fbpx Tidligere opptaksprøver - Hvordan kan jeg forberede meg? | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte spørreundersøkelsen. ​​

Språk

Tidligere opptaksprøver - Hvordan kan jeg forberede meg?

Tidligere opptaksprøver - Hvordan kan jeg forberede meg?

Før du skal gjennom opptaksprøver kan det være lurt å øve seg på tidligere oppgaver.

Les igjennom, skissèr noen enkle løsninger og vurder hvilke av oppgavene du føler deg svakest på. Dette kan gi deg en ide om hvilke felt du bør forbedre deg på. Ikke la deg skremme av tekster du kanskje synes er vanskelige. Gjør din tolkning av oppgaven. Oppgaven kan løses på mange måter og det finnes ingen fasit.
 
Tegnetrening er også lurt. Gode tegnekunnskaper er ikke et absolutt krav, men letter arbeidet med opptaksprøvene og senere i studiet. At du er sikker på din egen strek vil hjelpe deg til å få frem det du ønsker med tegningen.

opptaksprove.jpg
Under åpen dag får du muligheten til å prøve deg på tidligere opptaksprøver med hjelp fra AHO-studenter.


Tidligere opptaksprøver

Opptaksprøve 1
Oppgavetolkingen er opp til søker, og det vil fra skolen side ikke bli gitt flere opplysninger eller veiledning til løsning av oppgavene enn det som er gitt i oppgaveteksten. Oppgaven er gjerne av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. Denne oppgaven løses utenfor skolen og leveres inn digitalt.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 2015 2014


Opptaksprøve 2
Opptaksprøve 2 avholdes med omtrent 300 søkere som har gått videre fra Opptaksprøve 1, en helg i juni på AHO. Oppgavene fordeler seg over flere ulike felt; tegning, skriving, logikk, konstruksjon og lignende. 

202220212020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 | 2015 2014
Innleveringsfrist Opptaksprøve 1 i 2021 er 22. april.