fbpx Bruk av verkstedene | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bruk av verkstedene

Hvem kan bruke verkstedene?

Studenter og vitenskapelige ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring.

 Hvilke verksteder får du adgang til?

 • Treverksted
 • Interaksjonsverksted
 • Plastverksted
 • Metallverksted
 • Lettverksted
  • Verkstedrom
  • Lakkrom
  • Gipsrom
 • Byggehall ved behov (må søkes om)
Lettverkstedet er døgnåpent, de øvrige verkstedene kan brukes i åpningstiden.
 
Du kan søke om utvidet tilgang til verkstedene (mellom kl. 15.45-22.00).
 

Interaksjonsverkstedet

Her finner du bl.a. foliekutter, scanner,  symaskiner, elektronikkverksted, 2 stk fotostudioer.
Det er også mulig å låne fotoutstyr og droner.

NB! For å bruke fotostudioene må du booke tid via moodle  

For spørsmål kontakt thomasisak@adm.aho.no
 

Hva får du ikke adgang til?

 • 3D-printer verksted 
Disse maskinene/tjeneste er det kun verksmestere og studentassistener som betjener.
 • CNC-fres
 • Laser
 • 3D-print
 • Knivknutter
 • Foliekutter
Studenter og ansatte kan bestille tjenester.

HMS-datablader​

Obligatoriske kurs og annen opplæring

 • Verkstedet organisere kurs for nye studenter og faglig ansatte.
 • Gjennomføres ved semesteroppstart.
 • Deltagelse er en forutsetning for å få adgang til verkstedene.
 • Andre som trenger å bruke verkstedene, men mangler opplæring, henvender seg til oss.
 • Spesialkurs rettet mot undervisning og forskning kan gis ved behov og ledig kapasitet.
 

Veiledning

Verkstedpersonalets primære undervisningsoppgave er å veilede studentene i bruk av verkstedene, materialvalg, bearbeiding og maskinbruk.
 
For å få best mulig utbytte av veiledningen er det vesentlig at studenten møter godt forberedt. 
 
Vi forventer bl.a. at det foreligger en teknisk tegning/skisse med forslag til materialer og dimensjoner.
 
I perioder med stor belastning vil det være begrenset tid for veiledning av den enkelte student.
 

Ordensregler

 • Du er selv ansvarlig for å holde orden mens arbeidet pågår
 • Rydd etter deg umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet.
 • Håndter avfall på en riktig og forsvarlig måte.
 
Dersom det ikke holdes tilfredsstillende orden i verkstedene skal strøm til maskiner slås av og rydding må skje før normal aktivitet kan gjenopptas.