By og parkrom

By og parkrom

Byparken skal være et sted det føles godt å være fordi det rommer andre mennesker, andre å treffe eller å se på, venner som kommer forbi, eller bare en liten omvei på vei gjennom byen. Det er benken med den gode utsikten. Det er den delen av trappen der man ikke sitter i veien men likevel har inntatt den. Det er kanten rundt fontenen på solsiden, og det er stolen under kastanjetreet som gir skygge og hvor ingen ser at man tar en lur i lunsjpausen. Det er stedet der man går ned fra kontoret med matpakken eller kanskje man bare er på vei til et møte.

En bypark kan være naturbestemt, men oftest er det en tilfeldig sammenstilling av avgrensninger. På sitt beste er den et bevisst arbeid for å iscenesette tilfeldigheten. Parken skal gi lyst til å bli værende litt lengre, få de forbipasserende til å gjøre noe uforutsett; følge en innskytelse.

Det er vårt mål å belyse disse elementer nærmere ved å trekke frem elementer som hjelper denne syntesen av ting som skal være tilstede for at et sted oppfattes som en bypark med rekreative muligheter. Å komme med eksempler på hvordan design kan medvirke til dette og å konkret designe og planlegge steder som ikke kun er park, men byens park.

Den gode byparken er sammenfall av vakker arkitektur, vann, ly, store trær og sol. Her kommer utendørsservering oftest av seg selv, mens mere spektakulære sammenstillinger som store trapper, amfiscener og egentlige agoraer krever detaljert design. Det gjennomgående trekket skal være stor enkelhet, tidløshet, kvalitet.


Andre fagområder:

Arkitektur og urbanisme: Arkitektur og kultur, Arkitekturhistorie og teori, Byer, Bygningsarv, Form, Praksis, Prosjektering i praksis, Rom og teknikk, Storskala arkitektur, Ytelse og komputasjon, Økologi og materialitet

Design: Industridesign, Interaksjonsdesign, Tjenestedesign, Systemorientert design

Landskapsarkitektur: By og parkrom, Infrastruktur og landskap, Landskap og territorier i endring, Landskapsurbanisme