Emneoversikt


Din individuelle studieplan

Er du AHO student og leter du etter din egen studieplan? For å finne din individuelle studieplan må du logge inn i studentweb med ditt AHO brukernavn og passord, og deretter trykke "studier". Da vil planen for hele ditt studieløp vises, både tidligere og fremtidige fag du skal ta. Oversikt over valgbare masterkurs 2019-2020


Informasjon om kurs vår 2020

For å kunne gjennomføre kursene våren 2020 i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer vil det oppstå noen endringer i undervisningsform og vurderingsordninger. Ved endringer i vurderingsordning, se den enkelte kursbeskrivelse. Ved endringer i undervisning, se oppdatert informasjon i Moodle.

Lister over kurs

12 400 Pre-Diploma
12 701 Diplom arkitektur
12 802 Diplom design
12 803 Diplom Landskapsarkitektur
40 120 GK2 Materialer
40 140 GK4 Mindre offentlig bygning
40 141 GK4 Konstruksjoner 2
40 161 GK6 Konstruksjon, teknologi og økologi
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture & Film XVI - Any Boarded Stories IV
40 317 Plan-drawing in Architecture
40 367 An Architectural Proposal
40 409 Jigs and Joints: design concepts, materials, and making
40 412 Venice myths
40 630 Universals IX - Civic Theater
40 631 Multistory Buildings
40 632 In Balance
40 633 ACDL: Space
40 634 Positions: Co-existence
40 635 Body and Space Morphologies : Catharsis - Acting and The Collective IV
40 636 SCS: China
60 160 GK6 By og Arkitektur
60 401 Landscape and Urbanism
60 406 Coastal mapping
60 407 Photography
60 408 Digital Urbanism: Towards a Nordic Model
60 616 Friction & Fire - On Oslo waterfront
60 617 On Ice. Designing Architectures of Water in Greater Oslo
61 120 Form - Parklaboratorium
61 121 Landskapsarkitekturens historie
61 122 Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord
61 140 Systemer - Infrastruktur og landskap
61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
61 142 Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og økotyper
65 403 Ecology for Landscape Architecture
65 607 Nixtopia Tromsø
70 120 GK2 Brukersentrert design
70 123 GK2 Designhistorie 1
70 141 GK4 - Industridesign i kontekst
70 142 GK4 Designteori 1
70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design
70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier
70 163 GK6 Design fordypning
70 401 Interaktive rom og miljøer
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design
70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor
70 406 Design leadership
70 600 Industridesign 2: Transform
70 601 Interaction Design 2: Screens
70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign
70 700 Pre-Diplom Design
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur
80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie
80 315 Architectural Detailing
80 404 Speculative Ideation: Hand Drawing as Explorative Medium in Architecture
80 409 Urban preservasjon
80 416 Re-Store: Values
80 612 Open Structures: Constructive Logic
80 613 Re-store: Folkemuséet
MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon
MARV7 Arkitekturanalyse
MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet, offentlighet og fellesskap
MURB7 Studio