Informasjon

InfoCorona har blitt oppdatert: 
14.01: Oppdatert informasjon om nye tilltak
 
Her finner du en korte oppsummering av det som har skjedd på AHO i oktober, og noe av det som skal foregå i november.
 
Vi anmoder de av dere som er avhengig av å reise kollektivt om å benytte hjemmekontor inntil busstreiken er avsluttet.
Alle ansatte ved AHO har nå fått tildelt en UH:SKYPE konto

AHO er medlem av Oslo arkitekturtriennale, Nordens største arkitekturfestival.

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor. Vi trenger å vite mer om omfanget og derfor er AHO med på en nasjonal kartlegging, sier rektor Ole Gustavsen.