fbpx Registrering av arbeidstid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Registrering av arbeidstid

  • Alle ansatte plikter å registrere fremmøte og fravær.
  • Tidsregistrering skal gjøres innen den 10. i hver måned
  • Planlagt fravær skal være avtalt med nærmeste leder.
  • AHO plikter å rapportere alt fravær så det er viktig at dette registreres. 

Vitenskapelige ansatte

  • Registrerer fremmøte og fravær i registreringsskjema
  • Leverer utfylt skjema til personalkonsulent innen den 10. i hver måned

Teknisk-administrativt ansatte 

  • Fremmøte og fravær registreres I SAP-portalen.
  • Sørg for at opplysninger stemmer innen den 10. i hver måned 

Timeansatte