 303 Digital fabrikasjon, teknologier og prosesser
70 304 Design Management: Innovation and entrepreneurship
70 305 Creative Technologies
70 501 Industridesign 1: Teknoform 1
70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions
70 503 Tjenestedesign 1: Metoder og verktøy
70 504 System orientert design: “Design for meget komplekse systemer“
70 505 Design studio
70 506 Digital Service Experiences
70 507 Housing - the Service of Living
70 700 Pre-Diplom Design
80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur
80 112 GK1 Examen philosophicum
80 113 GK1 Skriveøvelser
80 131 GK3 Arkitekturhistorie 2
80 301 Norwegian Architecture
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner
80 316 Drawing Attention
80 317 Collecting Architecture: Warburg Models
80 318 Printed Architecture: Treasures from the AHO library
80 517 Re-Store: Prefab
80 518 Moving Monuments: Rome
80 519 Field Stations: Lightweight Architecture
85 301 Objects of Research: Titanium Dioxide
MARV8 Vern, politikk og administrasjon
MARV9 Forberedelse til masteroppgave
MURB8 Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring
MURB9 Forberedelse til masteroppgave