fbpx Tidligere opptaksprøver | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tidligere opptaksprøver

Tidligere opptaksprøver

AHOs femårige masterprogrammer har opptaksprøver. Før du skal gjennom opptaksprøven kan det være lurt å øve seg på tidligere oppgaver.

Les igjennom, skissèr noen enkle løsninger og vurder hvilken del av oppgaven du føler deg svakest på. Det er en god måte å finne ut av hvilke områder du bør forbedre deg på. Ikke la deg skremme av tekster du kanskje synes er vanskelige. Gjør din tolkning av oppgaven. Oppgaven kan løses på mange måter og det finnes ingen fasit.
 
Tegnetrening er også lurt. Gode tegnekunnskaper er ikke et absolutt krav, men det kan lette arbeidet med opptaksprøvene. At du er sikker på din egen strek vil hjelpe deg til å få frem det du ønsker med tegningen og gjøre det lettere for opptakskomiteen å forstå hva du prøver å vise.

opptaksprove.jpg


Opptaksprøven

Opptaksprøven på AHO er en digital hjemmeoppgave i to deler deler. Oppgavetolkingen er opp til den enkelte søker. Det vil fra skolens side ikke bli gitt flere opplysninger, eller veiledning til løsning av oppgavene, enn det som er gitt i oppgaveteksten.

Oppgavene er gjerne av både analytisk og praktisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen. Eksempler er logikk, tekst, tegning, fotografi, modeller, konstruksjoner og lignende.
 
 

Opptaksprøven: Del 1

Del 1 av opptaksprøven er lik for alle studieprogram og skal leveres sammen med del 2 innen innleveringsfristen.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 | 2015 | 2014

 

Opptaksprøven: Del 2

Del 2 av opptaksprøven er spesifikk for studieprogrammet du har søkt og skal leveres sammen med del 1 innen innleveringsfristen.

20242023 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

 

Obs. Opptaksprøvene fra 2021 og tidligere er ikke tilsvarende slik opptaksprøven gjennomføres i dag. For å få et bedre inntrykk av hva du kan forvente under årets opptaksprøver, anbefales det å se på prøvene fra 2021 og senere.