Informasjon

InfoCorona har blitt oppdatert:
25.09: Eksursjoner blir avlyst de neste tre ukene
24.09: Alle studenter har nå tilgang til campus i helgene.
 
Vi ser på muligheter for digital eller alternativ undervisning for de som ikke har mulighet til å komme seg på skolen. Følg med på Moodle der vil dere få informasjon fra lærerne om eventuelle endringer. 
Studenter ved AHO kan fra og med 12. august, bestille testing for COVID-19 hos SIO Helse. 
Dette må du gjøre for å få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen, og for å kunne gå opp til eksamen. Frist 1. september.
Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 
DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design- og arkitektur. Gjennom vinnerprosjektene, fremmer prisene verdien av å inkludere unge, visjonære formgivere når vi skaper morgendagen.
 
Hvordan påvirker stengning av AHO på grunn av koronaviruset din hverdag som student og ansatt? AHO jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og disse vil oppdateres her.
 
Søknadsskjema for utveksling studieåret 2020/2021 er tilgjengelig.
 
Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 
Vær med på å utgjøre en forskjell for utvekslings- og internasjonale studenter! Stilling som studentassistent ved internasjonalt kontor ledig fra januar 2020.
 
Skoleeksamen i desember 2019 skal gjennomføres i et eksternt eksamenslokale for første gang, på: Meet Ullevål, Ullevål Panorama (A1).
 
Kursregistrering for vårsemesteret 2020 åpnet i Studentweb 18.november. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 2. desember kl. 12.00.
 
Bli med i faddergruppen som skal ta godt imot våre nye internasjonale studenter på AHO i perioden 9-14 januar 2020.
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal samarbeide med flere mindre utdanningsinstitusjoner om et felles studentombud.
 
Fotoverkstedet er nå åpent for alle på AHO!