Språk

Beredskap

Beredskap

Beredskapsplanen for krisesituasjoner (per august 2016).

Beredskapsorganisasjon:

 • Beredskapsleder Randi Stene, tlf. 988 01 538
 • Rektor Ole Gustavsen, tlf. 970 79 420
 • Prorektor Rachel Troye, tlf. 905 80 905
 • Kommunikasjonssjef Trude Kleven, tlf. 975 48 132
 • Studiesjef Ulrika Herlofsen tlf 909 83 700
 • Driftsleder Anders Rennemo, tlf. 971 51 766
 • Driftsleder Kaissar Bac-Ali, tlf. 971 47 117
 • Økonomidirektør Heidi Kristiansen Holte, tlf. 900 44 192
 • Vaktselskap Nokas, tlf 02580

Beredskapsplanen omhandler:

 • varsling
 • informasjon
 • virkeområder
 • organisering
 • omsorg

Beredskapsplanens virkeområder:

Større ulykke:

 • dødsfall eller personskade hvor studenter eller tilsatte i virksomhet ved eller med tilknytning til høgskolen er involvert
 • leteaksjon

Brann eller eksplosjon:

 • større materiell skade

Uforutsett begivenhet som vil ha stor betydning for AHO som institusjon og som:

 • vil ha konsekvenser for et stort antall ansatte og/ eller studenter
 • medfører stor pågang fra media
 • angår alvorlig strafferettslige forhold og hvor politiet er koblet inn

Last ned Beredsskapsplan: Studenter i utlandet (2016)