Språk

Informasjon

Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 
DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design- og arkitektur. Gjennom vinnerprosjektene, fremmer prisene verdien av å inkludere unge, visjonære formgivere når vi skaper morgendagen.
 

AHO har delvis åpnet for diplomstudentene. All annen undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler. AHO skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. 

Hvordan påvirker stengning av AHO på grunn av koronaviruset din hverdag som student og ansatt? AHO jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og disse vil oppdateres her.
 
Søknadsskjema for utveksling studieåret 2020/2021 er tilgjengelig.
 
Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
 
Vær med på å utgjøre en forskjell for utvekslings- og internasjonale studenter! Stilling som studentassistent ved internasjonalt kontor ledig fra januar 2020.
 
Skoleeksamen i desember 2019 skal gjennomføres i et eksternt eksamenslokale for første gang, på: Meet Ullevål, Ullevål Panorama (A1).
 
Kursregistrering for vårsemesteret 2020 åpnet i Studentweb 18.november. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 2. desember kl. 12.00.
 
Bli med i faddergruppen som skal ta godt imot våre nye internasjonale studenter på AHO i perioden 9-14 januar 2020.
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal samarbeide med flere mindre utdanningsinstitusjoner om et felles studentombud.
 
Fotoverkstedet er nå åpent for alle på AHO!
 
OBS! Viktig beskjed fra Nasjonalmuseet:
 

I september åpner et nytt studio der AHO-studenter kan fotografere prosjekter og modeller.