Informasjon

Vi minner med dette om fristen for å søke om utveksling gjennom AHO høstsemesteret 2021/vårsemesteret 2022, som er 1. februar. 
 
InfoCorona har blitt oppdatert:
23.01: AHO er stengt i én uke
14.01: Oppdatert med nye tiltak.
 
Christmas is just a few days away. Some of you are going home, while others are going to stay in Oslo. We hope you have a wonderful Christmas, regardless of where you are and despite the unusual circumstances! Read here for more information about opening hours and chrismas lunches. 
 
An unusual - and sometimes challenging - year is coming to an end, and the Christmas holidays are approaching. We know that for some of you this Christmas will be different, as some of you are not going home for the holidays due to the pandemic. Therefore, we would like to invite you home for a lunch or dinner during the holidays.

 
Stilling som studentassistent ved internasjonalt kontor ledig fra januar 2021.
Kursregistrering for vårsemesteret 2021 åpner i Studentweb mandag 23.november kl. 15.00. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 30. november kl. 13.00.
 
For å få stipend og lån fra Lånekassen for haustsemesteret 2020 må du søke innan 15. november.Har du allereie søkt om stipend og lån for hausten 2020, treng du ikkje å gjere det på nytt.
Les meir om stipend og lån her
 
Her finner du en korte oppsummering av det som har skjedd på AHO i oktober, og noe av det som skal foregå i november.
 
Verdensdagen for psykisk helse ønsker å oppfordre alle til å spørre mer. Det handler om å vise oppmerksomhet og interesse for et annet menneske. Dette kan ha en positiv effekt fordi alle har behov for å bli sett og føle tilhørighet. Her kan du lese mer om SIOs tjeneste Studenter spør. 
 
Vi ser på muligheter for digital eller alternativ undervisning for de som ikke har mulighet til å komme seg på skolen. Følg med på Moodle der vil dere få informasjon fra lærerne om eventuelle endringer. 
Studenter ved AHO kan fra og med 12. august, bestille testing for COVID-19 hos SIO Helse. 
Dette må du gjøre for å få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen, og for å kunne gå opp til eksamen. Frist 1. september.
Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 
DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design- og arkitektur. Gjennom vinnerprosjektene, fremmer prisene verdien av å inkludere unge, visjonære formgivere når vi skaper morgendagen.
 
Hvordan påvirker stengning av AHO på grunn av koronaviruset din hverdag som student og ansatt? AHO jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og disse vil oppdateres her.