fbpx 2018 Høst | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2018 Høst

70 505 Design studio

Full course name in English: 
Design Studio
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 505
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Harald Skulberg
Håkan Edeholt
Mosse Sjaastad
Natalia Lucia Agudelo Alvarez
Einar Sneve Martinussen
Kjetil Nordby
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Et masterkurs i tredje semester (bare tilgjengelig for sisteårsstudenter). Åpent for alle designområder, men det kreves at studentene følger opp og går i dybden innenfor tidligere valgt spesialisering/felt der de kan dokumentere designferdigheter på høyt nivå gjennom en portefølje og en søknad.

Anbefalt forkunnskap

Kurset er basert på designferdigheter og -metoder opparbeidet gjennom kurs på bachelor- og masternivå. I “Designstudio” skal studenter og lærere integrere og videreutvikle disse ferdighetene og tenkemåtene for å skape komplekse prosjekter med en høy grad av profesjonalitet. Utpreget nysgjerrighet, en eksperimenterende holdning og uavhengighet er derfor en nødvendighet for studenter som ønsker å delta i “Designstudio”. Kurset lar studentene skreddersy sin egen personlige utvikling som designere, som forberedelse til diplomprosjektet

Om emnet

“Designstudio” er et videregående masterkurs, hvor studentene utvikler prosjekter på tvers av temaer og partnere bestemt av Institutt for design. Dette kan være knyttet til forskningsprosjekter, eksterne partnere eller fremvoksende problemstillinger innen design. Ambisjonen for kurset er å utvikle fremragende prosjekter hvor studentene går i dybden med problemstillingene de velger å arbeide med, og skaper resultater på høyt nivå. Kursets kjerneverdier er utforskning og profesjonalitet – noe som innebærer at kurset oppmuntrer til utvikling av refleksjon, en kritisk holdning og ny kunnskap om fremvoksende områder, samtidig som det har som ambisjon å produsere resultater og formidling av høy kvalitet.

 

I dette kurset vil studentene ha en stor grad av frihet og ansvar for hvordan prosjektene deres utvikles. “Designstudio” er et sted hvor studentene kan integrere kunnskapen de har med seg fra undervisningen, og arbeide mot utforskning, profesjonalitet og spesialisering. En viktig del av studiokurset er å gi studentene prosjekterfaring og kunnskap om hvordan ulike typer større designprosjekter kan struktureres og gjennomføres.

 

Studentene arbeider individuelt eller i små grupper. Alle prosjektene følges gjennom hele semesteret av en veileder og vanligvis også en partner. Spesialiseringene og/eller temaene prosjektene tar opp, styrer valg av partnere og veiledere. Alle sporveilederne vil være ansvarlig for studentene som velger å følge hans eller hennes "spor". Sporet kan bestå av ett langt prosjekt eller flere prosjekter.

Den viktigste læringsstrukturen er veiledning på prosjektnivå og kontinuerlig evaluering av fremdriften. Det er en felles struktur for milepæler og viktige innleveringer gjennom hele kurset (utvikling av prosjektbeskrivelser og -planer, dokumentasjon, innleveringer og hovedpresentasjoner). Samarbeidslæring er viktig på tvers av prosjektene, og studentene tar del i utvikling av forskning, forelesninger og kursmateriell for hele gruppen.

 

Prosjektene har sitt utspring i utvalgte temaer og partnere utviklet av Institutt for design, eller fra forskningsområder på tvers av instituttets forskningsprosjekter. Det er også mulig for studentene å foreslå egne temaer. Prosjektene kan gjøres som spesialisering mot bestemte felt eller i tverrfaglige grupper hvor studenter fra industridesign, tjenestedesign og interaksjonsdesign arbeider sammen.

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- Kursets viktigste læringsutbytte er integrasjon og modning av prosesser og metoder fra hele masterstudiet i design.

- Videre forventes det at studentene utvikler feltspesifikk kunnskap gjennom prosjektene.

- Kunnskap om hvordan avanserte designprosjekter kan struktureres og organiseres.

FERDIGHETER
- Utvikle og modne individuelle ferdigheter som designere.

- I “Designstudio” får studentene utviklet og utvidet sentrale prosjekt(håndterings)ferdigheter. Dette omfatter definering av omfang, forskning, prosjektbeskrivelse, tidsstyring og kommunikasjon.

 

 

GENERELL KOMPETANSE
Det overordnede målet med kurset er å modne studentenes designkompetanse og -ferdigheter. Dette gjøres ved å fokusere på både utforskning og profesjonalitet på et høyt prosjektnivå.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hovedaktiviteten i kurset avhenger av valgt prosjekt og spesialisering. Gjennom hele kurset vil det være fokus på å lære prosjektplanlegging, utvikling og definering av omfang. Kurset gjennomføres i et studiomiljø, og samarbeidslæring på tvers av prosjekter, med enkelte delte forelesninger og presentasjoner osv., står sentralt. Det kreves at studentene lager og presenterer en emnespesifikk “forelesning” for hele kurset.

 

Arbeidsinnsats:
Studentene må presentere og levere inn alle prosjekter, dokumentasjon og presentasjoner for å bli vurdert for kurset. Studentene må også planlegge sine egne veiledningsøkter.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttStudenter på de ulike Designstudio-sporene må definere sitt eget læringsutbytte sammen med sporansvarlig etter at fokusområde er bestemt. Dette vil danne grunnlaget for den endelige vurderingen. Vurderingsformen bestemmes av sporansvarlig i dialog med den enkelte student.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenter på de ulike Designstudio-sporene må definere sitt eget læringsutbytte sammen med sporansvarlig etter at fokusområde er bestemt. Dette vil danne grunnlaget for den endelige vurderingen. Vurderingsformen bestemmes av sporansvarlig i dialog med den enkelte student.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Workshops
Gjennomgang
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:
Aktivitet:Workshops
Kommentar:
Aktivitet:Gjennomgang
Kommentar:

Start semester

40 524 Body and Space Morphologies : Catharsis VI – Acting and the Collective VI

Full course name in English: 
Body and Space Morphologies : Catharsis VI – Acting and the Collective VI
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 524
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Rolf Gerstlauer
Forkunnskapskrav

Passed foundation level or bachelor in architecture and a desire to conduct your own experimental artistic research

Om emnet

Body and Space Morphologies is a research based teaching program that offers master studios (Catharsis, 24ect) and elective courses (Architecture & Film, 6ect) in explorative architectural design, sensing and thinking. We aim at, prepare for and enable students to conduct their own architectural investigation as an artistic parallel to scholarly research.

Based on performativity theories, performance studies, neurodiversity studies as well as phenomenology and perception theories, the Catharsis studio works and investigates primal pre- architectural material/processes/phenomena/conditions and develops or performs a series of experienced distinct objects that behave relational, that inspire imagination, that provide new knowledge, architectural interests and/or architectural identities. Instead of mediating architecture through a thought process that works with abstraction, illustration and representation, and that is intentional and argumentative involving the use or development of concepts, ideas and strategies, our design process focuses on the acting, sensing and thinking with objects, and the craft of your hands in the making of them.

Students individually study the performance of and with materials of their choice. The studio emphasizes reiterated acting with a material body and gains experience and confidence in the making as a “becoming architecture”. Lectures critically reflect theories and research related to perception, behavior, performativity and performance in architecture.

Collaborations:

 - Julie Dind, performer/artist/scholar, Performance and Performance Studies, Brown University, Providence

 - Jan Gunar Skjeldsøy & Anders Eik Pilskog, architects, Stiv Kuling AS, Farsund

Læringsutbytte

You learn to develop strong initiatives for an explorative working process that acts on impulse and that creates visual/haptic experience that again stimulates towards new architectural content. As a student in the Catharsis studio you learn how to submit to performativity as the instance in which to act a real material or event. You will experience issues of optical or haptic visuality from which it is possible to construct or perform artifacts with unique architectural identities. 

Knowledge of:

 • phenomenology of architecture (vs. architectural phenomenology)
 • performativity, performance and performance studies
 • body & space morphologies
 • foundational preparations for an advanced haptic visual and experimental artistic research
 • the role of acting with and through a material (vs. the making of a product or proposal) in an experimental artistic research that shall lead to unique architectural content and/or identities

Skills:

 • Manufacturing physical works and the craft(s) deployed in the making of these artifacts
 • Narrative drawings and other works or media that bring out, construct and/or perform clear haptic visual identities
 • Performativity in speech and action
 • In the making and exploring of independent and new visual material

Competence:

 • In acting on impulse with material, objects, environments and/or events
 • In developing distinct initiatives and choosing the craft in which to act or work them
 • To conceive of and present/communicate unique architectural content/research through a visual material and the phenomena or conditions experienced in it
 • To present own haptic visual material together with verbal and written reflections on process and/or performance 

For students in their sequel Catharsis studio:

 • Knowledge of the relevance artistic research keeps to perform unique architectural content and/or identities 
 • Expertise in the making and exploring of independent and new visual material
 • Competence to enter a discursive space in architecture on the basis of your own work and research on relational objects 
Praktisk organisering og arbeidsmåter
 • The main activity is a semester long individual artistic research work that studies the performance of and with materials or events
 • Mandatory reading is handed out on the respective course days, a recommended reading list is available online
 • Weekly 2-3 lectures
 • Weekly table talks / supervision
 • Weekly summing up w/ student driven content
 • Fieldtrip with workshop in Lista (Early September 2018) with the focus on object relations
 • Study trip to New York (Early October 2018) with the focus on architectural and/or artistic necessities
 • 4 public reviews
 • 2 sessions with individual reviews (not public)
 • Final public review with external censors
 • Preparations for a final exhibition with written detailed resume
 • Publication (for students in their sequel Catharsis studio) 
Pensum

Catharsis VI - Acting and The Collective VI

The topic is CATHARSIS; an inspiration to “Act The Collective” or to “Act Because Of The Collective” either as the architectural “relief from strong or repressed emotions” or, as the subversive antonym to it, “causing repression and/or strong emotions”. How to free and architecturally act a desire driven emotive collective, or how to conceive architecture in response to such a collective, is the task for these semesters. Students are to develop their own personal architectural program in relation to a social construct, a built autonomous construct and a desired connection to nature/environment. The studio works on the subthemes of “expression, language and the inexpressible”.

Semester Task

Spatially to release your necessity to make something because of something. To act, react or enact the collective (a chosen group of individuals; e.g. spectators, visitors, dwellers, workers, travellers, onlookers, mourners, guests, ill, suppressed, free, animals, people etc.) through a distinct architecture / architectural awareness. To experience, reflect upon and describe the necessity/necessities made.

Body and Space Morphology - a syllabus

Body and space morphology is about the relationship between body and space.


How it manifests itself to be human in a room; outdoors, indoor, outside and inside, and within the manmade room. Alone or together, as one amongst the thousand, or as the thousand above the one.

Body and space morphology is about your body and the room you have within.


How it manifests itself to be human in architecture; what it inspires us to, and what it inspires as an architecture, towards an architecture. Seeing the offer that lies in architecture, the perversion of it, the infrastructure, the poesy, the container, the gate, darkness or light from darkness.

Body and space morphology is about meeting the wall.


How it manifests itself being human between the walls; knowing or not knowing the self, loneliness, longings and all that is imaginable. Seeing change, insights and outlooks, transparency and visibility, hideouts in an omnipresence of the stage. Seeing light come and go, seeing chairs and mirrors shrink and grow. Seeing how all things inhabit and capture the room. Beining between and at the walls. Looking at how they swallow and devour the things. Seeing how the walls become.

Body and space morphology is about the problem of body.


How it manifests itself to face the unknown; what presents itself as new or what just became in front of you. That which yet not has a name, although it shows itself, can be touched, heard, smelled and felt. That which stands sound and nevertheless can leave, that which can or cannot be moved; moves us.

Body and space morphology is about the distance in space.


How it manifests itself to stand still; moving just a little, approaching things nevertheless, every thing, to jump, penetrate, going into things, turning around, looking up and down, taking on the things, looking back and keep moving on.

Body and space morphology is about what we do not know and approach anyway.


Without a map there are only lines and without a compass directions just get more, then the word world is exploded before recognition has become, and it is resemblance and closeness that which implodes us astray. This you might endure and as you wish.

Body and space morphology is about “to act necessities”;

wanton and radically so, using your hands, using the other, using your head but not meaning a thing, acting abstract, acting the figure, autonomous it is and dirty it will get, serious too; ridiculous and radically so.

 

Recommended Literature

Abraham, A. A new nature: 9 architectural conditions between liquid and solid

Allen, S. Points and Lines

Arendt, H. The Human Condition

Arendt, H. On Violence

Barthes, R. Camera Lucida: Reflections on Photography

Barthes, R. Empire of signs

Barthes, R, & Heath, S. Image, music, text

Benjamin, W. The work of art in the age of its technological reproducibility, and Other Writings on Media

Benjamin, W. Walter Benjamin’s archive: Images, texts and Signs

Benjamin, W. On Hashish Berger, John. About Looking

Berger, J. Why Look at Animals?

Berger, J; with Dibb, M., Blomberg, S., Fox, C. & Hollis, R. Ways of Seeing

Borges, J. L. Labyrinths

Calvino, I. Invisible cities

Deleuze, G. Francis Bacon: the logic of sensation

Deligny, F. The Arachnean and other texts

Descola ,P. Beyond Nature and Culture

Descola, P. The Ecology of Others

Derrida, J. The truth in painting

De Toledo, S. A. Cartes et lignes d’erre / Maps and wander lines: Traces du réseau de Fernand Deligny

Druot, F., Lacaton, A. & Vassal, J-P. Plus

Ellis, B. E. American Psycho: A novel

Fehn, S. The poetry of the straight line_Den rette linjes poesi

Fjeld, P. O.. Sverre Fehn. The pattern of thoughts

Flusser, V. Towards a Philosophy of Photography

Frampton, K. Labour, work and architecture: collected essays on architecture and design

Gissen, D. Territory: architecture beyond environment

Godard, J-L, & Ishaghpour, Y. How video made the history of cinema possible

Hays, M. K. Architecture theory since 1968

Hejduk, J. Architectures in Love. Sketchbook Notes

Hustvedt, S. The blazing world: A novel

Hustvedt, S. What I loved: A novel

Kittler, F. Optical Media

Kittler, F. & others. ReMembering the Body: Body and Movement in the 20th Century

Koestler, A. The Roots Of Coincidence. An Excursion Into Parapsychology

Koestler, A. The Act of Creation, a Study of the Conscious and Unconscious in Science and Art

Koestler, A. The Ghost In The Machine: The Urge To Self-Destruction

Kracauer, S. Theory of Film: the Redemption of Physical Reality

Krauss, R. & Bois, Y. A. Formless – A Users guide

Kwinter, S. Architectures of time: toward a theory of the event in modernist culture

Leatherbarrow, D. Uncommon ground: architecture, technology, and topography

Merleau-Ponty, M. Phenomenology of PerceptionM umford, Lewis. The transformations of man

Kolhaas, R. & Obrist, H. U. Project Japan: Metabolism Talks

Richter, G., & Friedel, H. Gerhard Richter: ATLAS

Scarry, E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World

Serres, M., Malfeance: appropriation through pollution

Skinner, B. F. Walden Two

Sontag, S. Regarding the Pain of Others

Sontag, S. On Photography

Stein, E. On the Problem of Empathy

Stein, E. Potency and Act, studies toward a philosophy of being

Stein, E. Finite and Eternal Being: an Attempt at an Ascent to the Meaning of Being

Thoreau, H. D. Walden, Or, Life in the Woods

Vesely, D. Architecture in the Age of Divided Representation. Question of Creativity ...

Viola, B. Reasons for knocking at an empty house: writings 1973- 1994

Woolf, V. Kew Gardens

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttAttendance & participation in the studio: 20 weeks fulltime study (except for the attendance in the elective course that runs parallel to the master studio). The work has to be conducted and performed in the studio - the material is present at any time. Mandatory attendance during the studio work and the talks, lectures and studio discussions/reviews/workshop/fieldtrip/final exhibition and final crit.

Exercises (practical and theoretical), Project (individual presentation and submission) and Text/essay: For each of the reviews, assignments are announced on the moodle platform and the students hand in visuals and textual works which is complementary to the actual physical work made available and presented in the reviews. The final exhibition includes visual haptic material and a final essay ca 5-10000 words)
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Attendance & participation in the studio: 20 weeks fulltime study (except for the attendance in the elective course that runs parallel to the master studio). The work has to be conducted and performed in the studio - the material is present at any time. Mandatory attendance during the studio work and the talks, lectures and studio discussions/reviews/workshop/fieldtrip/final exhibition and final crit.

Exercises (practical and theoretical), Project (individual presentation and submission) and Text/essay: For each of the reviews, assignments are announced on the moodle platform and the students hand in visuals and textual works which is complementary to the actual physical work made available and presented in the reviews. The final exhibition includes visual haptic material and a final essay ca 5-10000 words)
AktivitetKommentar
OppmøteAttendance & participation in the studio: 20 weeks fulltime study (except for the attendance in the elective course that runs parallel to the master studio). The work has to be conducted and performed in the studio - the material is present at any time. Mandatory attendance during the studio work and the talks, lectures and studio discussions/reviews/workshop/fieldtrip/final exhibition and final crit.

Attendance & participation at reviews: 4 public mid-term reviews, 2 individual reviews and the final public review with external examiner Professor Anders Abraham (Kadk Copenhagen - not confirmed yet).
EkskursjonStudy trip to New York
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Attendance & participation in the studio: 20 weeks fulltime study (except for the attendance in the elective course that runs parallel to the master studio). The work has to be conducted and performed in the studio - the material is present at any time. Mandatory attendance during the studio work and the talks, lectures and studio discussions/reviews/workshop/fieldtrip/final exhibition and final crit.

Attendance & participation at reviews: 4 public mid-term reviews, 2 individual reviews and the final public review with external examiner Professor Anders Abraham (Kadk Copenhagen - not confirmed yet).
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Study trip to New York

70 110 GK1 Introduksjon til design

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK1 Introduction to Design
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Introduksjon til design er første del av grunnkurset i designutdannelsen basert på teori og metoder fra industridesign. Kurset har fokus på brukersentrert design, som er grunnleggende for alle designretningene ved skolen. Kurset er øvelses- og praksisbasert med innføring i sentrale teknikker for utøving av faget. Kurset omfatter et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Videre gis en introduksjon til visuell kommunikasjon med integrert opplæring i 2D dataprogrammer. Gjennom 1-3 designprosjekter får studenten innføring i designprosesser og øves i sentrale metoder for produktutvikling. Idegenerering, kreative teknikker og estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk er områder som vektlegges i prosjektene. Kurset inneholder en egen verkstedsmodul med utforsking av materialer og opplæring i relevante teknikker for konstruksjon av modeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

• Innsikt i designfaget med fokus på brukersentrert design.

• Kunnskap om relevante metoder og verktøy innen design.

• Kunnskap om kreative teknikker. 

• Kunnskap om estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.

• Basiskunnskap innen visuell kommunikasjon

• Kunnskap om grunnleggende tegneteknikker med fokus på metodisk og analytisk frihåndstegning

FERDIGHETER

• Ferdigheter i forhold til en designmessig tilnærming

• Øvelse i sentrale kreative teknikker for idé og konseptutvikling

• Utvikle tegneferdigheter

• Verkstedskunnskap og erfaring fra modellbygging

• Grunnleggende ferdigheter i visuell kommunikasjon

• Grunnleggende ferdigheter i bruk av 2D dataverktøy for visuell kommunikasjon

• Styrking av estetiske ferdigheter.

 

GENERELL KOMPETANSE
• Tilegnet seg en grunnleggende forståelse for en designprosess, bruk av relevante teknikker og verktøy, samt en estetisk bevissthet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning med aktiv bruk av workshops for å gi studenten erfaring i sentrale teknikker. Primært individuelt arbeid, mens deloppgaver kan løses gruppevis. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Innsikt og forståelse av brukeren er grunnleggende for designfaget og kurset vil inneholde brukerkontakt. Der det er naturlig, samarbeider vi med eksterne aktører.

Kurset inkluderer et 2 ukers obligatorisk verkstedskurs med øvelsesoppgaver i tre-, plast- og metallverkstedene. Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på tegning tidlig i semestret. Kurset har tilhørende pensumlitteratur innen designprosess og metoder, samt innen estetikk og formgivning.

Pensum

Per Farstad: Industridesign - 2. utgave  Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01310-7                                                       

Rowena Reed Kostellow: Elements of Design  and the Structure of Visual Relationships, by Gail Greet Hannah. Exercises in Three-Dimensional Design. Princeton Architectural Press, New York. ISBN: 1-56898-329-8

 

Anbefalt støttelitteratur:

Cheryl Akner-Koler: Three-dimensional visual analysis Konstfack, ISBN 91-87176-16-5 Anskaffes ved henvendelse til Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm www.konstfack.se

Cuffaro m. Flere: The Industrial Design, Reference + Spesification Book, Rockport Publishers 2013, ISBN 978 1 59253 847 8

Koos Eissen & Roselien Steur: Sketching Product Design Presentation Bispublishers ISBN 978 90 6369329 9 (utgitt 2014!) www.sketching.nl

Paul Rodgers: Product Design. Portfolio Laurence King Publishing 2011 ISBN 9781856697514 Veldig god, aktuell og oversiktlig innføring i design thinking.

Erik Lerdal: Slagkraft, håndbok i ideutvikling Gyldendal, ISBN 978-82-05-36286-4

GRIP; En veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produktutviklere (GRIP), Kompendie tilgjengelig som PDF på Moodle, samt på biblioteket

Rune Monö: Design for Product understanding – The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach Rune Monö an Liber AB, ISBN 91-47-01105-x

Erik Olofsson, Klara Sjølen: Design sketching   http://www.designsojourn.com/good-books-on-design-sketching/

Eissen, K. & Steur, R (2011) ‘Sketching: The Basics’. BIS publishers. ISBN 9789063692537

Klara Sjölén and Allan Macdonald: Learning Curves http://www.designsketching.com/learningcurves.php 978-91-633-8952-8

Mike Baxter: Product Design – Practical methods for the systematic development of new products Stanley Thornes Publishers Ltd, ISBN 0-7487-4197-6

Carl Liu: Design book - Koos Eissen, Roselien Steur: Sketching 5th print - Drawing Techniques for Product Designershttp://www.amazon.com/gp/product/9063691718?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9063691718

Dick Powell: Presentation Techniques http://www.amazon.com/gp/product/0316912433?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0316912433

Yoshiharu Shimizu: Creative Marker Techniques: In Combination With Mixed Media  http://www.amazon.com/gp/product/476610580X?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=476610580X

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell-Kurset består av 5 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
DelinnleveringIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Deltakelse i workshops i ved studiestart. Fysisk produkt som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok ved semesterslutt.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio med arbeider fra intensivuker, studietur, løpende undervisning og croquis.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDESIGN OG MODELLBYGGING
Fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVISUELL KOMMUNIKASJON
Grafisk arbeid leveres både fysisk og digitalt.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttBRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttHvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av 5 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Deltakelse i workshops i ved studiestart. Fysisk produkt som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok ved semesterslutt.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio med arbeider fra intensivuker, studietur, løpende undervisning og croquis.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGN OG MODELLBYGGING
Fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:VISUELL KOMMUNIKASJON
Grafisk arbeid leveres både fysisk og digitalt.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:BRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset har en høy grad av forventet deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet. Fravær ved aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset har en høy grad av forventet deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet. Fravær ved aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.

Start semester

80 313 Being Tectonic

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Being Tectonic
Emnekode: 
80 313
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Om emnet

Professor in Charge: 

Matthew Dalziel

-----

Tectonic culture as understood in architectural discourse is the art of connection between building elements. Its Neolithic root, Tek, meaning “to take by the hand” is also the root of texture. The richness of corporeal and haptic experience provided by the tectonic arts is well understood in architectural poetics and phenomenology, where richness in material relationships heightens an individual’s sense of being and belonging in a place.

In construction, the suite of nouns we use to describe tectonic relationships (stress, tolerance, tension, connection) share their meanings with the language of human relationships. Humans and objects alike, have tectonic relationships with each other governed by the dynamics between them. Our sense of being and belonging with each other is the companion to material tectonics governed by the ways we share the spaces we inhabit.

The 20th century preoccupation with efficiency has been quietly and unintentionally at war with tectonic relationships. Simplification and reduction of complexity have infiltrated our material lives through ever more seamless and smooth material experiences (Zaha Hadid, Apple computers) to such an extreme that the digital, virtual and ephemeral may now have assumed the throne of the material kingdom. In human tectonics, this same inclination for simplification has infected our social worlds, diminishing our capacity to engage with complexity in our society and be present in our relationships with each other.

The social, environmental and economic consequences of this great experiment in ceaseless growth and efficiency are now at our doorstep. As Umair Haque put it in his article for the Harvard business review of the same name, “Our economy is obsessed with efficiency and terrible at everything else” If we are to find a solution to our environmental and economic crisis the sophistication of our relationships with each other will be at its heart.

Being Tectonic is an elective research group that will join the curators of the 2019 Oslo Architecture Triennale to explore the role of architecture in re-establishing our relationships with each other through the physical and finite worlds we create and inhabit.

Læringsutbytte

Focusing on domestic architecture, the students will undertake a typological and sociological research project into the histories of how we live together, developing a knowledge and understanding in historic models of domesticity, family and community. This research base will then be used to make informed drawn and written propositions for future forms of domesticity that can contribute to fostering cooperation, building community and reclaiming tectonic culture.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

A series of discussions supported by readings and guest lectures will give structure to a weekly meeting of this design think tank. Through writing, drawing and graphic design we will document our research findings in a publication that will form a part of the research base for the 2019 Oslo Architecture Triennale.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

60 406 Coastal mapping

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping
Emnekode: 
60 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Karl Otto Ellefsen
Espen Aukrust Hauglin
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning.Noe kunnskap om karlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer

Om emnet

Kurset dreier seg om konsekvensene av norsk fiskerinæring på land:

 • Territorielle konsekvenser
 • Stedlige konsekvenser

De romlige, territorielle konsekvensene diskuteres for hele landet.

Stedlige konsekvenser gjøres ved hjelp av case studier

Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vår metodikk tillemper seg OMA`s framgangsmåte i rurale studier

Kurset høsten 2018 er det andre i en rekke av tre. Våren 2018 studerte vi Senja, høsten 2018 vil studieterritoriet bli Lofoten og Vesterålen.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger:

 • GIS
 • Rurale områder
 • Fiskerinæring

Digitalt gruppearbeid med territorielle studier.

Individuelt case-studie

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

 1. Våren 2017 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskerienen – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret. Vi ønsker å utvide dette perspektivet til å diskutere konsekvenser for hele norskekysten. Intensjonen (høst 2018) er å videreføre dette til kartlegging av romlige konsekvenser av fiskerinæringa i Europa, og (vår 2019) å videreføre dette med eksempler fra hele verden.
 2. Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHO arbeider sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) med forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction. Dette prosjektet er knyttet sammen med OMA/AMO`s pågående arbeid med å kartlegge rurale omstillingsprosesser globalt.
 3. UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttI løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.

40 131 GK3 Konstruksjoner 1

Full course name in English: 
Structures 1
Studiepoeng: 
12
Emnekode: 
40 132
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Bjørn Normann Sandaker
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kursets målsetting er å gi en introduksjon til de fundamentale konstruksjonstypene vi benytter i arkitekturen; hvordan konstruksjoner reagerer på belastning, forholdet mellom form og konstruktive begreper som styrke, stivhet og stabilitet, likheter og forskjeller mellom konstruktive egenskaper til ulike materialer. Videre vil kurset gi en oversikt over byggeteknikken i de mest vanlige konstruksjonssystemene i små og store bygninger, samt illustrere og diskutere konstruktive konsepter i anerkjente arkitekturverker. Kurset Konstruksjoner 2 (vårsemesteret) vil utdype disse emnene.

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter: Ved gjennomført studium skal studenten forstå grunnlaget for konstruktive systemers formgivning og detaljering, forskjellene mellom ulike materialers respons på belastning og hvilke konsekvenser dette har for konstruksjonsformen, samt anvende denne kunnskapen til å utvikle og fremstille prosjekter. Videre skal studentene kunne reflektere over konstruksjonens betydning for arkitekturen.

Generell kompetanse: Ved gjennomført studium skal studenten ha fått et overblikk over de mest vanlige konstruktive systemene brukt i moderne norsk byggetradisjon.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av et antall forelesninger, samt obligatorisk workshop. Praktisk forståelse av stoffet skal vises i prosjektoppgavene. Kurset er litteraturbasert og forutsetter aktiv lesning parallelt med deltagelse på forelesninger. Diskusjoner om konstruksjoner og byggeteknikk som studenten forutsettes å delta aktivt i, vil dessuten være sentrale elementer ved prosjektveiledninger og gjennomgåelser i kurset GK3 Byboligen.

Pensum

Obligatorisk pensum

 

Sandaker, B. N., Eggen, A. P., & Cruvellier, M. R. (2011). The Structural Basis of

Architecture. 2nd ed. (2011) London: Routledge. Utvalgte kapitler.

 

 

Anbefalt litteratur

Konstruksjon og byggteknologi

Bovim, N. I., Sund, H., Holmestad, Å., & Stenstad, V. (1984). Limtreboka. Moelv:

Moelven limtre A/S.

Bygging med betongelementer (1995).

Dahl, T. (2003). Facaden: teori og praksis. [København]: Kunstakademiets

Arkitektskoles Forlag .

Deplazes, A. (2005). Constructing architecture: materials processes structures : a

handbook. Basel: Birkhäuser.

Eggen, A. P., & Sandaker, B. N. (1995). Stål, struktur og arkitektur. [Oslo]: Cappelen.

Friis Mathiasen, H., & Reitzel, E. (1999). Grundtræk af bærende konstruktioner i

arkitekturen. [København]: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

Gauld, B. J. B. (1995). Structures for architects. London: Godwin.

Herzog, T., Krippner, R., & Lang, W. (2004). Facade construction manual. Basel:

Birkhäuser.

Hopp, J., & Alexander, S. (1995). Avstivning og kraftoverføring.

Kaltenbach, F. (2004). Translucent materials: glass, plastics, metals. Basel:

Birkhäuser.

Kurrer, K.-E. (2008). The history of the theory of structures: from arch analysis to

computational mechanics. Berlin: Ernst & Son.

Macdonald, A. J. (1994). Structure and architecture. Oxford: Butterworth Architecture.

Macdonald, A. J. (1997). Structural design for architecture. Oxford: Architectural

Press.

Murkatalogen (1985). [Oslo]: Mursentret. (Se Byggforsk Kunnskapssystemers

nettside).

Natterer, J., Herzog, T., & Volz, M. (2001). Holzbau Atlas zwei. Basel: Birkhäuser.

Schittich, C. (1999). Glass construction manual. Basel: Birkhäuser.

Schlaich, J., & Bergermann, R. (2003). Leicht Weit: Jörg Schlaich, Rudolf Bergermann.

München: Prestel.

Schulitz, H. C., Sobek, W., & Habermann, K. J. (2000). Steel construction manual.

Basel: Birkhäuser.

Sivertsen, J., & Nordgård, L. (2003). Konstruksjonslære for arkitekter: lastberegning,

likevektslære, fasthetslære, konstruksjoner av tre, stål og betong. Trondheim: Tapir

akademisk forlag, Kompendieforlaget.

 

Arkitektur og konstruksjon

Balmond, C., & Smith, J. (2002). Informal. Munich: Prestel.

Brookes, A. J., & Poole, D. (2004). Innovation in architecture. London: Spon Press.

http://aho.nxc.no/aho/content/view/full/3769[27.08.2012 13:43:55]

Buchanan, P. (1990). The Architecture of Enric Miralles and Carme Pinós. New York:

SITES/Lumen Books.

Buchanan, P., & Piano, R. (1993). Renzo Piano Building Workshop: complete works.

(Vol.3) London: Phaidon.

Buchanan, P., & Piano, R. (1993). Renzo Piano Building Workshop: complete

works.(Vol.4) London: Phaidon.

Chareau, P., Futagawa, Y., Bauchet, B., & Vellay, M. (1988). La maison de verre:

Pierre Chareau. Tokyo: A. D. A. Edita.

Colquhoun, A. (1992). Rafael Moneo: 1986-1992. Madrid: AviSa.

Davies, C., Frampton, K., & Hodgkinson, P. (1993). Hopkins: the work of Michael

Hopkins and partners. London: Phaidon.

Engel, H. (1968). Structure systems. London: Iliffe Books.

Foster, N., Jenkins, D., & Abel, C. (2007). Norman Foster: works. (Vol. 3). Munich:

Prestel.

Foster, N., Jenkins, D., & Abel, C. (2004). Norman Foster: works. (Vol. 4). Munich:

Prestel.

Gerkan, M. v. (1997). Architektur für den Verkehr: von Gerkan, Marg und Partner.

Basel: Birkhäuser.

Herzog, T. (1993). Thomas Herzog: Bauten 1978-1992 : ein Werkbericht. Stuttgart:

G. Hatje.

Jean Prouvé: "constructeur" (1990). Paris: Editions du Centre Pompidou.

Lyall, S. (2002). Masters of structure: engineering today's innovative buildings.

London: Laurence King.

Lyall, S., & Herron, R. (1992). Imagination headquarters: Herron Associates. London:

Phaidon.

Mainstone, R. (1998). Developments in structural form. Oxford: Architectural Press.

Moore, R., & Gilbert, D. (1992). Sackler Galleries, Royal Academy, London: architects Foster Associates. London: Wordsearch.

Norberg-Schulz, C., Postiglione, G., & Fehn, S. (1997). Sverre Fehn: samlede arbeider. Oslo: Orfeus.

Piano, R., & Brignolo, R. (1997). The Renzo Piano logbook. London: Thames and Hudson.

Powell, K. (1994). Richard Rogers. Zürich: Artemis.

Rice, P., & Dutton, H. (1995). Structural glass. London: E & FN Spon.

Ron Arad Associates: one off three (1993). London: Artemis.

Sandaker, B. N. (2008). On span and space: exploring structures in architecture. London: Routledge.

Werner, F. (2000). Covering + exposing: the architecture of Coop Himmelb(l)au. Basel: Birkhäuser.

Wigginton, M. (1996). Glass in architecture. London: Phaidon Press.

Wilkinson, C. (1996). Supersheds: the architecture of long-span, large volume buildings. Oxford: Butterworth Architecture.

 

Sist oppdatert

23.03.2017

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdFor å bestå kurset må man ha minimum 80 % tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFor å bestå kurset må man møte opp og delta på obligatorisk workshop.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:For å bestå kurset må man ha minimum 80 % tilstedeværelse
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:For å bestå kurset må man møte opp og delta på obligatorisk workshop.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttStudenten består kurset ved å være tilstede på minimum 80 % av forelesningene og ved å delta på obligatorisk workshop.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten består kurset ved å være tilstede på minimum 80 % av forelesningene og ved å delta på obligatorisk workshop.

40 130 GK 3 Byboligen.

Full course name in English: 
GK 3 Byboligen.
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
40 130
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Christine Petersen
Espen Surnevik
Forkunnskapskrav

Må ha bestått introduksjonskurset i Arkitektur (studiodelen av GK1 og GK2)

Om emnet

Det overordnede mål for 2. år er integrasjon av de emnene som utgjør de viktigste elementene i prosjektering av byggverk, gjennom en konseptuell tilnærming til prosjektarbeid. Det blir lagt vekt på forhold mellom idé, rom, konstruksjon, og materialitet. Semestertema for kurset er boligarkitektur. Semesteroppgavenes program tar for seg boligen som grunnleggende typologi der sosiale hensyn, stedstilhørighet og økonomi spiller avgjørende roller. Boligens program studeres med henblikk på fleksibilitet og ulike boformer. Et viktig aspekt ved programmets tilnærming er hvordan generalitet kan sikre langtidsbruk og innby til endring av boform.

Læringsutbytte

Kunnskap

∙ Kunnskap om grunnleggende konsepter i moderne og samtidig arkitektur

∙ Kunnskap om konstruktive prinsipper og konstruktiv idéer

∙ Kunnskap om kontekstuell tilnærming og tomteanalyser

∙ Kunnskap om klimaskallets arkitektoniske rolle

∙ Kunnskap om materialenes arkitektoniske roller

Ferdigheter

∙ prosjeksjonstegninger

∙ manuelle og digitale fremstillingsteknikker

∙ skala modellbygging Generelle ferdigheter

∙ evne til å utvikle konseptuelle hovedgrep

∙ evne til å ta og argumentere for egne valg

Generell kompetanse 

∙ evne til realisere hovedgrep gjennom arkitektonisk form, materialer og løsninger

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Andre år introduserer studenten for integrert arkitekturprosjektering gjennom en estetisk syntese av romlige grep, konstruktive idéer, materialegenskaper og tekniske løsninger. Disse introduseres gjennom forelesninger og bearbeides gjennom kortere hurtigoppgaver, før de blir iverksatt i prosjektarbeid. Prosjektene gjennomgåes i mindre og større grupper gjennom semesteret. Det legges vekt på utvikling av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som kritikker for hverandre.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdOppmøte og deltakelse på workshops, gjennomganger og forelesinger registreres og er obligatorisk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Oppmøte og deltakelse på workshops, gjennomganger og forelesinger registreres og er obligatorisk.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-F
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen
WorkshopsOppmøte og deltagelse på workshop er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen
GjennomgangOppmøte og deltagelse på gjennomganger er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen
Aktivitet:Workshops
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på workshop er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen
Aktivitet:Gjennomgang
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på gjennomganger er forventet, og gjentatt fravær vil kunne påvirke vurderingen

Start semester

40 522 Future Work - Utforming av næringsbygg i et livsløpsperspektiv.

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Future Work - Building for workplaces in a life-cycle perspective
Emnekode: 
40 522
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Marius Nygaard
Forkunnskapskrav

Bachelor in architecture

Om emnet

The project task will be a medium-sized, multistory building for workplaces in an urban setting.

The course will explore future types and patterns of work, and their architectural implications. The studies will be carried out within a life-cycle perspective of design, construction and reuse of buildings, components and materials. Quantified aims for energy use and emissions will be discussed. The role of location (dependency of transport), resilience (robustness and adaptability to climatic and economical change), materials (health, emissions, durability) and energy (in production and use) will be analyzed. Existing methods, systems and frameworks for life-cycle analyses will be presented and discussed.

The studio encourages both qualitative and quantitative evaluations and investigations. 3D printing and computer-aided design are paired with sketches and manual models. An idealistic and innovative approach merges with a commercial scenario, on a real site in Oslo.

Pedagogy

The learning approach is project-based. The students develop architectural projects, with tasks given and advised by the staff. Lectures and workshops focusing on selected themes will contribute to knowledge and skills relevant for the project.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • of designing a building for present and future workplaces
 • of the prinicples of life-cycle thinking in the design, construction, use and reuse of buildings
 • of the concepts of resilience and adaptability and their architectural implications  
 • of quantified aims for energy use and GHG emissions
 • of methods and tools for life-cycle analyses
 • of the role of transport, materials, building subsystems, and indoor climatization and daylight in the use of energy and emission of greenhouse gases.
 • of designing for adaptability and reuse.
 • of best-practice examples of design based on life-cycle thinking
 • of architectural patterns /typologies shown to be successful for the specific task
 • of reducing the ecological footprint of architecture
 • of optimizing architectural design to a specific contextual and climatic situation
 • of what tools are available to assist the design of sustainable and climate-adapted architecture
 • of best-practice climatically informed and inspired architecture
 • of how different structural systems and building materials, interact with relevant architectural strategies.

Skills:

 • To be able to critically engage in a development of a building for workplaces  in a life-cycle perspective.
 • To use computer-aided design in the conceptual development and evaluation of the architecture of  a complex, medium-sized building.
 • To 3D print models as part of architectural exploration and documentation.
 • To use 2D projection drawings as a tool for planning.
 • To use refined techniques for communicative visual and written presentations.

General Competence:

 • To plan and design a medium-sized, multistory building for workplaces.
 • To develop a sustainable conceptual design based on a life-cycle perspective
 • To understand the interrelation of architectural strategies and the design of the different subsystems in a medium-sized multistory building.
 • To realize the sustainable design through form, materials and details
 • To make and argue for decisions on sustainability and architectural quality
 • To develop a position to the questions of sustainability and architectural quality.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will include (preliminary plan):

 • Introductory tasks in groups that generate a common knowledge base for the studio
 • Main task: Work in groups or individually on 1-3 given sites
 • Tutoring in the studio
 • Lectures and workshops by staff and invited architects and specialists
 • Study trip to a European city
 • Plenary reviews
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttVurderingsmappen består av delinnleveringer og et hovedprosjekt.

De vil være flere delinnleveringer m/presentasjon igjennom hele semesteret. Delinnleveringene må leveres og være godkjent for å få hovedprosjektet vurdert.

Hovedprosjektet kan gjøres enkeltvis eller i grupper av to studenter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsmappen består av delinnleveringer og et hovedprosjekt.

De vil være flere delinnleveringer m/presentasjon igjennom hele semesteret. Delinnleveringene må leveres og være godkjent for å få hovedprosjektet vurdert.

Hovedprosjektet kan gjøres enkeltvis eller i grupper av to studenter.
AktivitetKommentar
OppmøteDeltakelse og tilstedeværelse i forelesninger, veiledning ved tegnebord i studio, seminarer og workshops er forventet.
Ekskursjon
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Deltakelse og tilstedeværelse i forelesninger, veiledning ved tegnebord i studio, seminarer og workshops er forventet.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:

80 113 GK1 Skriveøvelser

Full course name in English: 
GK1 Writing Excersises
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 113
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Lending
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Bestått ExPhil

Om emnet

Skriveøvelser gir en innføring i å iaktta og beskrive omgivelser, rom, arkitektur og design, og en introduksjon til akademisk håndverk og ulike akademiske, kunstneriske og stilistiske genre. Gjennom studier av tekster, bilder, filmutsnitt, objekter og rom skal vi lese og tolke objekter, materialer og omgivelseskvaliteter. Bakgrunnsmaterialet kan være litterært, dokumentarisk eller teoretisk, og hentet fra filosofien eller historien, fra romaner, poesi, billedkunst eller museumssamlinger. Skriveøvelsene er ment å åpne opp en verden der arkitektur og design sees innenfor en litterær, historisk og kunstnerisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunne beskrive rom, arkitektur og objekter fra filmer, kunstverk og litterære verk. Studentene læres opp i å beskrive arkitektur og design i en rekke genre, og skriveøvelsene er innrettet mot å høyne genreforståelse og -kompetanse.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver mandag får studenten utdelt en tekst, et bilde, en film, e.l. Oppgaveformatet vil variere fra uke til uke, men besvarelsen vil normalt bestå av en tosiders tekst. Besvarelsen skal vanligvis lastes opp på Moodle før midnatt søndag og presenteres i plenum i seminaret mandag morgen kl. 11.00. Hver oppgavetekst inneholder detaljert instruks om hva som skal leveres og hvordan. Kurset er ikke forelesningsbasert, men tar utgangspunkt i tekstpresentasjoner, diskusjoner og samtaler. Etter respons fra faglærer og medstudenter skal du revidere besvarelsen din. Mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen vil finne sted i desember. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdFor å bestå emnet kreves det 80% oppmøte til undervisningen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:For å bestå emnet kreves det 80% oppmøte til undervisningen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FAlle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Muntlig eksamen/presentasjon vil finne sted i desember. Presentasjon og sensur er basert på det innleverte materialet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Alle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Muntlig eksamen/presentasjon vil finne sted i desember. Presentasjon og sensur er basert på det innleverte materialet.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningSeminaret er fra kl. 11-15 hver mandag, studentene leverer en tekst hver uke.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Seminaret er fra kl. 11-15 hver mandag, studentene leverer en tekst hver uke.

80 112 GK1 Examen philosophicum

Full course name in English: 
GK1 Examen philosophicum
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 112
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Inga Bostad
Forkunnskapskrav

Opptakskravet til examen philosophicum (ex.phil.) er generell studiekompetanse. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har en egen opptaksprøve, hvor generell studiekompetanse er forutsatt.

Om emnet

Ex.phil er et obligatorisk innføringskurs i filosofi som skal forberede deg som student på en akademisk kultur og arbeidsform og på vitenskapelige tenke-, og skrivemåter. Kurset skal gi filosofiske perspektiver på grunnleggende spørsmål innenfor vitenskap, etikk og samfunn.Ex.phil. skal bidra til at du både forstår og får evne til å se hvilket akademisk fellesskap du nå er en del av. I tillegg vil du på faglig bakgrunn kunne øve deg på å tenke kritisk og selvstendig rundt faget du er en del av, og din egen rolle som student.

Ex.phil.-studiet er knyttet opp til hovedmålsettingen med undervisningen i førsteklasse, nemlig en oppøving av evnen til helhetlig og kompleks oppgaveløsning, og et omfattende sett av metoder og verktøy for idé- og prosjektutvikling. Dette skal legge grunnlaget for videre studier.

Ex.phil. gir en historisk og systematisk innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, og i utvalgte vitenskapsteoretiske, etiske og estetiske temaer og problemstillinger. Du vil som student bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i den vestlige kulturen frem til vår egen tid. Emnet tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, kjønn og teknologi fra både en historisk og systematisk synsvinkel.

Det blir lagt vekt på å vise hvordan den filosofiske tenkingen består av en systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål uten endelige svar. Filosofien kan betraktes som en vedvarende diskusjon der det ikke er svarene, men spørsmål og argumentasjon som er det avgjørende. Du skal som student bli i stand til å reflektere over de historiske og begrepsmessige forutsetningene for dominerende tenkemåter i den vestlige kulturen. Slik sett ivaretar ex.phil.-kurset ikke bare viktige sider ved studenters utdanning, men også din danning som framtidig profesjonsutøver

Læringsutbytte

Læringsutbyttet består av kunnskap og forståelse, ferdigheter og kompetanse som forventes på ex-phil.-nivå i Norge.

Kunnskap/forståelse:

 •  Kjennskap til grunnleggende begreper og problemstillinger i filosofi og kunnskapsteori, samt forståelse av sentrale filosofiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem.
 •  Kjennskap til hovedlinjene i vitenskapshistorien fra antikken og fram til moderniteten, og til de viktigste retningene i det 20. århundres vitskapsteori.
 •  Kjennskap til viktige begreper og problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, kjønnsteori og estetikk, samt innsikt i noen grunnleggende begreper i språk- og argumentasjonsteori.

Ferdigheter:

 • Du skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og estetikk.
 • Du skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og reflektere over filosofiske og kulturelle forutsetninger for eget fag.
 • Du skal kunne vise grunnleggende ferdigheter når det gjelder akademisk skriving, med vekt på struktur, klarhet, selvstendighet og kritisk kildebruk.

Kompetanse:

 • Du skal ha tilstrekkelig faglig bakgrunn til å ta i bruk filosofiske begreper analytisk og kritisk innen eget fag.
 • Du skal kunne forholde deg til faglige og teoretiske temaer på en kritisk, selvstendig og systematisk måte.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen blir gitt i form av ukentlige forelesninger, 3-4 undervisningstimer i uken, og 3-4 seminarer i løpet av semesteret. Studentene deltar med forberedte innlegg på seminarene.

Studentene arbeider også i grupper, 2-3 timer i uken, med oppgaver gitt av faglærer. Oppgavene skal både forberede deg på seminarene, integreres i den individuelle oppgaven som du skal skrive i løpet av semesteret, og forberede til eksamen.

Pensum

Bondevik, Hilde og Bostad, Inga (2003) Tenkepauser. Filosofi og vitenskapsteori. Akribe forlag. ISBN 82-7950-063-4.  335 s.

Føllesdal, D. & Walløe, L. (2000) Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, ss.194-241. Oslo: Universitetsforlaget. Også gratis tilgjengelig herfra

 

Klassiske tekster/kompendium:

Aristoteles. Metafysikken. Om sjelen. Den Nikomakiske etikk (ex phil UiO) S 61-71, 77-84)

Augustin. Bekjennelser. Gyldendal. 1961. S, 34-38, 56-59

Beauvior, S.: "Innledning" i Det annet kjønn Oslo: Pax, 1970, ss. 13-29.

Descartes: Meditasjoner over filosofiens grunnlag. Aschehoug forlag. 1980. S.23-50

Gadamer. «The Universality of the Hermeneutical Problem» in Philosophical Hermenutics. (2008) University of Calefornia Press s. 3-17

Platon. Menon. Kap 1, 70a S 19-48 (ex phil uio) (oversatt av Håvard Løkke). Eventuelt Vidarforlaget. 2005.

Sartre. Eksistensialisme er humanisme. Cappelens upopulære. 1963, s. 3-40

Skjervheim, Hans: «Deltakar og tilskodar» i Skjervheim, Hans: Deltakar og tilskodar og andre essays (2001) Aschehoug. S. 71-88.

 

Supplerende litteratur

Studenter som ønsker å finne mer utdypende stoff kan lese følgende litteratur. Merk at dette ikke er alternative pensum.

 • Lars Fr. H. Svendsen, Simo Tuomo Sakari Säätelä (2007). Det sanne, det gode, det skjønne En innføring i filosofi.
 • Stig Hareide, Egil Hjelmervik og Terje Kvilhaug (red.): Lærebok i filosofihistorie (Oslo: Samlaget, 1996)
 • Gunnar Skirbekk og Nils Gilje: Filosofihistorie 1 og 2 (Oslo: Universitetsforlaget, 1996)
 • Hilde Bondevik og Linda Rustad (1999): Kjønnspersektiver i filosofihistorien. Pax forlag
 • Ragnar Fjelland: Innføring i vitenskapsteori (Oslo: Universitetsforlaget, 1999)Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne (Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1997)
 • Ingemund Gullvåg: Rasjonalitet, forståelse og forklaring. Innføring i argumentasjonsteori, logikk og vitenskapsfilosofi (Trondheim: Tapir, 1990)
 • Arild B. Næss: Å studere, å skrive – Praktisk guide til Examen Philosophicum (Trondheim: Tapir, 2004). En læringsassistent har skrevet en håndbok i studieteknikk for ex.phil.-studenter, om bl.a. skriving av øvingsoppgaver.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet EssayIkke påkrevdIndividuell oppgave/essay. Må skrives og godkjennes for å kunne fremstille seg til skoleeksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav: Essay
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Individuell oppgave/essay. Må skrives og godkjennes for å kunne fremstille seg til skoleeksamen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellA-F Eksamen finner sted i desember.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: Eksamen finner sted i desember.
AktivitetKommentar
OppmøteOppmøte og deltakelse på forelesninger, seminarer og i gruppearbeid er forventet. Essayopppgaven vil utformes med utgangspunkt i temaer som er gjennomgått her. Tilstedeværelse er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte og deltakelse på forelesninger, seminarer og i gruppearbeid er forventet. Essayopppgaven vil utformes med utgangspunkt i temaer som er gjennomgått her. Tilstedeværelse er en forutsetning for å kunne løse essayoppgaven på en tilfredsstillende måte.

Sider