Protokoll for anskaffelser som overstiger kr 1 300 000 eks. mva.