fbpx Arbeidstid og timeregistrering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arbeidstid og timeregistrering

Normalarbeidstid i staten er kl. 07.00-17.00
Vitenskapelig ansatte: 37,5 timer per uke, hele året

Teknisk-administrativt ansatte: 37,5 timer netto per uke, ulik sommer- og vintertid.
 • Fra 15. september til 14. mai er arbeidstiden kl. 08.00-15.45.
 • Fra 15. mai til 14. september er arbeidstiden kl. 08.00-15.00
   
Arbeidstid skal registreres

 

Avspasering

 • Det kan avspaseres plusstimer tilsvarende 24 hele dager per kalenderår, både hele og halve dager.
 • Det er en forutsetning for avspasering at tilstrekkelig plusstid er opptjent på forhånd.
 • Avregningsperioden er per kalenderår. Det vil si at ved årets slutt vil all plusstid over 45 timer bli strøket uten kompensasjon.
 • Plusstimer skal avvikles i løpet av en oppsigelsestid.
 • Minustimer skal innarbeides i løpet av en oppsigelsestid.

Overtid

Retningslinjene for overtidsarbeid reguleres av arbeidsmiljøloven § 10 og Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 13

Ved AHO presiseres det at:

 • Overtidsarbeid skal være pålagt og godkjent av nærmeste overordnede på forhånd
 • Overtidsarbeid skal være kontrollerbart.
 • Dersom overtid skal utbetales, forutsettes det at det føres nøyaktige timelister for hver arbeidsdag.
 • Overtidslister skal leveres ved månedens slutt.
 • Retten til overtid faller bort dersom kravet ikke er satt fram innen 2 måneder etter at arbeidet ble utført
 • Kun administrativt ansatte kan pålegges overtid og har krav på overtidsbetaling

Registrering av arbeidstid

 • Alle ansatte plikter å registrere fremmøte og fravær.
 • Tidsregistrering skal gjøres innen den 10. i hver måned
 • Planlagt fravær skal være avtalt med nærmeste leder.
 • AHO plikter å rapportere alt fravær så det er viktig at dette registreres. 

Vitenskapelige ansatte

 • Registrerer fremmøte og fravær i registreringsskjema
 • Leverer utfylt skjema til personalkonsulent innen den 10. i hver måned

Teknisk-administrativt ansatte 

 • Fremmøte og fravær registreres I SAP-portalen.
 • Sørg for at opplysninger stemmer innen den 10. i hver måned 

Timeansatte

​Fleksitidsbestemmelser

 • Gjelder administrativ ansatte
 • Alle skal normalt være til stede i kjernetiden kl. 09.00 – 14.30.
 • Fravær i kjernetiden skal avtales med nærmeste.
 • Avvik fra kjernetid kan avtales ved behov
 • Fleksibelt fremmøte gjelder den «ytre arbeidstiden» kl. 06.00-09.00 og 14.30-21.00
 • Etter individuell avtale med leder, kan det opparbeides inntil 5 timer fleksitid på lørdager kl. 07.00-18.00
 • Det kan ikke arbeides mer enn 12 timer per dag eller 48 timer per uke.