Språk

Hvordan kan jeg forberede meg?

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler å se på tidligere opptaksprøver. Les igjennom, skissèr noen enkle løsninger og vurder hvilke av oppgavene du føler deg svakest på. Dette kan gi deg en ide om hvilke felt du bør forbedre deg på. Ikke la deg skremme av tekster du kanskje synes er vanskelige. Gjør din tolkning av oppgaven. Oppgaven kan løses på mange måte og det finnes ingen fasit
 
Tegnetrening er også lurt. Gode tegnekunnskaper er ikke et absolutt krav, men letter arbeidet med opptaksprøvene og senere i studiet. At du er sikker på din egen strek vil hjelpe deg til å få frem det du ønsker med tegningen.

Tidligere opptaksprøver

Her finner du tidligere opptaksprøver ved AHO.

Opptaksprøve 1

Oppgavetolkingen er opp til søker, og det vil fra skolen side ikke bli gitt flere opplysninger eller veiledning til løsning av oppgavene enn det som er gitt i oppgaveteksten. Oppgaven er gjerne av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. Denne oppgaven løses utenfor skolen og leveres inn digitalt. 

2017 2016 2015 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Opptaksprøve 2

Opptaksprøve 2 avholdes med omtrent 300 søkere som har gått videre fra Opptaksprøve 1, r en helg i juni på AHO. Oppgavene fordeler seg over flere ulike felt; tegning, skriving, logikk, konstruksjon og lignende. 

2017 2016 | 2015 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010