fbpx Landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Landskapsarkitektur

Utdanningen i landskapsarkitektur er prosjekt- og designbasert. Den gir forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og belyser relasjonen mellom landskapets historie, nåtid og framtid.

Prosjektarbeidet er forskningsbasert og studentene eksperimenterer med forholdet mellom de arkitektoniske og landskapelige omgivelser.

Undervisningen baserer seg på anerkjennelse av natur- og kulturverdier og omfatter studier av de naturlige prosessene og design og forming av våre omgivelser: I byene og kulturlandskapet, ved utvikling av byer, rekreative omgivelser, landskapspraksier, naturressurser, kyst og landskapsrom.

Forskningen og undervisningen har sitt utspring i landskapsurbanismen, som tar utgangspunkt i landskapet og vannets kretsløp som premiss for byutvikling.

Institutt for urbanisme og landskap leverer forskning og utdanning på dette fagfeltet.

Aktuelt

The Block provides three blocks which demonstrate the various block APIs. To experiment with the blocks, enable and configure them on the block admin page.
Se alle nyheter