fbpx Hvordan bestille en kontrakt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hvordan bestille en kontrakt

Før du bestiller kontrakt

Vurder hva slags type kontrakt du skal bestille: Husk at arbeidskontrakten må inngås i god tid før arbeidet igangsettes. Hvis ikke, blir lønnsutbetalingen forsinket.
 

Opprett kontrakt elektronisk i DFØ

På AHO bruker vi Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin digitale løsning for å opprette kontrakter til timeavtaler og oppdragsavtaler. Se DFØs veiledninger her:


Slik oppretter du kontrakt:

 1. Vurder hvilken kontraktstype du skal bestille: oppdragsavtale eller timeavtale.
 2. Bestill ønsket kontrakt i selvbetjeningsportalen (dfo.no) eller DFØ-appen (dfo.no).
 3. Fyll inn tilgjengelig informasjon om arbeidsforholdet i bestillingsskjemaet. Det er få felt du skal fylle ut, derfor må du legge viktig informasjon i kommentarfeltet. 


Informasjon i kommentarfeltet

Det er viktig at du legger inn all tilgjengelig informasjon. Dette er for å sikre at korrekte kontrakter blir opprettet og reduserer behovet for avklaringer underveis.

I kommentarfelt nederst i bestillingsskjemaet skal du legge inn denne informasjonen:
 • Stillingsinformasjon
  Eksempel: studentassistent, universitetslektor og vitenskapelig assistent.
 • Antall timer eller beløpet på oppdraget
  Timekontrakt: Legg inn maks antall timer for hele tidsperioden personen skal jobbe.
  Oppdragskontrakt: Legg inn beløpet personen skal motta.
 • Emnekode eller studiekode
  Legg inn kurskode, dersom arbeidet er knyttet til et kurs/en emne.
 • Lønnsinformasjon
  Timekontrakt: Legg inn lønnstrinn eller årslønn.
  Oppdragskontrakt: Lages med et fast beløp.
 • Konteringsopplysninger
  Kostnadssted, delprosjekt.
 • Annen relevant informasjon til koordinator som lager kontrakt
  Beskrivelse av oppgaver som skal utføres, oppmøtetidpunkt, informasjon om en eventuell reiserefusjon, annet relevant informasjon i forbindelse med oppdraget.
Når kontraktsmottaker har signert kontrakten får de tilgang til selvbetjeningsportalen til DFØ og DFØ-appen, slik at de kan levere timelister digitalt. Les mer om timelister her.