Språk

Landskapsarkitektur

Utdanningen i landskapsarkitektur er prosjekt- og designbasert. Den gir forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og belyser relasjonen mellom landskapets historie, nåtid og framtid.

Prosjektarbeidet er forskningsbasert og studentene eksperimenterer med forholdet mellom de arkitektoniske og landskapelige omgivelser.

Undervisningen baserer seg på anerkjennelse av natur- og kulturverdier og omfatter studier av de naturlige prosessene og design og forming av våre omgivelser: I byene og kulturlandskapet, ved utvikling av byer, rekreative omgivelser, landskapspraksier, naturressurser, kyst og landskapsrom.

Forskningen og undervisningen har sitt utspring i landskapsurbanismen, som tar utgangspunkt i landskapet og vannets kretsløp som premiss for byutvikling.

Institutt for urbanisme og landskap leverer forskning og utdanning på dette fagfeltet.

Aktuelt

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna.
Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.

Kystfolk i opprør!

Mens debatten om fylkessammenslåingen raser i Finnmark og Troms, kjemper Vardøværingene for egen by og retten til fisken. Begge kamper er like viktig, skriver Janike Kampevold Larsen i Morgenbladet.

Gode nyheter for vordende landskapsarkitekter som vil reise nordover: Til høsten starter en femårig integrert felles mastergrad ved AHO og UiT.

Les hele saken i Arkitektnytt
Se alle nyheter

AHO i media

Vårt Oslo / 11:12

Byprat: Hva skjedde med den...

Norwegiancrafts.no / 22:42

Sigve Knutson - The amateur...

Arkitektnytt / 13:22

Vil ha flere mastere i...
Se alle