fbpx Registrering av arbeidstid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Registrering av arbeidstid

  • Alle ansatte plikter å registrere fremmøte og fravær
  • Tidsregistrering skal gjøres innen den 10. i hver måned
  • Planlagt fravær skal være avtalt med nærmeste leder
  • AHO plikter å rapportere alt fravær så det er viktig at dette registreres

Vitenskapelige ansatte

Teknisk-administrativt ansatte 

  • Fremmøte og fravær registreres i SAP-portalen.
  • Sørg for at opplysninger stemmer innen den 10. i hver måned 

Timeansatte