Landskapsurbanisme

Landskapsurbanisme

Landskapsurbanisme representerer en tverrfaglig og integrert tilnærming. Landskapsurbanismen utdyper metoder for system- og kretsløptenkning i et bærekraftig perspektiv.  

Landskapsurbanistisk tilnærming innebærer et samspill mellom ulike skalaer og tidshorisonter, der strategier og designkonsepter som omhandler byutviklingsspørsmål i samspill med økologiske systemer kan etableres.


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Arkitektur og landskap, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: Arkitektur og landskap, By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring