fbpx Etiske retningslinjer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Etiske retningslinjer

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

Les mer om de Etiske retningslinjer for statstjenesten her

Etiske retningslinjer for AHO 2022 (pdf)

Etiske Retningslinjer for Veiledningsrelasjoner