Infrastruktur og landskap

Infrastruktur og landskap

På tross av å være et karakteristisk trekk ved alle landskap, er det sjelden at veianlegg og infrastruktur får tilstrekkelig oppmerksomhet fra arkitekter og landskapsarkitekter. En årsak er trolig å finne i den formen som veiplanlegging foregår i dag, der ingeniørkunnskap med spørsmål som trafikkstyring og transportøkonomi legger premisser for valg av løsninger og design. En annen mulig årsak kan være, som den australske landskapsarkitekten Christopher Sawyer foreslår; at veinettverk som andre infrastrukturer er i en mye større og mer abstrakt territorial skala enn det som tradisjonelt har vært oppfattet som landskapsarkitektur. 

Dette betyr ikke at infrastrukturen ikke fungerer i landskapet, det er det mange er åpenbare eksempler på at den gjør. Det betyr heller ikke at landskapsarkitekter i dag ikke arbeider med store infrastrukturprosjekter. Men, vi står overfor utfordringer der vi kan videreutvikle landskapsfaglige metoder som endrer måten infrastrukturanlegg planlegges i dag. Fagområdet undersøker og utforsker hvordan landskapsarkitekter kan bringe inn nye perspektiver utover det visuelle og billedlige, og på en dypere måte engasjere seg i infrastrukturell planlegging og prosjektering. Er det mulig å konseptuelt reformulere veianlegg i landskapet? Infrastruktur og landskap har som mål å undersøke og utforske hvordan infrastrukturen kan betraktes som en integrert del av landskapet.


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme