Språk

Informasjon

AHOs diplomstudenter har nå tilgang til skolen og vi skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. All undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler. Studenter har direkte kontakt med sine lærere, de ansatte med sin leder. AHO finner løsninger slik at alle studenter skal få gjennomføre vårsemesteret, få sine vurderinger og ta eksamener.
 
Hvordan påvirker stengning av AHO på grunn av koronaviruset din hverdag som student og ansatt? AHO jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og disse vil oppdateres her.
 

AHO er medlem av Oslo arkitekturtriennale, Nordens største arkitekturfestival.

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor. Vi trenger å vite mer om omfanget og derfor er AHO med på en nasjonal kartlegging, sier rektor Ole Gustavsen.