fbpx Informasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Informasjon

Salplassering for tegnesaler for høsten 2021 er klart.
 
Reisende Arkitektur Verksted (RAV) er et mobilt verksted, utstyrt med erfarne designere og frivillige, som reiser til små lokalsamfunn og engasjerer den yngre befolkningen til å delta i utviklingen av deres bygde omgivelser.
 
InfoCorona har blitt oppdatert:
17.06: Påbud om munnbind er fjernet
25.05: Endring i koronatiltakene ved AHO
 

Alle studenter må gjennomføre semesterregistrering i studentweb. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det. 
 

As we have previously informed you about, the transfer of your AHO mailbox to the cloud (OFFICE 365) will take place Sunday May 2nd.
 
Det skal være enkelt for studenter å si ifra og gi tilbakemeldinger til AHO. Nå har vi opprettet en ny side på aho.no som gir deg oversikt over de kontaktpunktene du kan bruke for å gi tilbakemelding. 
 
Velkommen til Quiz torsdag 15. april!
 
På styremøtet 3. mars ble det vedtatt noen endringer i AHOs forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften er et viktig dokument som viser hvilke rettigheter og plikter du har som student og søker til AHO. Gjør deg kjent med AHOs forskrift som du finner i punkt 2 her.
 
Våren 2020 kunne studentar og elevar som mista inntekt på grunn av koronautbrotet, søke om eit tilleggslån frå Lånekassen. No ber Lånekassen om dokumentasjon for å kunne gjere om 8 000 kroner av lånet til stipend.
 
Vi minner med dette om fristen for å søke om utveksling gjennom AHO høstsemesteret 2021/vårsemesteret 2022, som er 1. februar. 
 
Christmas is just a few days away. Some of you are going home, while others are going to stay in Oslo. We hope you have a wonderful Christmas, regardless of where you are and despite the unusual circumstances! Read here for more information about opening hours and chrismas lunches. 
 
An unusual - and sometimes challenging - year is coming to an end, and the Christmas holidays are approaching. We know that for some of you this Christmas will be different, as some of you are not going home for the holidays due to the pandemic. Therefore, we would like to invite you home for a lunch or dinner during the holidays.

 
Stilling som studentassistent ved internasjonalt kontor ledig fra januar 2021.
Kursregistrering for vårsemesteret 2021 åpner i Studentweb mandag 23.november kl. 15.00. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 30. november kl. 13.00.
 
For å få stipend og lån fra Lånekassen for haustsemesteret 2020 må du søke innan 15. november.Har du allereie søkt om stipend og lån for hausten 2020, treng du ikkje å gjere det på nytt.
Les meir om stipend og lån her